O OBORU

Počátek historie oboru Průmyslový design je spojen se založením zlínské Školy umění v roce 1939, která svojí koncepcí výuky umění a řemesla čerpala z poznatků německé meziválečné školy BAUHAUS. Ve Zlíně vedl sochařský obor významný český umělec, profesor Vincenc Makovský. Za počátek moderního českého designu lze považovat jeho spolupráci se strojírenskou firmou MAS, která proběhla právě v době jeho působnosti na Škole umění. V roce 1947 zde bylo oficiálně založeno oddělení Tvarování strojů a nástrojů, do jehož vedení byl jmenován žák Makovského, profesor Zdeněk Kovář, který navrhoval počáteční obsahové a metodické osnovy nového oboru. Po přesídlení školy do Uherského Hradiště v roce 1952 a získání středoškolského statutu, navazuje toto oddělení svou úrovní na výbornou zlínskou tradici, a dále ji prohlubuje a rozvíjí. V roce 1960 odchází Zdeněk Kovář na nové působiště, kterým je detašovaný ateliér tvarování strojů a nástrojů při VŠUP v Praze, umístěný v tehdejším Gottwaldově. Vedení oboru na SUPŠ v Uherském Hradišti se ujímá jeho žák, designér Miroslav Klíma, který jej vede až do roku 1997, kdy byl novým vedoucím oboru ustaven akad. sochař Vojtěch Anderle. V roce 2016 byl jmenován vedoucím oboru Mgr.A. Ivan Pecháček.

Jako vyučující dílen působili na škole Řehoř Mosazný, v letech 1952-1968, a Petr Šulák, v letech 1973-2007.

V současné době vyučuje na oboru Průmyslový design odborné předměty trojice pedagogů: akad. sochař Vojtěch Anderle, Mgr.Art Ivan Pecháček a akad. sochař Radek Krcha.

Úroveň výuky oboru je dokumentována úspěchy žáků v soutěžích: „Studentský design“, ocenění Dobrý studentský design v letech 2002, 2005, 2006 a 2010 a mezinárodní soutěž „Mladý obal“

1. místa v kategorii středních škol v roce 2010, 2011 a 2012, 2. a 3. místa v letech 2001 až 2013.