PŘÍHLÁŠKY KE STUDIU PŘIJÍMÁME DO 30. 11. 2017! 13. 11. 2017

Přihlášku ke studiu na SUPŠ Uherské Hradiště musejí uchazeči podat nejpozději do 30. listopadu. Přijímací zkouška se skládá z talentové zkoušky a další části přijímacího řízení na oboru, který si uchazeč zvolí. V rámci přijímacího řízení se vedle výsledku talentové zkoušky uchazeče přihlíží i k jeho studijním výsledkům ze základní školy. Talentovou zkoušku tvoří tyto disciplíny: kreslená hlava (portrét dle živého modelu, provedení tužkou nebo uhlem na balicí papír formátu A2), kresebný diktát, úkol podle zvoleného oboru (mod. zátiší dle předlohy nebo mal. plakát). Kritéria přijímacího řízení, Přihláška ke studiu ke stažení , Přihláška ke studiu, verze pro tisk.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 20. 11. 2017

Ředitel školy oznamuje, že vyhlašuje řádné volby do Školské rady, které proběhnou ve čtvrtek 7. 12. 2017. Nová rada bude zvolena na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. Kandidáty na jednoho zástupce mohou navrhnout a volit zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Další kandidáty na zástupce pedagogů navrhují a volí pedagogičtí pracovníci školy. Návrhy kandidátů oznamte paní Presové nebo paní Matouškové do 30. 11. 2017 na email: presova@supsuh.cz, matouskova@supsuh.cz nebo osobně. Vlastní volba proběhne ve čtvrtek 7. 12. 2017 od 11.00 – 15.00 na sekretariátu školy.

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ BECHYNĚ 16. 11. 2017

Žačky oboru Keramika, Aneta Kolaříková a Aneta Kleinerová, se zúčastnily 21. ročníku točířské soutěže na SUPŠ v Bechyni. Z celorepublikového výběru středních škol se umístily se svými výkony na 6. a 7. místě. Blahopřejeme. 

BIENÁLE ILUSTRACÍ BRATISLAVA 13. 11. 2017

Žáci a pedagogové oboru Grafický design a oboru Užitá malba navštívili 18. října 2017 29. ročník Mezinárodního bienále ilustrací v Bratislavě. V Národní galerii viděli výstavu současné grafiky „drsná škola“ a expozici gotiky. V galerii Bibiana si prohlédli hravé interaktivní instalace věnované umění 20. stol. „Izby a ismy“. Na závěr se v soukromé galerii Nedbalka seznámili s expozicí slovenského umění 20. stol.

BIENÁLE ILUSTRACÍ BRATISLAVA fotogalerie 13. 11. 2017
VERNISÁŽ UMPRUMKY NA HVĚZDĚ fotogalerie
UMPRUMKA NA HVĚZDĚ 17. 10. 2017

Přijďte se podívat na práce našich žáků všech devíti oborů do kina Hvězda v Uherském Hradišti. Vernisáž proběhne v úterý 24. 10. 2017 v 16:30 hodin a výstavu můžete navštívit až do 16. 11. 2017. 

EXKURZE NA BENÁTSKÉ BIENÁLE 2017 6. 11. 2017

Ve dnech 6. - 9. 10. 2017 zamířili naši žáci do italských Benátek, kde se odehrával 57. ročník La Biennale di Venezia (mezinárodní výstava současného výtvarného umění). Kromě Bienále (Giardini, Palazzu Bembo, Arsenale) navštívili žáci také světoznámou galerii moderního umění Collezione Peggy Gugenheim (Chagal, Calder,Brague, Picasso, Magritte). Následovala návštěva galerie tzv. benátské malířské školy 13. – 18. století, Galleria dell’Accademia (Bellini, Giorgione, Tizian, Tintoretto, Veronese, Canaletto, Tiepollo). Samozřejmostí také byla komentovaná prohlídka benátských památek.

BENÁTSKÉ BIENÁLE fotogalerie
BZENECKÝ VÝTVARNÝ PODZIM 24. 10. 2017

Bzenecké vinobraní bylo opět obohaceno o výtvarnou přehlídku, kterou pořádá Město Bzenec, Služby města Bzence ve spolupráci se Sdružením výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy (SVUT JVM) – Unií výtvarných umělců ČR a Galerií výtvarného umění v Hodoníně, a letos i se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Uherském Hradišti, která zde představila obory Keramika, Obuv, Oděv, Design, Malba a Multimédia. Výstava proběhla v termínu od 15. 9. do 1. 10. 2017. 

BZENECKÝ VÝTVARNÝ PODZIM fotogalerie 24. 10. 2017
EXKURZE FRANCIE 2017 Paříž, Normandie, Bretaň 19. 10. 2017

V září absolvovali žáci čtvrtých ročníků jako každoročně nádhernou exkurzi po francouzských městech a pařížských galeriích. V průběhu desetidenního cestování navštívili Mety, Remeš, Giverny, Rouen, Étretat, Dinan, Carnac a Chartres. V Paříži strávili celé čtyři dny a kromě turistických památek se seznámili i s obsahem sbírek několika galerií ( Národní muzeum moderního umění v Centre George Pompidou, Picassovo a Rodinovo muzeum, muzeum Guimet, Orsay, Quai Branly, Orangerie a Louvre). 

FOTOGALERIE EXKURZE FRANCIE 2017 Paříž, Normandie, Bretaň 19. 10. 2017
PLENÉR OBORU MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA Starý hrozenkov 11. 10. 2017
HRADIŠŤSKÁ UMPRUMKA výstava prací žáků 10. 10. 2017

Na výstavě s názvem ,,Hradišťská umprumka“, která právě probíhá v Radniční galerii v Kyjově, můžete zhlédnout mladou originální a nápaditou tvorbu našich žáků. Výstavu tvoří výběr z kolekcí autorské tvorby žáků oboru Design oděvu, Design obuvi, Multimédiální tvorby, Průmyslového designu a Keramiky. K vidění budou i kolekce, které získaly ceny na prestižních soutěžích mladého designu či na módních přehlídkách. Těšíme se na vaši účast.

PLENÉR RAJNOCHOVICE Průmyslový design a Užitá fotografie 9. 10. 2017

Obory Průmyslový design a Užitá fotografie trávili již tradičně druhý zářijový týden na výtvarném plenéru uprostřed Hostýnských vrchů v obci Rajnochovice. V rozmanitých přírodních exteriérech žáci malovali, kreslili a fotografovali zadané úkoly. Vytvářeli například studie struktur, portrétů, detailů přírodnin, architektury, krajiny i zvířat. 

FOTOGALERIE plenér Rajnochovice 9. 10. 2017
OTISKOVÁNÍ BEZE STROJE S MIKOLÁŠEM AXMANNEM 5. 10. 2017

V rámci projektu šablon - Společně v umění, praxi i škole, který byl v září zahájen na naší škole (více viz sekce Kurzy a projekty), proběhl v pátek 29. 9. 2017 projektový den s ak. mal. Mikolášem Axmannem, který vedl workshop Otiskování beze stroje. Tohoto workshopu se zúčastnili žáci a vyučující oboru Grafický design a setkal se s velkým ohlasem. Výsledné práce jsou vystaveny na oboru. 

Otiskování beze stroje
Exkurze pedagogů ve Studiu Barrandov Praha 5. 10. 2017

Dne 21. září se učitelé naší školy zúčastnili exkurze ve Studiu Barrandov v Praze. Součástí exkurze byla prohlídka výstavních prostor Filmpointu a především seznámení s jednotlivými ateliéry a fundusem rekvizit a kostýmů. Tato akce je součástí projektu Program výchovy nových talentů pro filmový průmysl ve Zlínském kraji, který vznikl ve spolupráci se Zlín film officem, Barrandov studiem a.s. a Zlínským krajem. Cílem této akce bylo přiblížit pedagogům jednotlivá řemesla spojená s filmem a možnost dalšího uplatnění pro žáky. Exkurze proběhla společně s učiteli Střední školy oděvní a služeb ve Vizovicích.

Barrandov
Stavba pece pro zakuřovanou keramiku 4. 10. 2017

Ve dnech 11. – 15. září postavili žáci oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu v areálu Parku Rochus keramickou pec, ve které se pro výpal zakuřované (černé) keramiky pálí dřevem. Studenti měli možnost vyzkoušet si šlapání hlíny, následné formování a celý proces výroby a sušení hliněných cihel, zdění hliněnou maltou s finální povrchovou úpravou hliněné stavby. Po vyschnutí pece proběhne během měsíce října první výpal. Odkaz na video.

Stavba pece pro zakuřovanou keramiku
Malování se speciální ZŠ v Uherském Hradišti 4. 10. 2017

Na konci září proběhla již tradiční a oblíbená akce "Malování v plenéru", které se zúčastňují pod vedením ak.mal. Miroslava Maliny žáci oboru Malba. Během podzimního dopoledne vznikla ve spolupráci žáků speciální ZŠ v Uherském Hradišti, klientů Zdravotně sociálního střediska Uherskohradišťské nemocnice a našich žáků výtvarná díla zachycující jak portréty, tak atmosféru areálu nemocnice. Vzniklé práce zdobí interiér budovy střediska. Odkaz na články a video z akce: https://www.nemuh.cz/doc/spolecne-malovani-potesilo-klienty-zdravotne-socialniho-strediska http://www.zsmssuh.cz/doc/2933/

 

 

Fotogalerie z "Malování v plenéru" 4. 10. 2017
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST 29. 8. 2017

Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti nabízí uchazečům o studium výtvarných oborů, ve kterých jsou součástí přijímacího řízení talentové zkoušky, možnost přihlásit se do přípravného kurzu.

Je určen zájemcům o studium na naší škole nebo vysoké škole s výtvarným zaměřením. Zároveň je otevřen i pro širokou veřejnost. Více informací zde. Přihláška

 

Vítězství v mezinárodní fotosoutěži 27. 9. 2017

Terezie Fojtová, žákyně 4.ročníku oboru Multimédia, se úspěšně zúčastnila fotosoutěže Our World Is Beautiful, kterou každoročně pořádá firma Cewe.Hlavní myšlenkou je poukázat na krásu našeho světa. Letos soutěžilo více než 183 000 fotek, ze kterých porota volila jen ty nejlepší. Terezie zvítězila v kategorii Příroda s fotografií „Run Forest, run!“, kterou pořídila při návštěvě Islandu. Součástí ohodnocení byla i nemalá finanční částka, určená pro nákup fotografického vybavení. Gratulujeme! https://www.cewe-fotokniha.cz/blog/nejlepsi-fotografie-roku-2017-mezi-nejlepsimi-je-i-ceska-fotografka/

Výstava oboru Užitá malba ve věznici 21. 9. 2017

Během Slavností vína a otevřených památek, které se v Uherském Hradišti konaly v rámci Dnů evropského dědictví 9. -10. 9. 2017, byla už poněkolikáté otevřena pro veřejnost bývalá hradišťská věznice. Společně s budovou naší školy, do šedesátých let minulého století justičním palácem, tvoří budova věznice jeden komplex. Je významnou památkou připomínající léta teroru dvou totalitních režimů minulého století a v České republice ojedinělým takto zachovaným objektem svého druhu. Ve spolupráci se spolkem Memoria (veznice.uh.cz), který se o důstojné využití areálu věznice zasazuje už mnoho let, vystavili žáci oboru Užitá malba své práce v prostorách vězeňských cel. Během Dnů evropského dědictví si přišlo věznici prohlédnout téměř 5 000 návštěvníků. Společně s dalšími výstavami uvnitř věznice tak návštěvníci shlédli i prezentaci našich žáků.

Výstava oboru Užitá malba ve věznici 21. 9. 2017
DALŠÍ VAVŘÍNY PRO NÁVRHÁŘE OBUVI

Na jubilejním 50.ročníku mezinárodního veletrhu obuvi a koženého zboží KABO, konaného v srpnu v Brně, byly prezentovány úspěšné práce žáků oboru Modelářství a návrhářství obuvi. Vystavené modely se setkaly s velkým ohlasem u odborné veřejnosti a žákům naší školy byly slavnostně předány ceny nadace Jana Pivečky. Vítězem kategorie „Funny shoe“ se stala Kristýna Sofie Kolísková s netradičně pojatou obuví a šperkem ve tvaru listu. Ve stejné kategorii byl druhým místem oceněn opět náš žák Jan Machalínek, který pro svůj návrh kreativně využil odřezků usní z výroby. V kategorii „Young  spirit“ zvítězila s velkým náskokem Kateřina Přikrylová se svou maturitní prací – kolekcí dětské obuvi inspirovanou zvířátky. Druhé místo obsadil Lukáš Buček s experimentální kolekcí obuvi a velkolepých šperků tvarovaných z plexiskla. Stejně tak třetí kategorii, „Professional view“, určenou vyzrálejším designerům, vyhrála Uranbileg Altangerel, absolventka SUPŠ. Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho zážitků a inspirací k další práci na Veletrhu LINEAPELLE v Miláně, kam se mají možnost za odměnu podívat.

KABO
Spolupráce s firmou Baťa 21. 9. 2017

Několikaměsíční spolupráce firmy Baťa s uherskohradišťskou umprumkou vyvrcholila v květnu slavnostním předáním cen v rámci akce Baťa Bullets, která proběhla ve třetím podlaží prodejny Baťa na Václavskem náměstí. Akce se zúčastnili žáci oboru Grafický design, Užitá fotografie a Multimédia, bylo vystaveno 24 prací a 5 vybraných autorů bylo oceněno. Díla žáků jsou též k vidění v prodejně Footshop na ulici Bubenská. Odkaz na článek o akci.

 

Spolupráce s firmou Baťa