PLENÉR 2021 20. 7. 2021

V týdnu od 6. do 10. září 2021 se zúčastní žáci prvních až třetích ročníků oborových plenérů. Následující informace budou upřesněny 1. září 2021 oborovými učiteli, které můžete e-mailem kontaktovat v případě zájmu již teď.

grafika + malba

oděv

keramika

design + foto + multimédia

obuv

socha

5. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 28. 6. 2021

VÝSLEDKY 5. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Ředitel školy vyhlašuje 5. kolo přijímacího řízení na obory Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a na Kamenosochařství. Podrobné informace naleznete v KRITÉRIÍCH pro 5. kolo přijímacího řízení.

 

Přihláška ke studiu ke stažení ZDE.

VÝSLEDKY 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 23. 6. 2021

Vážení uchazeči o studium,

výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 najdete ZDE.

Pro přijaté – Písemné oznámení přijatí uchazeči neobdrží. Podle školského zákona (§ 183 odst. 2) se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Do 10 dnů je třeba ve škole odevzdat zápisový lístekInformace o zápisovém lístku a dalším postupu ZDE.  PŘIHLÁŠKA NA DOMOV MLÁDEŽE

Pro nepřijaté – obdržíte dopisy s rozhodnutím o nepřijetí

VÝSTAVA MATURIT 2021 8. 6. 2021

Ve Slováckém muzeu Uherské Hradiště bude ve čtvrtek 17. 6. 2021 v 16 hodin zahájena výstava s názvem Maturity 2021, která představí výběr z maturitních prací žáků Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské Hradiště. Na výstavě budou zastoupeny ty nejlepší práce maturantů všech devíti oborů vyučovaných na škole. V budově muzea ve Smetanových sadech si můžete výstavu prohlédnout do 11. 7. 2021. Jste srdečně zváni.

WOMEN2WOMEN letní virtuální univerzita
Women2Women - International Leadership Programme Jsme velmi rádi, že naše čtyři studentky, Alexandra Täuberová, Tereza Skopalová, Hana Poláchová a Natálie Michlová byly vybrány, aby se účastnily Letní virtuální Univerzity v Bostonu, USA. Women2Women je program, který dívkám z celého světa pomáhá rozvíjet jejich komunikační, organizační a vůdčí schopnosti. Studentky se mohou těšit na semináře, přednášky a team-buildingové aktivity, které pro ně připravuje mezinárodní organizace Empower Peace ve spolupráci s Harward Law School a Emerson College. Gratulujeme. https://www.epwomen2women.org/  
ROZPIS ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 31. 6. 2021

Ústní maturitní zkoušky se budou konat v týdnu od 7. do 11. června 2021 podle následujícího rozpisu pro jednotlivé třídy:

4. A  4.B  4.C

Jmenování maturitních komisí 4.A 4.B 4.C

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení bude ve čtvrtek 17. 6. 2021 ve 14h na dvoře školy nebo ve Velké kreslírně. Naváže na něj vernisáž výstavy ve Slováckém muzeu, kde budou vystaveny nejlepší maturitní práce. Srdečně zveme i rodiče žáků a přátele školy.

VOLNÁ MÍSTA NA GRAFICE, ODĚVU, SOŠE A KERAMICE! 25. 5. 2021

Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 na obory Grafický design, Modelářstvá a návrhářství oděvů, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a Kamenosochařství

Talentové zkoušky proběhnou v úterý 22. června 2021. Přihlášku je třeba doručit poštou nebo osobně do školy nejpozději do 10. června 2021. Podrobné informace v KRITÉRIÍCH PRO 4.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Případné dotazy zodpovíme telefonicky +420 572 551 500. 

Přihláška ke stažení

 

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 27. 4. 2021

VÝSLEDKY TŘETÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 na obory Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a KamenosochařstvíTalentové zkoušky proběhnou v pondělí 24. května 2021. Přihlášku je třeba doručit poštou nebo osobně do školy nejpozději do 10. května 2021. Podrobné informace v KRITÉRIÍCH PRO 3.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Případné dotazy zodpovíme telefonicky +420 572 551 500. 

Přihláška ke stažení

 

VIDEO PŘEDSTAVENÍ OBORŮ

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 3. 5. 2021

Ředitel školy vyhlašuje volby do Školské rady Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště. Budou se konat ve středu 19. května 2021 od 10 do 14 hodin v kanceláři školy (dveře číslo 122). Proběhne volba 2 členů rady - 1 člen je volen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a 2. člena volí pedagogičtí pracovníci. Podrobné informace k naleznete v následujících dokumentech. 

VÝSLEDKY VOLEB 19. 5. 2021

Vyhlášení voleb do ŠR ředitelem školy Organizace voleb do ŠR

Navržení kandidáti z řad zletilých studentů: Anna Kodrlová (2.C, fotka), Ondřej Špendlík (1.B, design)

Navržení kandidáti z řad púedagogů: Mgr. Lenka Ochránková, Mgr. Pavel Adamík

DOTKNI SE HISTORIE UMĚNÍM 7. 5. 2021

Podívejte se na výběr z výstavy prací našich žáků k výročí osvobození, Dotkni se historie uměním, která vznikla ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v České republice. Aktuálně je nainstalována ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, kde si ji budete moci po otevření galerií veřejnosti prohlédnout do 6. června 2021. Podílelo se na ní 5 oborů naší školy.

Ve virtuální galerii si část můžete prohlédnout již teď - https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/6092513/dotkni-se-historie-um%C4%9Bn%C3%ADm

VÝUKA A PROVOZ ŠKOLY OD 26. 4. 2021 21. 4. 2021

Od pondělí 26. 4. 2021 je umožněna přítomnost žáků ve škole v rámci praktické výuky. Bude probíhat rotačním způsobem, kdy se budou na oborech střídat jednotlivé ročníky. 

Rozhodnutí ředitele školy s podrobnými informacemi o výuce, provozu školy, jídelny, internátu i o testování ZDE. 

 

3. a 4. ročník - přítomnost na oboru pondělí, úterý, středa - 8:00 až 15:30 h   

1. a 2. ročník - přítomnost na oboru středa, čtvrtek, pátek - 8:00 až 15:30 h 

 

REVITALIZACE DVORA UMPRUMKY budování venkovní učebny 19. 4. 2021

Pilně pracujeme na revitalizaci a přestavbě školního dvora tak, aby se prostor stal nejen odpočinkovou zahradou, ale i místem pro realizaci výuky ve venkovním prostředí. Naši žáci se budou moci snad už brzy těšit ze zastřešeného prostoru venkovní učebny, z nové výsadby květin, dřevin a úpravy trávníků. Obnova vnitřního prostoru budovy školy je finančně podpořena Fondem životního prostředí MŽP.  

 

DOTKNI SE HISTORIE UMĚNÍM – TOUCH THE HISTORY THROUGH ART

Přestože jsou školy stále v režimu distanční výuky, studenti pod vedením učitelů praktických předmětů dokončují práci na výstavním projektu, který je spojený s připomínkou konce 2. světové války, s osvobozováním Československa a s účastí americké armády při osvobozování naší země. Tento projekt je finančně podpořen Ambasádou USA a účastní se ho pět výtvarných oborů, jejichž studenti se nechali inspirovat příběhy 2. světové války.

Výstava ve Slováckém muzeu bude slavnostně otevřena 30. dubna v 17 hodin a potrvá do 2. června. Doufáme, že si výtvarné práce našich studentů budete moci prohlédnout osobně.  POZVÁNKA

 

Výstava bude zároveň zpřístupněná on-line ve spolupráci s Ambasádou US na platformě Kunstmatrix. On-line vernisáž se uskuteční 7. května, v předvečer Dne osvobození, ve 14 hodin v on-line prostoru ZOOM. 

 

PROVOZ ŠKOLY V PŘÍŠTÍM TÝDNU 13. 4. 2021
V týdnu od 19. do 23. 4. 2021 jsou podle aktuálních nařízení umožněny skupinové konzultace žáků ohrožených školním neúspěchem, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována). Skupiny stanoví na základě dohody se žáky vyučující a účast je dobrovolná. Žáci, kteří se účastní těchto konzultací, musí mít negativní antigenní test. Testování zajišťuje žákům škola. Podrobnosti k výjimkám z testování v přiloženém dokumentu - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze 6. 4. 2021.
VÝSLEDKY 2.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 30. 3. 2021

Vážení uchazeči o studium,

výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 najdete ZDE.

Pro přijaté – Písemné oznámení přijatí uchazeči neobdrží. Podle školského zákona (§ 183 odst. 2) se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Do 10 dnů je třeba ve škole odevzdat zápisový lístek. Informace o zápisovém lístku a dalším postupu ZDE.  PŘIHLÁŠKA NA DOMOV MLÁDEŽE

Pro nepřijaté – obdržíte dopisy s rozhodnutím o nepřijetí

ZMĚNY V MATURITNÍ ZKOUŠCE 16. 3. 2021

Vážení maturanti,

prostudujte si změny pro jarní termín maturitních zkoušek 2021 a případné dotazy směřujte na gabrhelikova@supsuh.cz.

 

ORGANIZACE MATURIT JARO 2021 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 23. 2. 2021

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 na obory Průmyslový design, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a Kamenosochařství. Talentové zkoušky proběhnou v pondělí 29. března 2021. Přihlášku je třeba doručit poštou nebo osobně do školy nejpozději do 12. března 2021. Podrobné informace v KRITÉRIÍCH PRO 2.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Případné dotazy zodpovíme telefonicky +420 572 551 500. DODATEK ke kritériím - přijetí 1 uchazeče i na obor Užitá fotografie

Přihláška ke stažení

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 4. 3. 2021

Ke 4. březnu 2021 byla v NEN zveřejněna výzva k podání nabídky k restaurování vstupních dveří do objektu Střední uměleckoprůmyslové školy.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

DISTANČNÍ VÝUKA 7.1.2021

Milí umprumáci,
v reakci na dnešní prohlášení vlády vám musím s lítostí sdělit, že distanční výuka bude pokračovat i následující 2 týdny, nejméně do 22. ledna 2021. Sledujte prosím MS Teams a mějte trpělivost. Pololetní hodnocení bude zapsáno nejpozději 27.1. do Bakalářů, výpis z vysvědčení dostanete po návratu do školy.
Žáci, kteří bydlí na internátu, si mohou přijet pro věci vždy v pondělí od 9 do 11h. Paní vedoucí Haláčová ​vzkazuje, že máte při příchodu zazvonit, budova bude zamčená.
Přeji vám hodně optimismu.
Věra Gabrhelíková​, zástupkyně ředitele

ROTAČNÍ PREZENČNÍ VÝUKA 1. 12. 2020

Milí žáci,

od pondělí 7. 12. 2020 přechází výuka na rotační formu - ve škole se po týdnech střídají vybrané třídy. Čtvrté ročníky jsou ve škole oba dva týdny. Učit se bude podle běžného rozvrhu. Jídelna i internát bude v provozu.

7.-11.12. - ve škole bude 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2. B
14.-18.12 - ve škole bude 2.C, 3.A, 3.B, 3.C

V pondělí a v úterý před Vánoci se ve škole vystřídáte podle oborů, teoretická výuka už nebude a den (8 -15 h) strávíte v ateliéru. 21. 12. - design, obuv, oděv, grafika, multi 22. 12. - fotka, malba, keramika, socha

 

 

 

Zobrazit všechny novinky