VEDOUCÍ OBORU MgA. Lubomír Ančinec

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě – obor Tvůrčí fotografie

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně – obor Multimedia a design

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

fotografický design, fotografická tvorba

 

KONTAKT

email: ancinec@supsuh.cz

Jaromíra Slívová

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Fotografia Olomouc, obor Fotografka

SUPŠ Uherské Hradiště, obor Užitá fotografie

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

fotografická tvorba, technologie, praktická cvičení

 

KONTAKT

email: slivova@supsuh.cz

MgA. Jana Smahelová

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

FAMU Praha, obor Umělecká fotografie

Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc, obor křesťanská výchova

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

výtvarná příprava, praktická cvičení, teorie a vývoj fotografie

 

KONTAKT

email: smahelova@supsuh.cz