ČÁSTEČNÉ OBNOVENÍ VÝUKY 20. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 bude obnovena možnost prezenční výuky čtvrtých ročníků a 1.-3.ročníky budou docházet na praktické vyučování na oboru. Podrobné informace o organizaci výuky byly zaslány žákům i rodičům prostřednictvím systému Komens v Bakalářích. 

Jídelna bude v provozu celý týden a internát otevře v úterý 24. 11. v 8:00 hodin.

V případě dotazů pište na gabrhelikova@supsuh.cz

Těšíme se na vás!

PŘIHLÁŠKY a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří, které měly být 16. a 17. října, bohužel rušíme a uskuteční se hned po otevření škol. Těšíme se na vás! 

Vymýšlíme pro vás nějakou virtuální náhradu.

PŘIHLÁŠKY ke studiu přijímáme do 30. listopadu 2020 a aktuálně preferujeme zasílání poštou na adresu školy - Všehrdova 267, Uherské Hradiště 686 01. Potvrzení od lékaře je možno dodat k přihlášce později, pokud máte kvůli koronaviru potíže lékaře kontaktovat.

Talentové zkoušky se uskuteční 4. a 5. ledna 2021.

KRITÉRIA k přijímacímu řízení

PŘIHLÁŠKA ke stažení

 

 

UŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI ŠKOLY

Kancelář bude v období uzavření školy otevřena (např. pro potvrzování přihlášek na VŠ) následovně:

 

PONDĚLÍ 8-13 hodin

STŘEDA 8-13 hodin

PÁTEK 8-13 hodin

 

paní Matoušková, telefon: +420 / 572 551 500

MATURITA JARO 2021 27. 10. 2020

Vážení maturanti,

prostudujte si informace, které se týkají jarního termínu maturit. Novela vyhlášky stanoví některé změny - písemné práce a ústní maturity z AJ a ČJ přechází do kompetence školy, společná část MZ bude konána jen formou didaktických testů, které budou hodnoceny uspěl/neuspěl. Podrobnosti o obsahu zkoušek vám sdělí vaši vyučující, kteří vás k maturitě budou připravovat. 

STRUKTURA MATURIT - JARO 2021

Přihlášky k maturitě je nutno podat do 1. 12. 2020 - zašlu vám je elektronicky, až budou k dispozici. 

Věra Gabrhelíková (dotazy: gabrhelikova@supsuh.cz)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 19. 10. 2020

Škola vyhlašuje veřejnou zakázka malého rozsahu na opravu kanalizační přípojky.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

DISTANČNÍ VÝUKA 13. 10. 2020

Vážení žáci a rodiče,

podle aktuálního nařízení vlády přecházíme kompletně na distanční výuku přes MS Office Teams, a to od 14. do 23. 10. 2020. V týdnu od 26. do 30. 10. budou podzimní prázdniny a výuka neprobíhá. Při jakýchkoliv potížích s distanční výukou oslovte své třídní učitele (mail, Komens) nebo mě. 

Buďme optimističtí, zvládneme to a budeme doufat v obnovení kompletní výuky od 2. listopadu 2020.
Věra Gabrhelíková, zástupkyně ředitele 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ bude přesunut z 16. a 17. 10. 2020 na jiný termín, podle aktuálního vývoje situace.

 

VÝSTAVA MUŽ - KINO HVĚZDA 7. 10. 2020

Výstava instalovaná ve foyer kina Hvězda v Uherském Hradišti a nazvaná MUŽ prezentuje veřejnosti práce žáků Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Zastoupeny jsou zde všechny vyučované obory. Přehlídku, vytvořenou na společné zadání, připravili žáci umprumky a vyučující jednotlivých oborů ve spolupráci s pořádající institucí. Různorodé výtvarné polohy vystavených prací zahrnují jak volné umění, tak prakticky účelová a funkční řešení.

Výstavu můžete navštívit do 25. října 2020.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MZČR 10. 9. 2020

Vážení žáci a zaměstnanci školy, s ohledem na mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdavotnictví ČR, vás prosím o dodržování povinnosti nosit roušky ve společných prostorách školy i při výuce ve třídách. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici v celé budově.

Děkuji, Ivo Savara, ředitel školy

OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 7. 9. 2020

Podzimní opravné maturitní zkoušky se budou konat v úterý 15. září 2020 podle následujícího rozpisu pro tři komise.

4.A

4.B

4.C

Jmenování maturitních komisí ZDE.

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele Věru Gabrhelíkovou (gabrhelikova@supsuh.cz).

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 7. 9. 2020

V rámci Dnů evropského dědictví, které proběhnou v Uherském Hradišti 12. a 13. 9. 2020, otevře své brány i Střední uměoleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, která sídlí v bývalém Justičním paláci na ulici Všehrdova 267 na Franklovce na tř.M.Malinovského 368. Přijďte si prohlédnout budovy formou komentovaných prohlídek a zúčastněnte se workshopu v našich grafických dílnách.

PODROBNÝ PROGRAM DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ NA SUPŠ UH

ZMĚNA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 31. 8. 2020

Vážení žáci a rodiče, vzhledem k vývoji epidemiologické situace proběhne zahájení školního roku v omezeném režimu - žáci se setkají pouze se svými třídními a poté s oborovými učiteli.

Pro 2. – 4. ročníky platí původní rozpis zahájení v 8 hodin. ROZPIS TŘÍD

Žáci prvních ročníků se dostaví do školy v 10 hodin a podle rozpisu ve vestibulu zahájí s třídními učiteli. Účast rodičů je možná.

Po úvodním setkání s třídními učiteli se žáci přesunou na obory.

Mgr. Ivo Savara, ředitel školy

 

 

INFORMACE O OBOROVÝCH PLENÉRECH 26. 8. 2020

Žáci 1.-3. ročníků absolvují od 7. do 11. září 2020 povinné pobyty v plenéru. Informace pro jednotlivé obory: design a fotka, keramika a socha, multimédia, grafika a malba. Oděv a obuv mají týdenní program ve škole s výjezdy. Další podrobnosti se žáci dozví od svých oborových vedoucích při zahájení školního roku. 

 

Čtvrté ročníky budou mít v plenérovém týdnu povinnou prezenční blokovou výuku maturitních předmětů. ROZPIS VÝUKY

TÝDEN UMPRUMÁKEM 16. 7. 2019

Letos poprvé ožívá umprumka i v průběhu letních prázdnin, kdy se realizují dva týdny příměstských táborů s názvem Týden umprumákem. Tento týden běží úspěšně první turnus a od 17. srpna bude ještě turnus druhý. Děti si během pěti dnů vyzkouší na několika oborech základní techniky a volnou tvorbu.

Podrobné informace a fotodokumentaci najdete ZDE

Televizní reportáž o táboře ZDE.

HEZKÉ LÉTO! 30. 6. 2020

Všem žákům a učitelům přejeme krásné léto a těšíme se na vás v září. Informace pro budoucí první ročníky budou zaslány v průběhu prázdnin poštou. Nástup do školy je v úterý 1. září v 8.00 hodin, slavnostní zahájení pro první ročníky bude v 10.00 hodin.

Od 7. do 11. září jedou všechny obory na plenér - podrobnosti vám sdělí vedoucí oborů (1. ročníky dostanou informace poštou).

Jakékoliv dotazy směřujte na zástupkyni ředitele Věru Gabrhelíkovou (gabrhelikova@supsuh.cz)

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 24. 6. 2020

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Jedná se o obory Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a o Kamenosochařství. Přihlášku je nutno doručit do školy poštou nebo osobně do 8. července 2020. Talentové zkoušky proběhnou ve čtvrtek 23. července 2020

Formulář přihlášky ZDE

Podrobná kritéria k talentovým zkouškám ZDE

VÝSTAVA V MORAVSKÉ GALERII A FINÁLE SOUTĚŽE MUS?

Studenti oboru multimédia a malba vystavili své práce v rámci kolektivní výstavy Motýlí efekt v Moravské galerii v Brně. Téma vyhlásila galerie současného umění DOX v Praze, studenti se svými pracemi zapojili také do soutěže Máš umělecké střevo? a postoupili do celostátního finále s největším počtem prací. Odnesli si 2.místo za instalaci „Kdo stojí ve dveřích?“, kterou vytvořily Adéla Podrazká, Marta Satorová a Natálie Klusalová, nejzajímavější projekty postupují na mezinárodní přehlídku. Naše škola získala ocenění za výjimečný pedagogický počin. 

Více o projektu ZDE. 

 

FOTOGALERIE Máš umělecké střevo?
INFORMACE O OBNOVENÍ VÝUKY NA STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLE UHERSKÉ HRADIŠTĚ 28. 5. 2020

Vážení žáci a rodiče, v návaznosti na pondělní rozhodnutí vlády bude možný návrat žáků do školy od pondělí 8. června 2020. Výuka bude probíhat formou praktického vyučování na oborech a jelikož bude účast žáků dobrovolná, tak souběžně bude stále fungovat i oborová distanční výuka. Teorie budou uzavřeny v pátek 5. 6. 2020. Těšíme se na vás!

Ivo Savara, ředitel školy

Podrobnosti si přečtěte zde - ROZHODNUTÍ PRO OBNOVENOU VÝUKU ŽÁKŮ 1.-3. ROČNÍKU

Čestné prohlášení ke stažení ZDE

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2020 28. 5. 2020

Vážení maturanti,

1. a 2. června vás očekáváme ve škole, kde splníte písemnou část MZ - didaktické testy. Dostavte se podle pokynů z pozvánek, které vam přišly na mail. Jmenný rozpis do učeben bude v pondělí připraven ve vestibulu školy.

Ústní maturity proběhnou v týdnu od 15. do 19. června 2020. Rozpisy a maturitní komise si prohlédněte níže.

MZ 4.A  MZ 4.B  MZ 4.C

Případné dotazy zodpoví zástupkyně ředitele Věra Gabrhelíková (gabrhelikova@supsuh.cz)

VÝSLEDKY 2.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 26. 5. 2020

Vážení uchazeči o studium, 

ředitel školy dnes rozhodl na základě výsledků talentových zkoušek o přijetí žáků ke vzdělání pro šk. rok 2020/2021.

VÝSLEDKY PŘIJAT/NEPŘIJAT ZDE

Svůj úmysl vzdělávat se na SUPŠ Uh. Hradiště musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. ode dne zveřejnění výsledků)

Další informace u zástupkyně ředitele Věry Gabrhelíkové ( tel. 776 331 287)

 

Zobrazit všechny novinky