VEDOUCÍ OBORU ak.mal. Miroslav Malina

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Akademie výtvarných umění Praha, obor Malířství

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

navrhování, praktická cvičení, technologie

 

KONTAKT

email: malina@supsuh.cz

ak.mal. Vladimír Zálešák

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Akademie výtvarných umění Praha, obor Malířství

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

výtvarná příprava, praktická cvičení, technologie

 

KONTAKT

email: zalesak@supsuh.cz

ak.mal. Jan Pospíšil
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Akademie výtvarných umění Praha, obor Malířství

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

výtvarná příprava, navrhování, přípravné kreslení

 

KONTAKT

email: pospisil@supsuh.cz

 

Mgr. František Petrák
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Pedagogická fakulta Ostrava, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů jazyk český – výtvarná výchova
 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

písmo, výtvarná příprava, přípravné kreslení, figurální kreslení

 

KONTAKT

email: petrak@supsuh.cz

Mgr. Martin Dvořák

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

UP, Filozofická fakulta, obor Dějiny výtvarných umění

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

praktická cvičení

 

KONTAKT

email: dvorak@supsuh.cz