VÝSLEDKY TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Vážení uchazeči o studium, bodové ohodnocení talentových zkoušek, které proběhly ve dnech 6. a 7. ledna 2020 se dozvíte ZDE. Výsledky jsou zveřejněny pod číslem, které vám bylo přiděleno v přijímacím řízení a obdrželi jste ho ve zvacím dopise k talentovým zkouškám. Pro úspěšné vykonání TZ je potřeba získat minimálně 45 bodů. Písemně vám bude podrobné bodování jednotlivých úkolů zasláno poštou do 21. 1. 2020. K bodům za TZ budou přičteny body za prospěch ze ZŠ podle kritérií, které jste taktéž obdrželi v dopise. Poté stanoví ředitel školy pořadí uchazečů a informace o přijetí a nepřijetí bude podle vyhlášky vyvěšena 5. února 2020. 

Před zveřejněním přijatých uchazečů nebo před rozhodnutím o nepřijetí se může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče dostavit do školy a může tak využít možnosti nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí.

Nahlížení do spisu (tabulek s pořadím přijatých uchazečů) bude umožněno od středy 15. ledna 2020 v kanceláři školy

 

 

SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

SUPŠ se stala fakultní školou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Spolupráce mezi uměleckými vysokými a středními školami je nezbytným předpokladem efektivního přenosu a přínosu znalostí a zkušeností mezi oběma typy institucí. Označení fakultní škola je uděleno mimořádně kvalitní střední škole a podtrhuje tak výjimečnost této školy s ohledem na dosavadní spolupráci s UTB, konkrétně Fakultou multimediálních komunikací.

Mnoho našich absolventů pokračuje ve studiu mimo jiné právě na zlínské univerzitě.

 

 

IMPRESIONISMUS A MÓDA – PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST středa 15.1. 2020 | 16.00–18.00

Zveme všechny zájemce na přednášku PhDr. Blanky Petrákové, která objasní souvislosti mezi malbou francouzských impresionistů, jejich modely a historií módy. Příklady ikonografických artefaktů vycházejí z unikátní výstavy v pařížském Musée d’Orsay konané v roce 2012.

Přednáška je zdarma, více informací na www.doart.cz.

 

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACÍ CEDEFOP

Studentky 4. ročníku multimédií, Natálie Vičánková a Karolína Hubáčková, postoupily do finále mezinárodní soutěže CedefopPhotoAward 2019, Thessaloniki, Řecko, pořádanou organizací Cedefop zaměřenou na rozvoj odborného vzdělávání v členských zemích EU i dalších partnerských zemích. Na základě účasti v soutěži mají studentky možnost své práce prezentovat dále, ve spolupráci s portálem Refernet a podpořit tvorbu představy o odborném vzdělávaní v širším kontextu.

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-2019-winners-announced

BRONZOVÁ PAMĚTNÍ DESKA

Pamětní bronzová deska připomínající hrůzné činy státní bezpečnosti byla slavnostně odhalena dne 4. 10. 2019 za přítomnosti významných hostů v rámci oslav 80. výročí založení školy.

Domníváme se, že je důležité nezapomínat. Péče o paměťovou stopu je zodpovědností celé společnosti.

Financování pamětní desky podpořil Zlínský kraj i město Uherské Hradiště.

 

OSLAVY 80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Děkujeme všem, kteří s námi  přišli v pátek 4. 10. 2019 oslavit 80. výročí školy. Bylo to krásné!

Na fotky ze všech akcí celodenního programu se můžete podívat na následujících odkazech:

https://www.facebook.com/pg/umeleckoprumyslova.skola.uh.hradiste/photos/?tab=album&album_id=2274489672680106

https://www.zonerama.com/jitkadankovaphoto/Album/5661871?secret=NMPL88PC5HHtl1mFRjfu737Vq

VIDEO Z HAPPENINGU NA GRAFICE

 

KAMIL MIKEL - PŘÍBĚH GEOMETRIE

Výstava Příběh geometrie akademického malíře Kamila Mikela, který působí jako vedoucí ateliéru grafiky na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, je situovaná v Galerii Vladimíra Hrocha v Uherském Hradišti (foyer Klubu kultury). Představuje ukázku poslední tvorby Kamila Mikela a je složena s monochromatických obrazů, „plastických kreseb“ a posledních děl charakteristických „zlatavou“ barevností. Jejich společných jmenovatelem však nadále zůstává kompozice, řád, definice obrazového prostoru a práce s rytmem vzájemně se překrývajících či doplňujících prvků v kompozici. Výstavu lze navštívit do 6. 10. 2019. 

 

FOTOGALERIE Kamil Mikel
CENY PRO DESIGN OBUVI NA VELETRHU STYL / KABO 24.- 26. 8. 2019

I letos sklízel obor návrhářství a modelářství obuvi úspěchy na brněnském veletrhu STYL / KABO. V neděli 25.8. se konalo slavnostní předávání cen soutěže mladých návrhářů – Cena Nadace Jana Pivečky. 1.místo v kategorii JUNG SPIRIT získala Nikola Krátká. Cenou je zájezd na milánský veletrh LINEAPELLE v hodnotě 10000,- Kč. Ve stejné kategorii  byly odbornou porotou oceněny  také Anna Roháčová a Nikola Bartíková. Žáci obuvi získali ocenění i v druhé kategorii  pod názvem FUNNY SHOE za modely Hanky Tomašíkové a Anežky Justové.

Vybrané práce měla možnost zhlédnout odborná veřejnost po celou dobu veletrhu. Stejně tak žáci mohli navštívit veletrh a odborné přednášky a načerpat inspiraci pro svoji práci v nastávajícím školním roce.

 

FOTOGALERIE STYL/KABO
EXISTENCIALISMUS – VÝSTAVA MALBY VE VĚZNICI 7.– 8. 9. 2019

Během Dnů evropského dědictví a otevřených památek prezentovaly v prostorách uherskohradišťské věznice studentky čtvrtého ročníku oboru malba své klauzurní práce na téma existencialismus. Svůj projekt zpracovaly v průběhu předchozího školního roku pod vedením Akad. mal. Miroslava Maliny a Mgr. Martina Dvořáka. Během zpřístupnění věznice veřejnosti zhlédly díla nainstalovaná v samovazebních celách více jak tři tisícovky návštěvníků.

 

FOTOGALERIE Výstava ve věznici
OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY
V pondělí 16. 9. 2019 proběhly opravné maturitní zkoušky - gratulujeme úspěšným - maturitní vysvědčení si můžete vyzvednout v kanceláři školy od příštího týdne. Neúspěšní se v případě zájmu mohou přihlásit na jarní termín nejpozději do konce listopadu 2019 (o vydání přihlášek vás budeme informovat). Protokoly o výsledcích společné části MZ vám byly odeslány mailem a lze je vyzvednout i v listinné podobě ve škole.

 

VÝPŮJČKA ŠICÍCH STROJŮ

Na design obuvi a oděvu byly firmou Anita z Boskovic zapůjčeny šicí stroje Garudan pro žáky na celý školní rok. Děkujeme!

https://eshop.garudan.cz/

ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 6. 9. 2019

Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště ruší výběrové řízení na dodávku vybavení mobilní učebny ICT. 

Zrušení veřejné zakázky ZDE. 

START FILM FESTIVAL

Studenti oboru Multimédia spolupracovali na znělce ( odkaz na znělku / https://www.youtube.com/watch?v=LeoUCKjijW4 ) letošního ročníku Start film festivalu, který proběhl 11. 8. - 17. 8. 2019 v Bystřici nad Pernštejnem. Součástí festivalu byla také soutěžní přehlídka studentské tvorby, do finále postoupili snímky od studentů téhož oboru: IBU / Ondřej Mikuš  ( odkaz / https://www.youtube.com/watch?v=2uNMYkI7NVg&t=1s )

Homo Aqualis / Jan Burk (odkaz / https://www.youtube.com/watch?v=aBNLCiDFsSM&t=3s ) Autoportrét / Adéla Podrazká (odkaz / https://www.youtube.com/watch?v=C9vt4kJbfJo )

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO VEŘEJNOST

Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti nabízí uchazečům o studium výtvarných oborů, ve kterých jsou součástí přijímacího řízení talentové zkoušky, možnost přihlásit se do přípravného kurzu.

Kurz proběhne od 30. 9. do 25. 11. 2019 a je určen zájemcům o studium na naší škole nebo vysoké škole s výtvarným zaměřením. Zároveň je otevřen i pro širokou veřejnost. Více informací zde.

 

 

 

VÝTVARNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST – MODELOVÁNÍ

Od letošního roku nabízí Střední uměleckoprůmyslová škola kurzy pro širokou veřejnost, některé z nich jsou určeny speciálně pedagogům v rámci školení DVPP a jsou akreditovány MŠMT. Zájemci si mohou vybrat kurzy se zaměřením na grafické techniky, modelování, počítačové dovednosti, … Výuka v kurzech probíhá pod odborným vedením zkušených pedagogů.

První z nich – kurz modelování hlavy podle antického modelu a částí lidského těla – už úspěšně proběhl. Podrobné informace o kurzech a přihlašování najdete zde: https://www.doart.cz/

 

FOTOGALERIE kurz modelování
Zobrazit všechny novinky