VEDOUCÍ OBORU ak.mal. Marie Borošová

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Vysoká škola výtvarných umění Bratislava, obor Výtvarné umění - textil

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

navrhování, výtvarná příprava, praktická cvičení

 

KONTAKT

email: borosova@supsuh.cz

Mgr.Art. Jitka Langerová

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vysoká škola výtvarných umění Bratislava, obor Užitkové umění - textil

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
technologie

KONTAKT
email: langerova@supsuh.cz

MgA. Petra Filáková

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše Bati Zlín, obor Multimedia a design – Design obuvi

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

modelářství, technologie

 

KONTAKT

email: filakova@supsuh.cz

MgA. Marie Nováková

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše Bati Zlín, obor Multimedia a design – Design obuvi

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

modelářství, praktická cvičení

 

KONTAKT

email: novakova@supsuh.cz 

MgA. Kateřina Haratyková

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše Bati Zlín, obor Multimedia a design – Design obuvi

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

modelářství, praktická cvičení

 

KONTAKT

email: kudrova@supsuh.cz (mateřská dovolená)