VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2020/2021

Výsledky přijímacích zkoušek na jednotlivé obory naleznete 5. února 2020 ZDE.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdíte odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.Informace o zápisovém lístku ZDE.

Nepřijatým uchazečům budou poslány dopisy s rozhodnutím o nepřijetí, proti kterému lze podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Informace pro přijaté uchazeče ZDE.

Pro obory, které nebudou obsazeny v 1.kole přijímacího řízení, bude na konci února vyhlášeno 2. kolo, sledujte aktuality na supsuh.cz. Dotazy směřujte na zástupkyni ředitele Věru Gabrhelíkovou ( gabrhelikova@supsuh.cz). 

SPOLUPRÁCE S DSC GALLERY PRAHA

Studenti 4. ročníku oboru multimédia a malba zahájili spolupráci s galerií současného umění v Praze prostřednictvím praktických cvičení, v rámci kterých navrhli redesign grafické značky, webových stránek a vytvořili výstavní soubor na téma / Motýlí efekt. Seznámili se se současnou uměleckou scénou a rozvinuli diskuzi o pozici umělce na trhu práce, prodeji současného umění na národním i mezinárodním trhu, propojení užitého a volného umění. Spolupráci podporuje Technologické Inovační Centrum Zlín.

FOTOGALERIE DSC Gallery, Praha 22. 1. 2020
FOTOGALERIE DSC Gallery, Praha 22. 1. 2020
VÝSLEDKY TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Vážení uchazeči o studium, bodové ohodnocení talentových zkoušek, které proběhly ve dnech 6. a 7. ledna 2020 se dozvíte ZDE. Výsledky jsou zveřejněny pod číslem, které vám bylo přiděleno v přijímacím řízení a obdrželi jste ho ve zvacím dopise k talentovým zkouškám. Pro úspěšné vykonání TZ je potřeba získat minimálně 45 bodů. Písemně vám bude podrobné bodování jednotlivých úkolů zasláno poštou do 21. 1. 2020. K bodům za TZ budou přičteny body za prospěch ze ZŠ podle kritérií, které jste taktéž obdrželi v dopise. Poté stanoví ředitel školy pořadí uchazečů a informace o přijetí a nepřijetí bude podle vyhlášky vyvěšena 5. února 2020. 

Před zveřejněním přijatých uchazečů nebo před rozhodnutím o nepřijetí se může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče dostavit do školy a může tak využít možnosti nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí.

Nahlížení do spisu (tabulek s pořadím přijatých uchazečů) bude umožněno od středy 15. ledna 2020 v kanceláři školy

 

 

SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

SUPŠ se stala fakultní školou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Spolupráce mezi uměleckými vysokými a středními školami je nezbytným předpokladem efektivního přenosu a přínosu znalostí a zkušeností mezi oběma typy institucí. Označení fakultní škola je uděleno mimořádně kvalitní střední škole a podtrhuje tak výjimečnost této školy s ohledem na dosavadní spolupráci s UTB, konkrétně Fakultou multimediálních komunikací.

Mnoho našich absolventů pokračuje ve studiu mimo jiné právě na zlínské univerzitě.

 

 

IMPRESIONISMUS A MÓDA – PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST středa 15.1. 2020 | 16.00–18.00

Zveme všechny zájemce na přednášku PhDr. Blanky Petrákové, která objasní souvislosti mezi malbou francouzských impresionistů, jejich modely a historií módy. Příklady ikonografických artefaktů vycházejí z unikátní výstavy v pařížském Musée d’Orsay konané v roce 2012.

Přednáška je zdarma, více informací na www.doart.cz.

 

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACÍ CEDEFOP

Studentky 4. ročníku multimédií, Natálie Vičánková a Karolína Hubáčková, postoupily do finále mezinárodní soutěže CedefopPhotoAward 2019, Thessaloniki, Řecko, pořádanou organizací Cedefop zaměřenou na rozvoj odborného vzdělávání v členských zemích EU i dalších partnerských zemích. Na základě účasti v soutěži mají studentky možnost své práce prezentovat dále, ve spolupráci s portálem Refernet a podpořit tvorbu představy o odborném vzdělávaní v širším kontextu.

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-2019-winners-announced

BRONZOVÁ PAMĚTNÍ DESKA

Pamětní bronzová deska připomínající hrůzné činy státní bezpečnosti byla slavnostně odhalena dne 4. 10. 2019 za přítomnosti významných hostů v rámci oslav 80. výročí založení školy.

Domníváme se, že je důležité nezapomínat. Péče o paměťovou stopu je zodpovědností celé společnosti.

Financování pamětní desky podpořil Zlínský kraj i město Uherské Hradiště.

 

OSLAVY 80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Děkujeme všem, kteří s námi  přišli v pátek 4. 10. 2019 oslavit 80. výročí školy. Bylo to krásné!

Na fotky ze všech akcí celodenního programu se můžete podívat na následujících odkazech:

https://www.facebook.com/pg/umeleckoprumyslova.skola.uh.hradiste/photos/?tab=album&album_id=2274489672680106

https://www.zonerama.com/jitkadankovaphoto/Album/5661871?secret=NMPL88PC5HHtl1mFRjfu737Vq

VIDEO Z HAPPENINGU NA GRAFICE

 

KAMIL MIKEL - PŘÍBĚH GEOMETRIE

Výstava Příběh geometrie akademického malíře Kamila Mikela, který působí jako vedoucí ateliéru grafiky na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, je situovaná v Galerii Vladimíra Hrocha v Uherském Hradišti (foyer Klubu kultury). Představuje ukázku poslední tvorby Kamila Mikela a je složena s monochromatických obrazů, „plastických kreseb“ a posledních děl charakteristických „zlatavou“ barevností. Jejich společných jmenovatelem však nadále zůstává kompozice, řád, definice obrazového prostoru a práce s rytmem vzájemně se překrývajících či doplňujících prvků v kompozici. Výstavu lze navštívit do 6. 10. 2019. 

 

FOTOGALERIE Kamil Mikel
CENY PRO DESIGN OBUVI NA VELETRHU STYL / KABO 24.- 26. 8. 2019

I letos sklízel obor návrhářství a modelářství obuvi úspěchy na brněnském veletrhu STYL / KABO. V neděli 25.8. se konalo slavnostní předávání cen soutěže mladých návrhářů – Cena Nadace Jana Pivečky. 1.místo v kategorii JUNG SPIRIT získala Nikola Krátká. Cenou je zájezd na milánský veletrh LINEAPELLE v hodnotě 10000,- Kč. Ve stejné kategorii  byly odbornou porotou oceněny  také Anna Roháčová a Nikola Bartíková. Žáci obuvi získali ocenění i v druhé kategorii  pod názvem FUNNY SHOE za modely Hanky Tomašíkové a Anežky Justové.

Vybrané práce měla možnost zhlédnout odborná veřejnost po celou dobu veletrhu. Stejně tak žáci mohli navštívit veletrh a odborné přednášky a načerpat inspiraci pro svoji práci v nastávajícím školním roce.

 

FOTOGALERIE STYL/KABO
EXISTENCIALISMUS – VÝSTAVA MALBY VE VĚZNICI 7.– 8. 9. 2019

Během Dnů evropského dědictví a otevřených památek prezentovaly v prostorách uherskohradišťské věznice studentky čtvrtého ročníku oboru malba své klauzurní práce na téma existencialismus. Svůj projekt zpracovaly v průběhu předchozího školního roku pod vedením Akad. mal. Miroslava Maliny a Mgr. Martina Dvořáka. Během zpřístupnění věznice veřejnosti zhlédly díla nainstalovaná v samovazebních celách více jak tři tisícovky návštěvníků.

 

FOTOGALERIE Výstava ve věznici
OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY
V pondělí 16. 9. 2019 proběhly opravné maturitní zkoušky - gratulujeme úspěšným - maturitní vysvědčení si můžete vyzvednout v kanceláři školy od příštího týdne. Neúspěšní se v případě zájmu mohou přihlásit na jarní termín nejpozději do konce listopadu 2019 (o vydání přihlášek vás budeme informovat). Protokoly o výsledcích společné části MZ vám byly odeslány mailem a lze je vyzvednout i v listinné podobě ve škole.

 

VÝPŮJČKA ŠICÍCH STROJŮ

Na design obuvi a oděvu byly firmou Anita z Boskovic zapůjčeny šicí stroje Garudan pro žáky na celý školní rok. Děkujeme!

https://eshop.garudan.cz/

ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 6. 9. 2019

Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště ruší výběrové řízení na dodávku vybavení mobilní učebny ICT. 

Zrušení veřejné zakázky ZDE. 

Zobrazit všechny novinky