O OBORU

Obor modelářství a návrhářství oděvů byl založen v roce 1994. První vedoucí se stala Akad. mal. Marie Borošová, která vedla tento obor společně s oborem Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků. Později se obor osamostatnil a žáci pracovali několik let pod vedením MgA. Petra Dosoudila.  V letech 1999/2009 obor vedla akad. soch. Hana Exnarová. Od roku 2009 je vedoucí oboru Mgr. Art. Petra Graffe, společně s ní zde vyučují odborné pedagožky Bronislava Zatloukalová a Mgr. Vladimíra Bártková.

Návrhářství oděvu je obor s dvacetiletou tradicí, který připravuje studenty výtvarně i řemeslně zpracovávat návrhy oděvů a oděvních doplňků. V průběhu studia je kladen důraz na individuální přístup ke studentům, rozvoj jejich kreativity a jejich praktických dovedností při realizaci všech typů oděvů, a to vše v souladu se současnými trendy. Snažíme se studenty vést  k vytvoření vlastního výtvarného názoru, podporujeme je v hledání a prosazování originálních a netypických řešení, to vše na pevných základech řemeslné krejčovské dovednosti. V průběhu studia se studenti aktivně zapojují do výtvarných projektů, módních přehlídek, soutěží a lukrativních výstav. Učí se formulovat a obhajovat zvolená řešení a realizace. Podporujeme rovněž spolupráci s oděvními a textilními firmami, kde se studenti v rámci praxe seznámí s přípravou výroby oděvů a textilních materiálů, jejich tvorba se tak dostává do praktického života užitého umění.

Našim cílem je vychovat odborníky oboru oděvního designu, textilního výtvarnictví, v souladu s praktickými znalostmi krejčovského a textilního řemesla. Absolventi ateliéru návrhářství oděvů se uplatní jako samostatní návrháři se svou autorskou značkou, dále pak i jako návrháři v oděvních firmách, či v pozicích kreslířů, stylistů, konstruktérů a technologů. Blízkým oborem je tvorba scénických kostýmů – tvorba pro divadlo, film, televizi, restaurování oděvu či textilu. Mnozí absolventi pokračují ve studiu na vyšších a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření.

Na oboru vyučuje kvalitní tým pedagogů výtvarníků, podpořený zkušenými odborníky praktických i teoretických předmětů. Žákům předáváme své zkušenosti z praxe a společně  je vedeme k originálnímu kreativnímu vyjádření vlastního názoru, jež staví na kvalitním řemeslném zpracování.

Mgr.Art. Petra Graffe / vedoucí oboru

Ve studiu na VŠ a VOŠ pokračují v roce 2012/13 absolventky: Barbora Procházková / VSVU / design oděvu, Johana Kubincová / Vyšší odborná škola Brno / design oděvu, Beata Šarkozi / Vyšší odborná škola Brno / design oděvu, Karolína Šramotová / Západočeská univerzita v Plzni / Design oděvu, Kateřina Babíková / VSVU / design oděvu, Michaela Polášková / Vyšší odborná škola Brno / design oděvu