VEDOUCÍ OBORU akad.mal. Kamil Mikel

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Akademie výtvarných umění Praha, obor Grafika

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

navrhování, písmo, přípravné kreslení, praktická cvičení

 

KONTAKT

email: mikel@supsuh.cz

MgA. Dagmar Jahodová

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně – obor Multimedia a design

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

technologie, praktická cvičení, přípravné kreslení

 

KONTAKT

email: jahodova@supsuh.cz

Mgr. František Petrák

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Pedagogická fakulta Ostrava, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů jazyk český – výtvarná výchova
 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

písmo, výtvarná příprava, přípravné kreslení, figurální kreslení

 

KONTAKT

email: petrak@supsuh.cz

akad.mal. Michal Zeman

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, ateliér Filmové a televizní grafiky

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

písmo, přípravné kreslení, figurální kreslení, výtvarná příprava

 

KONTAKT

email: zeman@supsuh.cz

Mgr. Klára Roche Popelka

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

1998-2004 Ostravská Univerzita, obor Volná a užitá grafika, Knižní tvorba, prof E. Ovčáček a doc E. Čabalová

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

sítotisk, písmo, technologie, praktická cvičení, výtvarná příprava

 

KONTAKT

email: klara.popelka@email.cz