O OBORU

Aktuálnost propagační grafiky a grafického designu si bytostně uvědomoval již zakladatel Školy umění ve Zlíně Jan Baťa, který měl na mysli vedle jiných aspektů zejména optimální reklamu svých výrobků. Připomeňme všechny, kteří se na výuce a profilu oboru grafika podíleli a podílejí od založení školy v roce 1939 až do dnešních dnů. Do roku 1945 zde působil, ještě v době existence školy ve Zlíně, profesor Eduard Milén. Po reformě, zestátnění a přestěhování školy do Uherského Hradiště to byl v letech 1953-1969 Jaroslav Kořínek, v letech 1967– 1981 František Nikl a od roku 1981 do roku 1997 Jan Hanáček. Od roku 1997 vede obor Akad. mal. Kamil Mikel. V letech 1973–2003 na oboru působila grafička Ludmila Cedidlová. Na oboru grafický design dále vyučují Mgr. František Petrák, který se věnuje grafickému designu, malbě, ilustraci a vyučuje výtvarnou přípravu. Doc. Akad. mal. Michal Zeman se věnuje ilustraci, animaci a typografii, na oboru vyučuje písmo a výtvarnou přípravu. Grafickou technologii a praktická cvičení vyučuje Mgr. Klára Roche Popelka, která se věnuje knižní vazbě, autorské knize a ilustraci. Dalším pedagogem na oboru je MgA. Dagmar Jahodová, která rovněž vyučuje technologii a praktická cvičení, a její tvorba je zaměřena na volnou grafiku a kresbu. Jan Křemének je odborný pedagog a vyučuje výtvarnou přípravu, působí také v grafickém studiu a jeho odbornost v grafickém designu je přínosem pro praxi studentů v oboru.

Obor grafický design vystudovalo bezpočet studentů, kteří se v něm následně uplatnili, a jsou významnými umělci. Někteří také působí jako pedagogové na středních nebo vysokých školách. Na AVU v Praze vede ateliér grafiky Vladimír Kokolia. Vladimír Merta na FaVU v Brně vyučuje v ateliéru environmentu. Pavel Noga vede ateliér grafického designu na Ostravské univerzitě. Milena Dopitová působila na VŠUP v Praze a nyní vyučuje na Západočeské univerzitě v Plzni. Další významní umělci, kteří zde studovali, jsou například Jan Rajlich, zakladatel Bienále Grafického designu Brno, Tomáš Měšťánek, Jiří Jůn, Zdeněk Jemelka, Miroslav Adámek, René Hábl, Petr Zubek, Petr Bařinka, Lukáš Malina.  Ilustrátor Lubomír Anlauf.  Scénograf Tomáš Volkmer. Ilustrátorka Galina Miklíková. Knižní grafik a typograf Martin Pecina.

Studenti jsou již 10 let zapojeni do mezinárodního projektu s polskou střední školu Państwowy Zespół Szkół Plastycznych Bydgoszcz. Za deset let spolupráce se uskutečnilo deset výměnných pobytů a deset projektů s následnými výstavami.

Projekt Comenius je další důležitou aktivitou, na které se studenti grafiky aktivně podílí. Program a koncepce výuky byly vázány od počátku na poznatky opírající se zejména o podnětné myšlenky Bauhausu. Dodnes je mnohé z tohoto systému aktualizováno. Při výchově a vzdělávání studentů je důležitá podpora jejich individuality a zdůraznění tvořivosti.

Studenti vystavují své práce např. v Galerie Orlovna v Kroměříži, v kině Hvězda v Uherském Hradišti, v Divadelní galerii ve Zlíně, v Lázních Luhačovice, a jejich práce se objevují na výstavách v rámci Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Studenti se zapojují do soutěží, kde často získávají ocenění. Z mnohých lze vyjmenovat například soutěže Grafika roku, stírací losy Sazka, plakáty pro Mezinárodní sochařské symposium Wood ve Zlíně, plakáty pro Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Obor grafický design spolupracuje s mnoha organizacemi, pro které úspěšně vytváří designerské práce. Studenti tak mají kontakt se zadavatelem, pro kterého realizují konkrétní grafické úkoly – například dlouhodobě spoluprácují s firmou Huhtamaki a s distributorem papíru Antalis.

Hlavním cílem studia je naučit žáky samostatné návrhářské práci a koncepčnímu myšlení. Žáci pracují na reálných zakázkách pro různé firmy, účastní se mnoha soutěží, svoji práci prezentují na řadě výstav.