VEDOUCÍ OBORU MgA. Rostislav Štefánek

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Fakulta multimediálních komunikací UTB Zlín, obor Multimedia a design

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

navrhování, technologie, praktická cvičení, informačně technologický základ, výtvarná příprava

 

KONTAKT

email: stefanek@supsuh.cz http://zezivotaryb.cz

MgA. Petr Willert

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Fakulta multimediálních komunikací UTB Zlín, obor Reklamní fotografie

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

informačně technologický základ, praktická cvičení, technologie, teorie a vývoj fotografie

 

KONTAKT

email: willert@supsuh.cz http://willertpetr.tumblr.com/

Jan Křemének

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

SUPŠ Uherské Hradiště

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

navrhování, praktická cvičení, písmo

 

KONTAKT

email: kremenek@supsuh.cz

MgA. Radim Ševčík

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Fakulta multimediálních komunikací UTB Zlín, obor Animace

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Výtvarná příprava, technologie, informačně technologický základ

 

KONTAKT

email: sevcik@supsuh.cz

MgA. Nike Silná

Fakulta multimediálních komunikací UTB Zlín, obor Multimédia a design

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

technologie, navrhování, praktická cvičení, informačně technologický základ

 

KONTAKT

email: silna@supsuh.cz