O OBORU

Obor užitá malba má dlouholetou tradici, která byla započata již zlínskou Školou umění. Na tu nejen navazuje, ale také ji v současné době tvořivě rozvíjí. Jeho náplní je široké spektrum činností, jejichž společným jmenovatelem je práce s barvou, jako významným výtvarným fenoménem. Jde o její uplatnění v polohách od volné malířské tvorby přes využití v architektuře, až po její účinky v současné monumentální moderní reklamě.

Důraz je položen na výuku klasických technik malby a jejich technologických složek, akvarel, kvaš, olejomalba, mozaika, vitráž, freska. Studenti si ověřují své teoretické poznatky v tvořivé práci nad mnohotvárnými úkoly, které jsou velmi často spjaty se společenskými potřebami a zakázkou. Výuka na oboru je však široce otevřena i současným trendům, jak v oblasti mnohotvárných názorových poloh malby, tak v uplatnění nových malířských technik a technologií.

Za dobu existence školy se na oboru vystřídala řada vynikajících odborníků a pedagogů umělců, Rudolf Gajdoš, Karel Hofman, Vladimír Hroch, Jan Blažek st., Jan Gajdoš ml., nynější ředitel školy Jan Pospíšil. Nelze opomenout ani záslužnou práci Josefa Berana a Jiřího Hudečka, kteří vedli praktickou výuku v ateliérech.

V současné době vede obor Miroslav Malina a praktickou výuku Vladimír Zálešák.