ODBORNÍCI VE VÝUCE Šablony - IKAP II

Od 1. října 2021 je ve škole v plném proudu projekt Šablony - IKAP II,ve kterém se studenti potkávají se zajímavými odborníky z praxe. Vzhledem k povaze naší školy jsou odborníci zapojení do celých bloků oborové výuky a ve spolupráci s pedagogy školy vytvářejí pro studenty i workshopy nejrůznějšího zaměření. V říjnu ve škole probíhá velký workshop oboru multimédií, ve kterém se žáci pod vedením MgA. Václava Ondrouška z ateliéru Digitálního designu z UTB ve Zlíně seznamují s technikou videomappingu.

ŘEDITELSKÉ VOLNO 15. 9. 2021

Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 27. září 2021 ředitelské volno, které bude využito k doplnění revizí elektrospotřebičů v obou budovách školy.

Věra Gabrhelíková, zástupkyně ředitele​

ODBORNÁ EXKURZE PAŘÍŽ- BRETAGNE 14. 9. 2021

Druhý zářijový týden (4.-12. 9. 2021) se po roční pauze uskutečnil toužebně očekávaný poznávací zájezd do Francie. Exkurze se zúčastnili žáci čtvrtých ročníků a jen díky skvělé organizaci a spolupráci se akce vydařila. V programu byla pařížská muzea, prohlídka města a následný přesun do Bretagne a Normandie. Fotografie z míst jen dokazují bohatost a pestrost programu a krásu navštívených míst, na která se budeme, doufejme i v dalších letech, rádi vracet.

Podrobný program zájezdu 

 

PAŘÍŽ - BRETAGNE fotogalerie 1
PAŘÍŽ - BRETAGNE fotogalerie 2
PROJEKT IKAP II

Od 1. října 2021 se na naší škole rozjíždí projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II. Tento projekt se koná v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je z něj z 85% financován. Zbylé financování si mezi sebe rozdělí státní rozpočet ČR (10%) a Zlínský kraj (5%). Další detaily projektu naleznete ZDE.

 

Žáci naší školy se díky tomuto projektu setkají s mnoha odborníky a výtvarníky z praxe. O realizovaných aktivitách budeme pravidelně informovat na stránkách školy a na sociálních sítích. 

MATURITY PODZIM 2021

Profilová část opravných maturitních zkoušek se bude konat v pondělí 13. září 2021 v učebně DVK. Pro všechny třídy bude jen jedna maturitní komise.

ROZPIS ZKOUŠEK   JMENOVÁNÍ MATURITNÍ KOMISE

Předávání maturitních vysvědčení bude v pátek 17. 9. 2021 v 9:00, místnost bude upřesněna.

Hodně štěstí všem!

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Milí žáci,

prostudujte si prosím informace o zahájení školního roku 2021/2022, ve kterých najdete pokyny k testování, čas a místo zahájení pro vaši třídu atd. Je nám velmi líto, že musíme letos znovu zrušit slavnostní zahájení pro 1. ročníky, kvůli komplikované situaci s testováním. Prváci se setkají s třídními učiteli, kteří je provedou školou a seznámí s vyučujícími na oborech. Rodiče budou mít možnost seznámit se blíže se školou a vyučujícími na třídních schůzkách 22. října 2021.

INFORMACE O ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 21/22

 

1. 9 . 2021 bude výuka probíhat do 12:10, poté je možno přihlásit si oběd na stránkách školy

 

 

STYL/KABO 2021

Dlouholetá tradice brněnských veletrhů módy pokračuje, a tak i letošní léto mohl obor designu obuvi vystavit nejnovější práce studentů. I přes dlouhou distanční výuku se žákům podařilo vytvořit práce na mimořádně vysoké úrovni. Pestrost vystavených výrobků ukazuje široký záběr oboru. Od sandálů a plstěné obuvi, přes usňové „army“ brašny po luxusní dámskou holeňovou obuv. Tvorba mladých designerů zaujala jak zástupce vystavujících firem tak i odbornou veřejnost a návštěvníky veletrhů.

MASTER OF CRYSTAL 2021

Během prázdnin pilně pracujeme! Realizujeme návrhy vybrané do Soutěže Mistr křišťálu. Vyhlašuje ji přední světový sklářský výrobce Preciosa již od roku 2008. Mezi deseti postupujícími máme tu čest představit naše dvě žákyně z budoucího čtvrtého ročníku, Danielu Tomkovou a Michaelu Hofmanovou.  V září - 5.9.2021 v 16:00 - proběhne módní přehlídka v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Week, kde budou prezentovat své práce v záři reflektorů a zároveň bude vyhlášen vítěz soutěže. Děvčatům držíme palce.

ANGLIČTINA S RODILOU MLUVČÍ 23. 8. 2021

Ve školním roce 2021/2022 se studenti 2. - 4. ročníků mohou těšit na pravidelné hodiny angličtiny s rodilou mluvčí. Po celý školní rok bude na SUPŠ působit stážistka z J. William Fulbright Commission Jordana Bickel. Moc se těšíme na to, že si studenti v hodinách s Jo prohloubí nejen jazykové znalosti a dovednosti, ale dozvědí se spoustu zajímavého i o životě a umění v USA. Jordaně držíme palce.

PLENÉR 2021 20. 7. 2021

V týdnu od 6. do 10. září 2021 se zúčastní žáci prvních až třetích ročníků oborových plenérů. Následující informace budou upřesněny 1. září 2021 oborovými učiteli, které můžete e-mailem kontaktovat v případě zájmu již teď.

grafika + malba

oděv

keramika

design + foto + multimédia

obuv

socha

5. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 28. 6. 2021

VÝSLEDKY 5. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Ředitel školy vyhlašuje 5. kolo přijímacího řízení na obory Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a na Kamenosochařství. Podrobné informace naleznete v KRITÉRIÍCH pro 5. kolo přijímacího řízení.

 

Přihláška ke studiu ke stažení ZDE.

VÝSLEDKY 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 23. 6. 2021

Vážení uchazeči o studium,

výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 najdete ZDE.

Pro přijaté – Písemné oznámení přijatí uchazeči neobdrží. Podle školského zákona (§ 183 odst. 2) se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Do 10 dnů je třeba ve škole odevzdat zápisový lístekInformace o zápisovém lístku a dalším postupu ZDE.  PŘIHLÁŠKA NA DOMOV MLÁDEŽE

Pro nepřijaté – obdržíte dopisy s rozhodnutím o nepřijetí

VÝSTAVA MATURIT 2021 8. 6. 2021

Ve Slováckém muzeu Uherské Hradiště bude ve čtvrtek 17. 6. 2021 v 16 hodin zahájena výstava s názvem Maturity 2021, která představí výběr z maturitních prací žáků Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské Hradiště. Na výstavě budou zastoupeny ty nejlepší práce maturantů všech devíti oborů vyučovaných na škole. V budově muzea ve Smetanových sadech si můžete výstavu prohlédnout do 11. 7. 2021. Jste srdečně zváni.

WOMEN2WOMEN letní virtuální univerzita
Women2Women - International Leadership Programme Jsme velmi rádi, že naše čtyři studentky, Alexandra Täuberová, Tereza Skopalová, Hana Poláchová a Natálie Michlová byly vybrány, aby se účastnily Letní virtuální Univerzity v Bostonu, USA. Women2Women je program, který dívkám z celého světa pomáhá rozvíjet jejich komunikační, organizační a vůdčí schopnosti. Studentky se mohou těšit na semináře, přednášky a team-buildingové aktivity, které pro ně připravuje mezinárodní organizace Empower Peace ve spolupráci s Harward Law School a Emerson College. Gratulujeme. https://www.epwomen2women.org/  
ROZPIS ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 31. 6. 2021

Ústní maturitní zkoušky se budou konat v týdnu od 7. do 11. června 2021 podle následujícího rozpisu pro jednotlivé třídy:

4. A  4.B  4.C

Jmenování maturitních komisí 4.A 4.B 4.C

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení bude ve čtvrtek 17. 6. 2021 ve 14h na dvoře školy nebo ve Velké kreslírně. Naváže na něj vernisáž výstavy ve Slováckém muzeu, kde budou vystaveny nejlepší maturitní práce. Srdečně zveme i rodiče žáků a přátele školy.

VOLNÁ MÍSTA NA GRAFICE, ODĚVU, SOŠE A KERAMICE! 25. 5. 2021

Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 na obory Grafický design, Modelářstvá a návrhářství oděvů, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a Kamenosochařství

Talentové zkoušky proběhnou v úterý 22. června 2021. Přihlášku je třeba doručit poštou nebo osobně do školy nejpozději do 10. června 2021. Podrobné informace v KRITÉRIÍCH PRO 4.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Případné dotazy zodpovíme telefonicky +420 572 551 500. 

Přihláška ke stažení

 

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 27. 4. 2021

VÝSLEDKY TŘETÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 na obory Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a KamenosochařstvíTalentové zkoušky proběhnou v pondělí 24. května 2021. Přihlášku je třeba doručit poštou nebo osobně do školy nejpozději do 10. května 2021. Podrobné informace v KRITÉRIÍCH PRO 3.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Případné dotazy zodpovíme telefonicky +420 572 551 500. 

Přihláška ke stažení

 

VIDEO PŘEDSTAVENÍ OBORŮ

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 3. 5. 2021

Ředitel školy vyhlašuje volby do Školské rady Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště. Budou se konat ve středu 19. května 2021 od 10 do 14 hodin v kanceláři školy (dveře číslo 122). Proběhne volba 2 členů rady - 1 člen je volen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a 2. člena volí pedagogičtí pracovníci. Podrobné informace k naleznete v následujících dokumentech. 

VÝSLEDKY VOLEB 19. 5. 2021

Vyhlášení voleb do ŠR ředitelem školy Organizace voleb do ŠR

Navržení kandidáti z řad zletilých studentů: Anna Kodrlová (2.C, fotka), Ondřej Špendlík (1.B, design)

Navržení kandidáti z řad púedagogů: Mgr. Lenka Ochránková, Mgr. Pavel Adamík

Zobrazit všechny novinky