O OBORU

Moderně koncipovaný studijní obor Multimediální tvorba, který je nejmladším oborem na SUPŠ Uherské Hradiště, byl založen v roce 2010. Koncepce výuky je převážně zaměřena na zvládnutí počítačových dovedností v grafických programech. Nemalý důraz je kladen na rozvoj samostatného tvůrčího myšlení, objevování nových řešení a netradičních pohledů ve výtvarné praxi.

Studium je rozděleno do několika na sebe navazujících bloků. V 1. ročníku se studenti na konkrétních úkolech seznámí s vektorovou grafikou a animací. Současně se zabývají naukou o písmu, studijní kresbou a osvojením si základních výtvarných technik. Výuka ve 2. ročníku je zaměřena na praktické dovednosti v oblastech zpracování digitálního videa a fotografie. Studenti získají dovednosti v práci s osvětlovací technikou, kamerou a digitálním fotoaparátem. Na tento blok navazují klasické a počítačové animační techniky. Třetí ročník je koncipován jako propojení 3d designu s 2d grafickým designem. Studenti se naučí pracovat v 3d softwaru. Navrhují a vytvářejí jednoduché výrobky s vlastním vizuálním stylem z oblasti obalového designu a POP materiálů. Ve 4. ročníku se seznamují s problematikou webdesignu, navrhují svá osobní webová portfolia a webové stránky. Mimo to si prohlubují znalosti v oblastech audiovizuální tvorby na složitějších cvičeních. Čtvrtý ročník je završen maturitní prací, která vychází z jednotlivých bloků oboru Multimediální tvorba.

Studenti se pravidelně během studia zapojují do výtvarných projektů, soutěží a výstav, Úspěchy v soutěžích:

POPAI STUDENT AWARD 2013 /Lucie Navrátilová / 1. místo

POPAI STUDENT AWARD 2013 / David Gazdoš / Cena sympatie

AEROKRAŤAS 2013 / NEJLEPŠÍ FILM NA VOLNÉ TÉMA / Marián Šubík a Ondřej Uherek / film Scriptorium 2. místo

MLADÝ OBAL 2013 / Design pro seniory / Martina Doležalová / Pleny pro dospělé / vybráno do katalogu

STUDENTSKÝ DESIGN 2016 / 1. místo - Petra Macháčková za animovaný film Telka / 3. místo - Lucie Navrátilová za video mapping Cesta život

Od roku 2010 je vedoucím oboru MgA. Rostislav Štefánek, společně s ním vyučuje odborné předměty pětice pedagogů:MgA. Petra Pohlová, MgA. Nike Silná, MgA. Petr Willert, MgA.Pavel Hruda,MgA. Petr Robek. Obor Multimediální tvorba je složen z mladého dynamického týmu učitelů, který dokáže studenty dobře připravit a motivovat pro výtvarnou praxi, a v neposlední řadě na navazující vysokoškolská studia.

V roce 2014 naši první absolventi úspěšně pokračují na těchto vysokých školách: FAMU Praha / Katedra střihové skladby, FMK UTB Zlín

Získané schopnosti a dovednosti poté využijí v profesích, jako jsou grafik, webdesignér, animátor, pomocný kameraman, specialista primárního videozáznamu, snímač triků, režisér, asistent režie, produkční nebo programový a kulturně výchovný pracovník.