O OBORU

Obor je přímým pokračovatelem původního předmětu návrhu obuvi, který byl součástí výuky na zlínské Škole umění. Jan Baťa spatřoval základ úspěchu podniku v originálním návrhu a dokonalém řemeslném zpracování. Z původní všeobecnější základny výuky tohoto specifika se vyčlenil v poválečném školním roce 1946/47 nový obor, orientovaný již jednoznačně na výuku designu obuvi - obor návrhářství obuvi. Po přesídlení školy ze Zlína do Uherského Hradiště v roce 1952, po různých úpravách učební náplně a formování charakteru školy, byl obor
z nepochopitelných důvodů načas uzavřen. Znovu se otevírá až ve školním roce 1961/62.

U formování náplně a požadavků na celkový charakter výuky stáli v průběhu let profesoři Jiří Jaška a Jan Dudešek a dílenští mistři, pánové Strašák, Drexler a Pachl a paní Macků.

Od školního roku 1971 vede dílenskou praxi odborná učitelka Marcela Habartová. Vedoucími oboru a zároveň pedagogy výtvarné přípravy studentů byli v posledním desetiletí výtvarníci Břetislav Polišenský, ak. mal. Marie Borošová a ak. mal. Alžbeta Štefunková.

Práce žáků jsou úspěšně prezentovány na významných domácích i zahraničních módních přehlídkách, veletrzích, výstavách a soutěžích módního designu.