DOTKNI SE HISTORIE UMĚNÍM 7. 5. 2021

Podívejte se na výběr z výstavy prací našich žáků k výročí osvobození, Dotkni se historie uměním, která vznikla ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v České republice. Aktuálně je nainstalována ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, kde si ji budete moci po otevření galerií veřejnosti prohlédnout do 6. června 2021. Podílelo se na ní 5 oborů naší školy.

Ve virtuální galerii si část můžete prohlédnout již teď - https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/6092513/dotkni-se-historie-um%C4%9Bn%C3%ADm

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 3. 5. 2021

Ředitel školy vyhlašuje volby do Školské rady Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště. Budou se konat ve středu 19. května 2021 od 10 do 14 hodin v kanceláři školy (dveře číslo 122). 

Proběhne volba 2 členů rady - 1 člen je volen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a 2. člena volí pedagogičtí pracovníci. Podrobné informace k naleznete v následujících dokumentech. 

Vyhlášení voleb do ŠR ředitelem školy

Organizace voleb do ŠR

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 27. 4. 2021

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 na obory Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a KamenosochařstvíTalentové zkoušky proběhnou v pondělí 24. května 2021. Přihlášku je třeba doručit poštou nebo osobně do školy nejpozději do 10. května 2021. Podrobné informace v KRITÉRIÍCH PRO 3.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Případné dotazy zodpovíme telefonicky +420 572 551 500. 

Přihláška ke stažení

 

VIDEO PŘEDSTAVENÍ OBORŮ

VÝUKA A PROVOZ ŠKOLY OD 26. 4. 2021 21. 4. 2021

Od pondělí 26. 4. 2021 je umožněna přítomnost žáků ve škole v rámci praktické výuky. Bude probíhat rotačním způsobem, kdy se budou na oborech střídat jednotlivé ročníky. 

Rozhodnutí ředitele školy s podrobnými informacemi o výuce, provozu školy, jídelny, internátu i o testování ZDE. 

 

3. a 4. ročník - přítomnost na oboru pondělí, úterý, středa - 8:00 až 15:30 h   

1. a 2. ročník - přítomnost na oboru středa, čtvrtek, pátek - 8:00 až 15:30 h 

 

REVITALIZACE DVORA UMPRUMKY budování venkovní učebny 19. 4. 2021

Pilně pracujeme na revitalizaci a přestavbě školního dvora tak, aby se prostor stal nejen odpočinkovou zahradou, ale i místem pro realizaci výuky ve venkovním prostředí. Naši žáci se budou moci snad už brzy těšit ze zastřešeného prostoru venkovní učebny, z nové výsadby květin, dřevin a úpravy trávníků. Obnova vnitřního prostoru budovy školy je finančně podpořena Fondem životního prostředí MŽP.  

 

DOTKNI SE HISTORIE UMĚNÍM – TOUCH THE HISTORY THROUGH ART

Přestože jsou školy stále v režimu distanční výuky, studenti pod vedením učitelů praktických předmětů dokončují práci na výstavním projektu, který je spojený s připomínkou konce 2. světové války, s osvobozováním Československa a s účastí americké armády při osvobozování naší země. Tento projekt je finančně podpořen Ambasádou USA a účastní se ho pět výtvarných oborů, jejichž studenti se nechali inspirovat příběhy 2. světové války.

Výstava ve Slováckém muzeu bude slavnostně otevřena 30. dubna v 17 hodin a potrvá do 2. června. Doufáme, že si výtvarné práce našich studentů budete moci prohlédnout osobně.  POZVÁNKA

 

Výstava bude zároveň zpřístupněná on-line ve spolupráci s Ambasádou US na platformě Kunstmatrix. On-line vernisáž se uskuteční 7. května, v předvečer Dne osvobození, ve 14 hodin v on-line prostoru ZOOM. 

 

PROVOZ ŠKOLY V PŘÍŠTÍM TÝDNU 13. 4. 2021
V týdnu od 19. do 23. 4. 2021 jsou podle aktuálních nařízení umožněny skupinové konzultace žáků ohrožených školním neúspěchem, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována). Skupiny stanoví na základě dohody se žáky vyučující a účast je dobrovolná. Žáci, kteří se účastní těchto konzultací, musí mít negativní antigenní test. Testování zajišťuje žákům škola. Podrobnosti k výjimkám z testování v přiloženém dokumentu - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze 6. 4. 2021.
VÝSLEDKY 2.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 30. 3. 2021

Vážení uchazeči o studium,

výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 najdete ZDE.

Pro přijaté – Písemné oznámení přijatí uchazeči neobdrží. Podle školského zákona (§ 183 odst. 2) se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Do 10 dnů je třeba ve škole odevzdat zápisový lístek. Informace o zápisovém lístku a dalším postupu ZDE.  PŘIHLÁŠKA NA DOMOV MLÁDEŽE

Pro nepřijaté – obdržíte dopisy s rozhodnutím o nepřijetí

ZMĚNY V MATURITNÍ ZKOUŠCE 16. 3. 2021

Vážení maturanti,

prostudujte si změny pro jarní termín maturitních zkoušek 2021 a případné dotazy směřujte na gabrhelikova@supsuh.cz.

 

ORGANIZACE MATURIT JARO 2021 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 23. 2. 2021

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 na obory Průmyslový design, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a Kamenosochařství. Talentové zkoušky proběhnou v pondělí 29. března 2021. Přihlášku je třeba doručit poštou nebo osobně do školy nejpozději do 12. března 2021. Podrobné informace v KRITÉRIÍCH PRO 2.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Případné dotazy zodpovíme telefonicky +420 572 551 500. DODATEK ke kritériím - přijetí 1 uchazeče i na obor Užitá fotografie

Přihláška ke stažení

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 4. 3. 2021

Ke 4. březnu 2021 byla v NEN zveřejněna výzva k podání nabídky k restaurování vstupních dveří do objektu Střední uměleckoprůmyslové školy.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

DISTANČNÍ VÝUKA 7.1.2021

Milí umprumáci,
v reakci na dnešní prohlášení vlády vám musím s lítostí sdělit, že distanční výuka bude pokračovat i následující 2 týdny, nejméně do 22. ledna 2021. Sledujte prosím MS Teams a mějte trpělivost. Pololetní hodnocení bude zapsáno nejpozději 27.1. do Bakalářů, výpis z vysvědčení dostanete po návratu do školy.
Žáci, kteří bydlí na internátu, si mohou přijet pro věci vždy v pondělí od 9 do 11h. Paní vedoucí Haláčová ​vzkazuje, že máte při příchodu zazvonit, budova bude zamčená.
Přeji vám hodně optimismu.
Věra Gabrhelíková​, zástupkyně ředitele

ROTAČNÍ PREZENČNÍ VÝUKA 1. 12. 2020

Milí žáci,

od pondělí 7. 12. 2020 přechází výuka na rotační formu - ve škole se po týdnech střídají vybrané třídy. Čtvrté ročníky jsou ve škole oba dva týdny. Učit se bude podle běžného rozvrhu. Jídelna i internát bude v provozu.

7.-11.12. - ve škole bude 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2. B
14.-18.12 - ve škole bude 2.C, 3.A, 3.B, 3.C

V pondělí a v úterý před Vánoci se ve škole vystřídáte podle oborů, teoretická výuka už nebude a den (8 -15 h) strávíte v ateliéru. 21. 12. - design, obuv, oděv, grafika, multi 22. 12. - fotka, malba, keramika, socha

 

 

 

ČÁSTEČNÉ OBNOVENÍ VÝUKY 20. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 bude obnovena možnost prezenční výuky čtvrtých ročníků a 1.-3.ročníky budou docházet na praktické vyučování na oboru. Podrobné informace o organizaci výuky byly zaslány žákům i rodičům prostřednictvím systému Komens v Bakalářích. 

Jídelna bude v provozu celý týden a internát otevře v úterý 24. 11. v 8:00 hodin.

V případě dotazů pište na gabrhelikova@supsuh.cz

Těšíme se na vás!

PŘIHLÁŠKY a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří, které měly být 16. a 17. října, bohužel rušíme a uskuteční se hned po otevření škol. Těšíme se na vás! 

Vymýšlíme pro vás nějakou virtuální náhradu.

PŘIHLÁŠKY ke studiu přijímáme do 30. listopadu 2020 a aktuálně preferujeme zasílání poštou na adresu školy - Všehrdova 267, Uherské Hradiště 686 01. Potvrzení od lékaře je možno dodat k přihlášce později, pokud máte kvůli koronaviru potíže lékaře kontaktovat.

Talentové zkoušky se uskuteční 4. a 5. ledna 2021.

KRITÉRIA k přijímacímu řízení

PŘIHLÁŠKA ke stažení

 

 

UŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI ŠKOLY

Kancelář bude v období uzavření školy otevřena (např. pro potvrzování přihlášek na VŠ) následovně:

 

PONDĚLÍ 8-13 hodin

STŘEDA 8-13 hodin

PÁTEK 8-13 hodin

 

paní Matoušková, telefon: +420 / 572 551 500

MATURITA JARO 2021 27. 10. 2020

Vážení maturanti,

prostudujte si informace, které se týkají jarního termínu maturit. Novela vyhlášky stanoví některé změny - písemné práce a ústní maturity z AJ a ČJ přechází do kompetence školy, společná část MZ bude konána jen formou didaktických testů, které budou hodnoceny uspěl/neuspěl. Podrobnosti o obsahu zkoušek vám sdělí vaši vyučující, kteří vás k maturitě budou připravovat. 

STRUKTURA MATURIT - JARO 2021

Přihlášky k maturitě je nutno podat do 1. 12. 2020 - zašlu vám je elektronicky, až budou k dispozici. 

Věra Gabrhelíková (dotazy: gabrhelikova@supsuh.cz)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 19. 10. 2020

Škola vyhlašuje veřejnou zakázka malého rozsahu na opravu kanalizační přípojky.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

DISTANČNÍ VÝUKA 13. 10. 2020

Vážení žáci a rodiče,

podle aktuálního nařízení vlády přecházíme kompletně na distanční výuku přes MS Office Teams, a to od 14. do 23. 10. 2020. V týdnu od 26. do 30. 10. budou podzimní prázdniny a výuka neprobíhá. Při jakýchkoliv potížích s distanční výukou oslovte své třídní učitele (mail, Komens) nebo mě. 

Buďme optimističtí, zvládneme to a budeme doufat v obnovení kompletní výuky od 2. listopadu 2020.
Věra Gabrhelíková, zástupkyně ředitele 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ bude přesunut z 16. a 17. 10. 2020 na jiný termín, podle aktuálního vývoje situace.

 

VÝSTAVA MUŽ - KINO HVĚZDA 7. 10. 2020

Výstava instalovaná ve foyer kina Hvězda v Uherském Hradišti a nazvaná MUŽ prezentuje veřejnosti práce žáků Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Zastoupeny jsou zde všechny vyučované obory. Přehlídku, vytvořenou na společné zadání, připravili žáci umprumky a vyučující jednotlivých oborů ve spolupráci s pořádající institucí. Různorodé výtvarné polohy vystavených prací zahrnují jak volné umění, tak prakticky účelová a funkční řešení. Výstava byla finančně podpořena dotací z města Uherské Hradiště. 

Výstavu můžete navštívit do 25. října 2020.

Zobrazit všechny novinky