VÝSTAVA V KONGRESOVÉM CENTRU VE ZLÍNĚ 27. 1. 2022
Výstava s názvem Plenér Žítková, instalovaná ve foyer Kongresového centra ve Zlíně, představuje práce žáků naší školy. Tematicky doplňuje koncert čtyř skladatelů, kteří se v rámci své kompoziční tvorby nechali inspirovat folklorními náměty či přímo lidovými melodiemi z oblasti Kopanic. Filharmonie Bohuslava Martinů - Brauner, Žítkovská bohyně Výstavu je možné prohlédnout si do 18. 2. 2022.    PLAKÁT VÝSTAVY
VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK 18. 1. 2022

Vážení uchazeči o studium, bodové ohodnocení talentových zkoušek vám bylo zasláno poštou a naleznete je také ZDE. Pro úspěšné vykonání TZ je potřeba získat minimálně 45 bodů, ke kterým budou následně přičteny body za prospěch ze ZŠ a body za domácí práce - výsledný počet bodů a rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno 5. února 2022 (na webu a vyvěšeno ve vestibulu školy).

Před zveřejněním přijatých uchazečů se zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče o studium může dostavit osobně do školy a využít možnosti nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí. Nahlížení do spisu je možno od 18. 1. do 27. 1. 2022 od 8 do 15 hodin u ředitele školy. 

VESELÉ VÁNOCE

Přejeme všem krásné Vánoce a příjemný začátek roku.

Avizovaný zimní Art raut (22. 12. 2021) spojený se Dnem otevřených dveří letos bohužel nebude, ale budeme se na Vás těšit na tom letním.

 

Talentové zkoušky se budou konat 3. a 4. ledna 2022, na tyto dva dny vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno a výuka bude zahájena ve středu 5. ledna 2022. Pozvánky k talentovým zkouškám obdrží uchazeči poštou v tomto týdnu.

Rozhodnutí ředitele školy k TZ

JANA SMAHELOVÁ

S hlubokou lítostí oznamujeme, že naše kolegyně a kamarádka Jana Smahelová umřela 1. 12. 2021.

 

 

HUB 123 PRO STUDENTY A PEDAGOGY
V rámci spolupráce s Hubem 123 nabízíme studentům možnost práce ve sdílené kanceláři. V prostoru Hubu 123 můžete pracovat na svém kreativním, podnikatelském projektu či nabídnout své služby a produkty. Přístup do Hubu je vždy na předem dohodnutou dobu pro dva studenty, klíče je možné si vyzvednou u paní Presové, kde se podepíší i pravidla provozu. Pro pedagogy je otevřená spolupráce v Kreativní akademii. Na každou pořádanou akci jsou volné dvě vstupenky. Akci, které se chcete zúčastnit, nahlaste u paní Presové. Hub 123 najdete na Mariánském náměstí 123 v podchodu u Malé scény.  
O LITERATUŘE S MARTINEM REINEREM 11. 11. 2021

Martin Reiner – nakladatel, prozaik a básník oceněný Magnesií Literou za román o Ivanu Blatném – se ve velké kreslírně sešel s necelou stovkou našich studentů. Mluvil poutavě zejména o tom, co všechno obnáší práce spisovatele a jak k ní přistupuje on sám. Přečetl několik ukázek ze své prozaické tvorby i ze svých básnických sbírek a odpověděl na dotazy z řad studentů.  

 

TYPOGRAFICKÝ WORKSHOP 12. 11. 2021

Typografové Jan Charvát z Hollarky a Filip Kraus z VŠUP připravili pro naše studenty oboru Grafický design celodenní workshop. Praktická cvičení, ve kterých si studenti vyzkoušeli práci s digitálním písmem a sazbu tiskoviny, doplnili lektoři sadou přednášek o layoutu knih, výběru písem, problematických místech typografického designu, tvorbě písma a právních otázkách souvisejících s užíváním fontů. 

 

STUDIO 3D VĚC 15. 11. 2021

Studenti 4. ročníku oboru Multimédia vytvářejí logo a vizuální styl pro studio 3d tisku a v rámci spolupráce testují použití 3d technologií v reklamní tvorbě. 3D VĚC je prvním startupem v nově vzniklém coworkingovém centru HUB123, nabízí servis firmám, školám i jednotlivcům. Svou náplní studio také navazuje na tradici českého kutilství, které má svou podobu i v zahraničí. V současné době se můžeme setkat s takto zaměřenými projekty například v rámci oblíbené Maker Faire v městech po celé České republice.

FOTOGALERIE Workshop 3d tisku 12. 11. 2021
PODNIKATELSKÁ AKADEMIE KREATIVNĚ

V rámci podnikatelské akademie pro střední školy, pořádané Technologickým inovačním centrem, do které jsou zapojeni studenti 3. ročníku oboru Multimédia, vzniká podnikatelský záměr na zakázkový prodej takzvaných "Furry Costumes", a další jedinečně zaměřené studentské projekty, které si mohou hledat pod vedením zkušených lektorů své místo na trhu. Cílem kurzu, který probíhá v coworkingovém centru Hubu123, je podpora zpracování podnikatelského plánu a validace modelu podnikání. Kurz volně navazuje na praktickou výuku grafického a produktového designu.

STÁŽ UMĚLECKÉ ŠKOLY Z LOTYŠSKA

Naše škola bude mít čest přivítat učitele a žáky z lotyšské umělecké školy - Liepaja Music, Art and Design Secondary School. Dvoutýdenní stáž proběhne 8.-19. listopadu 2021 za podpory programu Erasmus+. Učitelé s žáky chtějí poznat způsob výuky a práce na jednotlivých oborech naší školy a sdílet s námi svoje poznatky a zkušenosti. Navštíví také muzea a firmy z oblasti obuvnické výroby.

Doufejme, že z této stáže vznikne zajímavá dlouhodobá spolupráce.

ODBORNÍCI VE VÝUCE Šablony - IKAP II

Od 1. října 2021 je ve škole v plném proudu projekt Šablony - IKAP II,ve kterém se studenti potkávají se zajímavými odborníky z praxe. Vzhledem k povaze naší školy jsou odborníci zapojení do celých bloků oborové výuky a ve spolupráci s pedagogy školy vytvářejí pro studenty i workshopy nejrůznějšího zaměření. V říjnu ve škole probíhá velký workshop oboru multimédií, ve kterém se žáci pod vedením MgA. Václava Ondrouška z ateliéru Digitálního designu z UTB ve Zlíně seznamují s technikou videomappingu.

ŘEDITELSKÉ VOLNO 15. 9. 2021

Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 27. září 2021 ředitelské volno, které bude využito k doplnění revizí elektrospotřebičů v obou budovách školy.

Věra Gabrhelíková, zástupkyně ředitele​

ODBORNÁ EXKURZE PAŘÍŽ- BRETAGNE 14. 9. 2021

Druhý zářijový týden (4.-12. 9. 2021) se po roční pauze uskutečnil toužebně očekávaný poznávací zájezd do Francie. Exkurze se zúčastnili žáci čtvrtých ročníků a jen díky skvělé organizaci a spolupráci se akce vydařila. V programu byla pařížská muzea, prohlídka města a následný přesun do Bretagne a Normandie. Fotografie z míst jen dokazují bohatost a pestrost programu a krásu navštívených míst, na která se budeme, doufejme i v dalších letech, rádi vracet.

Podrobný program zájezdu 

 

PAŘÍŽ - BRETAGNE fotogalerie 1
PAŘÍŽ - BRETAGNE fotogalerie 2
PROJEKT IKAP II

Od 1. října 2021 se na naší škole rozjíždí projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II. Tento projekt se koná v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je z něj z 85% financován. Zbylé financování si mezi sebe rozdělí státní rozpočet ČR (10%) a Zlínský kraj (5%). Další detaily projektu naleznete ZDE.

 

Žáci naší školy se díky tomuto projektu setkají s mnoha odborníky a výtvarníky z praxe. O realizovaných aktivitách budeme pravidelně informovat na stránkách školy a na sociálních sítích. 

MATURITY PODZIM 2021

Profilová část opravných maturitních zkoušek se bude konat v pondělí 13. září 2021 v učebně DVK. Pro všechny třídy bude jen jedna maturitní komise.

ROZPIS ZKOUŠEK   JMENOVÁNÍ MATURITNÍ KOMISE

Předávání maturitních vysvědčení bude v pátek 17. 9. 2021 v 9:00, místnost bude upřesněna.

Hodně štěstí všem!

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Milí žáci,

prostudujte si prosím informace o zahájení školního roku 2021/2022, ve kterých najdete pokyny k testování, čas a místo zahájení pro vaši třídu atd. Je nám velmi líto, že musíme letos znovu zrušit slavnostní zahájení pro 1. ročníky, kvůli komplikované situaci s testováním. Prváci se setkají s třídními učiteli, kteří je provedou školou a seznámí s vyučujícími na oborech. Rodiče budou mít možnost seznámit se blíže se školou a vyučujícími na třídních schůzkách 22. října 2021.

INFORMACE O ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 21/22

 

1. 9 . 2021 bude výuka probíhat do 12:10, poté je možno přihlásit si oběd na stránkách školy

 

 

Zobrazit všechny novinky