ODBORNÍCI VE VÝUCE Šablony - IKAP II

Od 1. října 2021 je ve škole v plném proudu projekt Šablony - IKAP II,ve kterém se studenti potkávají se zajímavými odborníky z praxe. Vzhledem k povaze naší školy jsou odborníci zapojení do celých bloků oborové výuky a ve spolupráci s pedagogy školy vytvářejí pro studenty i workshopy nejrůznějšího zaměření. V říjnu ve škole probíhá velký workshop oboru multimédií, ve kterém se žáci pod vedením MgA. Václava Ondrouška z ateliéru Digitálního designu z UTB ve Zlíně seznamují s technikou videomappingu.

ŘEDITELSKÉ VOLNO 15. 9. 2021

Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 27. září 2021 ředitelské volno, které bude využito k doplnění revizí elektrospotřebičů v obou budovách školy.

Věra Gabrhelíková, zástupkyně ředitele​

ODBORNÁ EXKURZE PAŘÍŽ- BRETAGNE 14. 9. 2021

Druhý zářijový týden (4.-12. 9. 2021) se po roční pauze uskutečnil toužebně očekávaný poznávací zájezd do Francie. Exkurze se zúčastnili žáci čtvrtých ročníků a jen díky skvělé organizaci a spolupráci se akce vydařila. V programu byla pařížská muzea, prohlídka města a následný přesun do Bretagne a Normandie. Fotografie z míst jen dokazují bohatost a pestrost programu a krásu navštívených míst, na která se budeme, doufejme i v dalších letech, rádi vracet.

Podrobný program zájezdu 

 

PAŘÍŽ - BRETAGNE fotogalerie 1
PAŘÍŽ - BRETAGNE fotogalerie 2
PROJEKT IKAP II

Od 1. října 2021 se na naší škole rozjíždí projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II. Tento projekt se koná v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je z něj z 85% financován. Zbylé financování si mezi sebe rozdělí státní rozpočet ČR (10%) a Zlínský kraj (5%). Další detaily projektu naleznete ZDE.

 

Žáci naší školy se díky tomuto projektu setkají s mnoha odborníky a výtvarníky z praxe. O realizovaných aktivitách budeme pravidelně informovat na stránkách školy a na sociálních sítích. 

MATURITY PODZIM 2021

Profilová část opravných maturitních zkoušek se bude konat v pondělí 13. září 2021 v učebně DVK. Pro všechny třídy bude jen jedna maturitní komise.

ROZPIS ZKOUŠEK   JMENOVÁNÍ MATURITNÍ KOMISE

Předávání maturitních vysvědčení bude v pátek 17. 9. 2021 v 9:00, místnost bude upřesněna.

Hodně štěstí všem!

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Milí žáci,

prostudujte si prosím informace o zahájení školního roku 2021/2022, ve kterých najdete pokyny k testování, čas a místo zahájení pro vaši třídu atd. Je nám velmi líto, že musíme letos znovu zrušit slavnostní zahájení pro 1. ročníky, kvůli komplikované situaci s testováním. Prváci se setkají s třídními učiteli, kteří je provedou školou a seznámí s vyučujícími na oborech. Rodiče budou mít možnost seznámit se blíže se školou a vyučujícími na třídních schůzkách 22. října 2021.

INFORMACE O ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 21/22

 

1. 9 . 2021 bude výuka probíhat do 12:10, poté je možno přihlásit si oběd na stránkách školy

 

 

STYL/KABO 2021

Dlouholetá tradice brněnských veletrhů módy pokračuje, a tak i letošní léto mohl obor designu obuvi vystavit nejnovější práce studentů. I přes dlouhou distanční výuku se žákům podařilo vytvořit práce na mimořádně vysoké úrovni. Pestrost vystavených výrobků ukazuje široký záběr oboru. Od sandálů a plstěné obuvi, přes usňové „army“ brašny po luxusní dámskou holeňovou obuv. Tvorba mladých designerů zaujala jak zástupce vystavujících firem tak i odbornou veřejnost a návštěvníky veletrhů.

MASTER OF CRYSTAL 2021

Během prázdnin pilně pracujeme! Realizujeme návrhy vybrané do Soutěže Mistr křišťálu. Vyhlašuje ji přední světový sklářský výrobce Preciosa již od roku 2008. Mezi deseti postupujícími máme tu čest představit naše dvě žákyně z budoucího čtvrtého ročníku, Danielu Tomkovou a Michaelu Hofmanovou.  V září - 5.9.2021 v 16:00 - proběhne módní přehlídka v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Week, kde budou prezentovat své práce v záři reflektorů a zároveň bude vyhlášen vítěz soutěže. Děvčatům držíme palce.

ANGLIČTINA S RODILOU MLUVČÍ 23. 8. 2021

Ve školním roce 2021/2022 se studenti 2. - 4. ročníků mohou těšit na pravidelné hodiny angličtiny s rodilou mluvčí. Po celý školní rok bude na SUPŠ působit stážistka z J. William Fulbright Commission Jordana Bickel. Moc se těšíme na to, že si studenti v hodinách s Jo prohloubí nejen jazykové znalosti a dovednosti, ale dozvědí se spoustu zajímavého i o životě a umění v USA. Jordaně držíme palce.

PLENÉR 2021 20. 7. 2021

V týdnu od 6. do 10. září 2021 se zúčastní žáci prvních až třetích ročníků oborových plenérů. Následující informace budou upřesněny 1. září 2021 oborovými učiteli, které můžete e-mailem kontaktovat v případě zájmu již teď.

grafika + malba

oděv

keramika

design + foto + multimédia

obuv

socha

5. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 28. 6. 2021

VÝSLEDKY 5. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Ředitel školy vyhlašuje 5. kolo přijímacího řízení na obory Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a na Kamenosochařství. Podrobné informace naleznete v KRITÉRIÍCH pro 5. kolo přijímacího řízení.

 

Přihláška ke studiu ke stažení ZDE.

VÝSLEDKY 4. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 23. 6. 2021

Vážení uchazeči o studium,

výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 najdete ZDE.

Pro přijaté – Písemné oznámení přijatí uchazeči neobdrží. Podle školského zákona (§ 183 odst. 2) se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Do 10 dnů je třeba ve škole odevzdat zápisový lístekInformace o zápisovém lístku a dalším postupu ZDE.  PŘIHLÁŠKA NA DOMOV MLÁDEŽE

Pro nepřijaté – obdržíte dopisy s rozhodnutím o nepřijetí

VÝSTAVA MATURIT 2021 8. 6. 2021

Ve Slováckém muzeu Uherské Hradiště bude ve čtvrtek 17. 6. 2021 v 16 hodin zahájena výstava s názvem Maturity 2021, která představí výběr z maturitních prací žáků Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské Hradiště. Na výstavě budou zastoupeny ty nejlepší práce maturantů všech devíti oborů vyučovaných na škole. V budově muzea ve Smetanových sadech si můžete výstavu prohlédnout do 11. 7. 2021. Jste srdečně zváni.

WOMEN2WOMEN letní virtuální univerzita
Women2Women - International Leadership Programme Jsme velmi rádi, že naše čtyři studentky, Alexandra Täuberová, Tereza Skopalová, Hana Poláchová a Natálie Michlová byly vybrány, aby se účastnily Letní virtuální Univerzity v Bostonu, USA. Women2Women je program, který dívkám z celého světa pomáhá rozvíjet jejich komunikační, organizační a vůdčí schopnosti. Studentky se mohou těšit na semináře, přednášky a team-buildingové aktivity, které pro ně připravuje mezinárodní organizace Empower Peace ve spolupráci s Harward Law School a Emerson College. Gratulujeme. https://www.epwomen2women.org/  
ROZPIS ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 31. 6. 2021

Ústní maturitní zkoušky se budou konat v týdnu od 7. do 11. června 2021 podle následujícího rozpisu pro jednotlivé třídy:

4. A  4.B  4.C

Jmenování maturitních komisí 4.A 4.B 4.C

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení bude ve čtvrtek 17. 6. 2021 ve 14h na dvoře školy nebo ve Velké kreslírně. Naváže na něj vernisáž výstavy ve Slováckém muzeu, kde budou vystaveny nejlepší maturitní práce. Srdečně zveme i rodiče žáků a přátele školy.

VOLNÁ MÍSTA NA GRAFICE, ODĚVU, SOŠE A KERAMICE! 25. 5. 2021

Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 na obory Grafický design, Modelářstvá a návrhářství oděvů, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a Kamenosochařství

Talentové zkoušky proběhnou v úterý 22. června 2021. Přihlášku je třeba doručit poštou nebo osobně do školy nejpozději do 10. června 2021. Podrobné informace v KRITÉRIÍCH PRO 4.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Případné dotazy zodpovíme telefonicky +420 572 551 500. 

Přihláška ke stažení

 

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 27. 4. 2021

VÝSLEDKY TŘETÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 na obory Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a KamenosochařstvíTalentové zkoušky proběhnou v pondělí 24. května 2021. Přihlášku je třeba doručit poštou nebo osobně do školy nejpozději do 10. května 2021. Podrobné informace v KRITÉRIÍCH PRO 3.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Případné dotazy zodpovíme telefonicky +420 572 551 500. 

Přihláška ke stažení

 

VIDEO PŘEDSTAVENÍ OBORŮ

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 3. 5. 2021

Ředitel školy vyhlašuje volby do Školské rady Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště. Budou se konat ve středu 19. května 2021 od 10 do 14 hodin v kanceláři školy (dveře číslo 122). Proběhne volba 2 členů rady - 1 člen je volen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a 2. člena volí pedagogičtí pracovníci. Podrobné informace k naleznete v následujících dokumentech. 

VÝSLEDKY VOLEB 19. 5. 2021

Vyhlášení voleb do ŠR ředitelem školy Organizace voleb do ŠR

Navržení kandidáti z řad zletilých studentů: Anna Kodrlová (2.C, fotka), Ondřej Špendlík (1.B, design)

Navržení kandidáti z řad púedagogů: Mgr. Lenka Ochránková, Mgr. Pavel Adamík

DOTKNI SE HISTORIE UMĚNÍM 7. 5. 2021

Podívejte se na výběr z výstavy prací našich žáků k výročí osvobození, Dotkni se historie uměním, která vznikla ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v České republice. Aktuálně je nainstalována ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, kde si ji budete moci po otevření galerií veřejnosti prohlédnout do 6. června 2021. Podílelo se na ní 5 oborů naší školy.

Ve virtuální galerii si část můžete prohlédnout již teď - https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/6092513/dotkni-se-historie-um%C4%9Bn%C3%ADm

VÝUKA A PROVOZ ŠKOLY OD 26. 4. 2021 21. 4. 2021

Od pondělí 26. 4. 2021 je umožněna přítomnost žáků ve škole v rámci praktické výuky. Bude probíhat rotačním způsobem, kdy se budou na oborech střídat jednotlivé ročníky. 

Rozhodnutí ředitele školy s podrobnými informacemi o výuce, provozu školy, jídelny, internátu i o testování ZDE. 

 

3. a 4. ročník - přítomnost na oboru pondělí, úterý, středa - 8:00 až 15:30 h   

1. a 2. ročník - přítomnost na oboru středa, čtvrtek, pátek - 8:00 až 15:30 h 

 

REVITALIZACE DVORA UMPRUMKY budování venkovní učebny 19. 4. 2021

Pilně pracujeme na revitalizaci a přestavbě školního dvora tak, aby se prostor stal nejen odpočinkovou zahradou, ale i místem pro realizaci výuky ve venkovním prostředí. Naši žáci se budou moci snad už brzy těšit ze zastřešeného prostoru venkovní učebny, z nové výsadby květin, dřevin a úpravy trávníků. Obnova vnitřního prostoru budovy školy je finančně podpořena Fondem životního prostředí MŽP.  

 

DOTKNI SE HISTORIE UMĚNÍM – TOUCH THE HISTORY THROUGH ART

Přestože jsou školy stále v režimu distanční výuky, studenti pod vedením učitelů praktických předmětů dokončují práci na výstavním projektu, který je spojený s připomínkou konce 2. světové války, s osvobozováním Československa a s účastí americké armády při osvobozování naší země. Tento projekt je finančně podpořen Ambasádou USA a účastní se ho pět výtvarných oborů, jejichž studenti se nechali inspirovat příběhy 2. světové války.

Výstava ve Slováckém muzeu bude slavnostně otevřena 30. dubna v 17 hodin a potrvá do 2. června. Doufáme, že si výtvarné práce našich studentů budete moci prohlédnout osobně.  POZVÁNKA

 

Výstava bude zároveň zpřístupněná on-line ve spolupráci s Ambasádou US na platformě Kunstmatrix. On-line vernisáž se uskuteční 7. května, v předvečer Dne osvobození, ve 14 hodin v on-line prostoru ZOOM. 

 

PROVOZ ŠKOLY V PŘÍŠTÍM TÝDNU 13. 4. 2021
V týdnu od 19. do 23. 4. 2021 jsou podle aktuálních nařízení umožněny skupinové konzultace žáků ohrožených školním neúspěchem, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována). Skupiny stanoví na základě dohody se žáky vyučující a účast je dobrovolná. Žáci, kteří se účastní těchto konzultací, musí mít negativní antigenní test. Testování zajišťuje žákům škola. Podrobnosti k výjimkám z testování v přiloženém dokumentu - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze 6. 4. 2021.
VÝSLEDKY 2.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 30. 3. 2021

Vážení uchazeči o studium,

výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 najdete ZDE.

Pro přijaté – Písemné oznámení přijatí uchazeči neobdrží. Podle školského zákona (§ 183 odst. 2) se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Do 10 dnů je třeba ve škole odevzdat zápisový lístek. Informace o zápisovém lístku a dalším postupu ZDE.  PŘIHLÁŠKA NA DOMOV MLÁDEŽE

Pro nepřijaté – obdržíte dopisy s rozhodnutím o nepřijetí

ZMĚNY V MATURITNÍ ZKOUŠCE 16. 3. 2021

Vážení maturanti,

prostudujte si změny pro jarní termín maturitních zkoušek 2021 a případné dotazy směřujte na gabrhelikova@supsuh.cz.

 

ORGANIZACE MATURIT JARO 2021 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 23. 2. 2021

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 na obory Průmyslový design, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a Kamenosochařství. Talentové zkoušky proběhnou v pondělí 29. března 2021. Přihlášku je třeba doručit poštou nebo osobně do školy nejpozději do 12. března 2021. Podrobné informace v KRITÉRIÍCH PRO 2.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Případné dotazy zodpovíme telefonicky +420 572 551 500. DODATEK ke kritériím - přijetí 1 uchazeče i na obor Užitá fotografie

Přihláška ke stažení

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 4. 3. 2021

Ke 4. březnu 2021 byla v NEN zveřejněna výzva k podání nabídky k restaurování vstupních dveří do objektu Střední uměleckoprůmyslové školy.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

DISTANČNÍ VÝUKA 7.1.2021

Milí umprumáci,
v reakci na dnešní prohlášení vlády vám musím s lítostí sdělit, že distanční výuka bude pokračovat i následující 2 týdny, nejméně do 22. ledna 2021. Sledujte prosím MS Teams a mějte trpělivost. Pololetní hodnocení bude zapsáno nejpozději 27.1. do Bakalářů, výpis z vysvědčení dostanete po návratu do školy.
Žáci, kteří bydlí na internátu, si mohou přijet pro věci vždy v pondělí od 9 do 11h. Paní vedoucí Haláčová ​vzkazuje, že máte při příchodu zazvonit, budova bude zamčená.
Přeji vám hodně optimismu.
Věra Gabrhelíková​, zástupkyně ředitele

ROTAČNÍ PREZENČNÍ VÝUKA 1. 12. 2020

Milí žáci,

od pondělí 7. 12. 2020 přechází výuka na rotační formu - ve škole se po týdnech střídají vybrané třídy. Čtvrté ročníky jsou ve škole oba dva týdny. Učit se bude podle běžného rozvrhu. Jídelna i internát bude v provozu.

7.-11.12. - ve škole bude 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2. B
14.-18.12 - ve škole bude 2.C, 3.A, 3.B, 3.C

V pondělí a v úterý před Vánoci se ve škole vystřídáte podle oborů, teoretická výuka už nebude a den (8 -15 h) strávíte v ateliéru. 21. 12. - design, obuv, oděv, grafika, multi 22. 12. - fotka, malba, keramika, socha

 

 

 

ČÁSTEČNÉ OBNOVENÍ VÝUKY 20. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 bude obnovena možnost prezenční výuky čtvrtých ročníků a 1.-3.ročníky budou docházet na praktické vyučování na oboru. Podrobné informace o organizaci výuky byly zaslány žákům i rodičům prostřednictvím systému Komens v Bakalářích. 

Jídelna bude v provozu celý týden a internát otevře v úterý 24. 11. v 8:00 hodin.

V případě dotazů pište na gabrhelikova@supsuh.cz

Těšíme se na vás!

PŘIHLÁŠKY a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří, které měly být 16. a 17. října, bohužel rušíme a uskuteční se hned po otevření škol. Těšíme se na vás! 

Vymýšlíme pro vás nějakou virtuální náhradu.

PŘIHLÁŠKY ke studiu přijímáme do 30. listopadu 2020 a aktuálně preferujeme zasílání poštou na adresu školy - Všehrdova 267, Uherské Hradiště 686 01. Potvrzení od lékaře je možno dodat k přihlášce později, pokud máte kvůli koronaviru potíže lékaře kontaktovat.

Talentové zkoušky se uskuteční 4. a 5. ledna 2021.

KRITÉRIA k přijímacímu řízení

PŘIHLÁŠKA ke stažení

 

 

UŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI ŠKOLY

Kancelář bude v období uzavření školy otevřena (např. pro potvrzování přihlášek na VŠ) následovně:

 

PONDĚLÍ 8-13 hodin

STŘEDA 8-13 hodin

PÁTEK 8-13 hodin

 

paní Matoušková, telefon: +420 / 572 551 500

MATURITA JARO 2021 27. 10. 2020

Vážení maturanti,

prostudujte si informace, které se týkají jarního termínu maturit. Novela vyhlášky stanoví některé změny - písemné práce a ústní maturity z AJ a ČJ přechází do kompetence školy, společná část MZ bude konána jen formou didaktických testů, které budou hodnoceny uspěl/neuspěl. Podrobnosti o obsahu zkoušek vám sdělí vaši vyučující, kteří vás k maturitě budou připravovat. 

STRUKTURA MATURIT - JARO 2021

Přihlášky k maturitě je nutno podat do 1. 12. 2020 - zašlu vám je elektronicky, až budou k dispozici. 

Věra Gabrhelíková (dotazy: gabrhelikova@supsuh.cz)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 19. 10. 2020

Škola vyhlašuje veřejnou zakázka malého rozsahu na opravu kanalizační přípojky.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

DISTANČNÍ VÝUKA 13. 10. 2020

Vážení žáci a rodiče,

podle aktuálního nařízení vlády přecházíme kompletně na distanční výuku přes MS Office Teams, a to od 14. do 23. 10. 2020. V týdnu od 26. do 30. 10. budou podzimní prázdniny a výuka neprobíhá. Při jakýchkoliv potížích s distanční výukou oslovte své třídní učitele (mail, Komens) nebo mě. 

Buďme optimističtí, zvládneme to a budeme doufat v obnovení kompletní výuky od 2. listopadu 2020.
Věra Gabrhelíková, zástupkyně ředitele 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ bude přesunut z 16. a 17. 10. 2020 na jiný termín, podle aktuálního vývoje situace.

 

VÝSTAVA MUŽ - KINO HVĚZDA 7. 10. 2020

Výstava instalovaná ve foyer kina Hvězda v Uherském Hradišti a nazvaná MUŽ prezentuje veřejnosti práce žáků Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Zastoupeny jsou zde všechny vyučované obory. Přehlídku, vytvořenou na společné zadání, připravili žáci umprumky a vyučující jednotlivých oborů ve spolupráci s pořádající institucí. Různorodé výtvarné polohy vystavených prací zahrnují jak volné umění, tak prakticky účelová a funkční řešení. Výstava byla finančně podpořena dotací z města Uherské Hradiště. 

Výstavu můžete navštívit do 25. října 2020.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MZČR 10. 9. 2020

Vážení žáci a zaměstnanci školy, s ohledem na mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdavotnictví ČR, vás prosím o dodržování povinnosti nosit roušky ve společných prostorách školy i při výuce ve třídách. Dezinfekční prostředky jsou k dispozici v celé budově.

Děkuji, Ivo Savara, ředitel školy

OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 7. 9. 2020

Podzimní opravné maturitní zkoušky se budou konat v úterý 15. září 2020 podle následujícího rozpisu pro tři komise.

4.A

4.B

4.C

Jmenování maturitních komisí ZDE.

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele Věru Gabrhelíkovou (gabrhelikova@supsuh.cz).

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 7. 9. 2020

V rámci Dnů evropského dědictví, které proběhnou v Uherském Hradišti 12. a 13. 9. 2020, otevře své brány i Střední uměoleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, která sídlí v bývalém Justičním paláci na ulici Všehrdova 267 na Franklovce na tř.M.Malinovského 368. Přijďte si prohlédnout budovy formou komentovaných prohlídek a zúčastněnte se workshopu v našich grafických dílnách.

PODROBNÝ PROGRAM DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ NA SUPŠ UH

ZMĚNA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 31. 8. 2020

Vážení žáci a rodiče, vzhledem k vývoji epidemiologické situace proběhne zahájení školního roku v omezeném režimu - žáci se setkají pouze se svými třídními a poté s oborovými učiteli.

Pro 2. – 4. ročníky platí původní rozpis zahájení v 8 hodin. ROZPIS TŘÍD

Žáci prvních ročníků se dostaví do školy v 10 hodin a podle rozpisu ve vestibulu zahájí s třídními učiteli. Účast rodičů je možná.

Po úvodním setkání s třídními učiteli se žáci přesunou na obory.

Mgr. Ivo Savara, ředitel školy

 

 

INFORMACE O OBOROVÝCH PLENÉRECH 26. 8. 2020

Žáci 1.-3. ročníků absolvují od 7. do 11. září 2020 povinné pobyty v plenéru. Informace pro jednotlivé obory: design a fotka, keramika a socha, multimédia, grafika a malba. Oděv a obuv mají týdenní program ve škole s výjezdy. Další podrobnosti se žáci dozví od svých oborových vedoucích při zahájení školního roku. 

 

Čtvrté ročníky budou mít v plenérovém týdnu povinnou prezenční blokovou výuku maturitních předmětů. ROZPIS VÝUKY

TÝDEN UMPRUMÁKEM 16. 7. 2019

Letos poprvé ožívá umprumka i v průběhu letních prázdnin, kdy se realizují dva týdny příměstských táborů s názvem Týden umprumákem. Tento týden běží úspěšně první turnus a od 17. srpna bude ještě turnus druhý. Děti si během pěti dnů vyzkouší na několika oborech základní techniky a volnou tvorbu.

Podrobné informace a fotodokumentaci najdete ZDE

Televizní reportáž o táboře ZDE.

HEZKÉ LÉTO! 30. 6. 2020

Všem žákům a učitelům přejeme krásné léto a těšíme se na vás v září. Informace pro budoucí první ročníky budou zaslány v průběhu prázdnin poštou. Nástup do školy je v úterý 1. září v 8.00 hodin, slavnostní zahájení pro první ročníky bude v 10.00 hodin.

Od 7. do 11. září jedou všechny obory na plenér - podrobnosti vám sdělí vedoucí oborů (1. ročníky dostanou informace poštou).

Jakékoliv dotazy směřujte na zástupkyni ředitele Věru Gabrhelíkovou (gabrhelikova@supsuh.cz)

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 24. 6. 2020

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Jedná se o obory Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a o Kamenosochařství. Přihlášku je nutno doručit do školy poštou nebo osobně do 8. července 2020. Talentové zkoušky proběhnou ve čtvrtek 23. července 2020

Formulář přihlášky ZDE

Podrobná kritéria k talentovým zkouškám ZDE

VÝSTAVA V MORAVSKÉ GALERII A FINÁLE SOUTĚŽE MUS?

Studenti oboru multimédia a malba vystavili své práce v rámci kolektivní výstavy Motýlí efekt v Moravské galerii v Brně. Téma vyhlásila galerie současného umění DOX v Praze, studenti se svými pracemi zapojili také do soutěže Máš umělecké střevo? a postoupili do celostátního finále s největším počtem prací. Odnesli si 2.místo za instalaci „Kdo stojí ve dveřích?“, kterou vytvořily Adéla Podrazká, Marta Satorová a Natálie Klusalová, nejzajímavější projekty postupují na mezinárodní přehlídku. Naše škola získala ocenění za výjimečný pedagogický počin. 

Více o projektu ZDE. 

 

FOTOGALERIE Máš umělecké střevo?
INFORMACE O OBNOVENÍ VÝUKY NA STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLE UHERSKÉ HRADIŠTĚ 28. 5. 2020

Vážení žáci a rodiče, v návaznosti na pondělní rozhodnutí vlády bude možný návrat žáků do školy od pondělí 8. června 2020. Výuka bude probíhat formou praktického vyučování na oborech a jelikož bude účast žáků dobrovolná, tak souběžně bude stále fungovat i oborová distanční výuka. Teorie budou uzavřeny v pátek 5. 6. 2020. Těšíme se na vás!

Ivo Savara, ředitel školy

Podrobnosti si přečtěte zde - ROZHODNUTÍ PRO OBNOVENOU VÝUKU ŽÁKŮ 1.-3. ROČNÍKU

Čestné prohlášení ke stažení ZDE

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2020 28. 5. 2020

Vážení maturanti,

1. a 2. června vás očekáváme ve škole, kde splníte písemnou část MZ - didaktické testy. Dostavte se podle pokynů z pozvánek, které vam přišly na mail. Jmenný rozpis do učeben bude v pondělí připraven ve vestibulu školy.

Ústní maturity proběhnou v týdnu od 15. do 19. června 2020. Rozpisy a maturitní komise si prohlédněte níže.

MZ 4.A  MZ 4.B  MZ 4.C

Případné dotazy zodpoví zástupkyně ředitele Věra Gabrhelíková (gabrhelikova@supsuh.cz)

VÝSLEDKY 2.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 26. 5. 2020

Vážení uchazeči o studium, 

ředitel školy dnes rozhodl na základě výsledků talentových zkoušek o přijetí žáků ke vzdělání pro šk. rok 2020/2021.

VÝSLEDKY PŘIJAT/NEPŘIJAT ZDE

Svůj úmysl vzdělávat se na SUPŠ Uh. Hradiště musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. ode dne zveřejnění výsledků)

Další informace u zástupkyně ředitele Věry Gabrhelíkové ( tel. 776 331 287)

 

VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI „GRAB THE READER“ 20. 5. 2020

V listopadu 2019 vyhlásil Prague Peak Fund s nakladatelstvím Macmillan desátý ročník soutěže Grab The Reader. Naše škola se letos zúčastnila poprvé. Paní Mgr. Martina Dočekalová společně se svými studentkami z 1. A představila svou běžnou práci s literaturou v hodině angličtiny. Její lekce anglické literatury zvítězila mezi 130 školami z celé České republiky. 

14. května 2020 jsme ve škole přivítali paní Mgr. Evu Kachyňovou z nakladatelství Macmillan, která nám předala výhru soutěže - knihovnu zjednodušené četby. Máme radost!

 

 

FOTOGALERIE „GRAB THE READER“
ÚSPĚCH NA STUDENTSKÉM DESIGNU 2020 15. 5. 2020

Třicátý ročník Studentského designu 2020 představil v Karlových Varech 118 soutěžních prací v pěti kategoriích. Celostátní přehlídky se zúčastnilo 35 středních a vyšších odborných škol s výtvarným zaměřením. Naše škola zabodovala hned v několika kategoriích. Jitka Uhříčková získala za svou autorskou knihu, tištěnou technologií risografu, cenu Grand prix a první místo v kategorii Grafický design. Druhou oceněnou prací je dokumentární film a fotografická kniha Jana Šmacha s názvem Vles, která získala 3. místo. Práce zachycuje atmosféru v zákulisí Slováckého divadla při přípravě inscenace Les.  https://www.youtube.com/watch?v=cM6Wop8eXRc. Šimon Žák se umístil na 3. místě v kategorii Oděv, obuv, textil (kolekce Alien) a Silvie Gajdůšková získala 4. místo (kolekce dámské obuvi Glow). V kategorii Produktový design obsadila 9.místo Johana Kania. Všem gratulujeme!

 

FOTOGALERIE STUDENTSKÝ DESIGN 2020
MATURITNÍ ZKOUŠKY 14. 5. 2020

Vážení maturanti,

písemné MZ se budou letos konat pouze formou didaktických testů - 1. 6. v 8:00 DT matematika, 1. 6. ve 13:00 DT anglický jazyk, 2. 6. v 8:00 DT český jazyk a literatura. Pozvánky na mail vám budou odeslány v pondělí 18. 5. 2020.

Ústní MZ budou v týdnu od 15. do 19. 6. 2020 - podrobný rozpis bude zveřejněn příští týden.

Ředitel školy jmenoval maturitní komise pro jednotlivé třídy:

4.A, 4.B, 4.C

HYGIENA A BEZPEČNOST PŘI NÁVRATU DO ŠKOLY 4. 5. 2020

Žáci, kteří využijí možnosti přípravy k maturitě a nastoupí k výuce 11. 5. 2020, budou dodržovat pravidla vycházející z nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která současně stanovuje i ředitel školy.

 

HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO POBYT VE ŠKOLE

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

 

 

INFORMACE PRO MATURANTY 29. 4. 2020

Vážení maturanti, 

zde máte podrobné informace o organizaci vašeho možného nástupu do školy 11. 5. 2020. Veškeré dotazy směřujte na gabrhelikova@supsuh.cz

INFORMACE PRO 4.ROČNÍKY

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2019/2020 29. 4. 2020

Na základě vyhlášky Ministerstva školství zveřejňuje ředitel školy podmínky hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

Podmínky hodnocení žáků za 2.pol. šk. roku 2019/2020

Plné znění vyhlášky MŠMT ze dne 27. dubna 2020

Na přelomu dubna a května bude dále zveřejněn soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast žáků ve škole.

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadávací podmínky ZDE.

Název zakázky: Počítače pro náročnější grafické a designérské práce.

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY 30. 3. 2020

Vážení žáci a rodiče,

vážím si toho, že přistupujete k aktuálnímu distančnímu studiu zodpovědně, vstřícně a s trpělivostí. Reaguji na vaše podněty ohledně nesjednoceného zadávání úkolů – každý učitel zvolil způsob podle svých možností a podle požadavků předmětu v dobré víře, aby byla výuka co nejefektivnější. Prosím vás o pochopení a respektování této skutečnosti, která je pro všechny nová a občas je těžké se v ní zorientovat nejen pro vás, žáky a rodiče, ale také pro vaše vyučující. Všichni s nadějí vyhlížíme dobu, kdy se budeme zase potkávat na chodbách školy a všechno bude jednodušší. Než tato chvíle nastane, přeji vám mnoho sil. Ivo Savara, ředitel školy

Aktuální informace ministra školství k novému zákonu o SŠ vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Po dnešním vyjádření ministra školství vás chceme informovat o dalším vývoji situace.

Návrat do školy je zatím nejistý, počítá se s koncem května. Pokud tento stav nastane, maturity proběhnou následovně – po návratu do školy budou POUZE didaktické testy z ČJ a AJ, které bude opravovat škola, písemné práce z ČJ a AJ se letos psát nebudou. Od nástupu do školy by mohly za 3 týdny proběhnout ústní maturitní zkoušky, doba pro vypracování praktické maturity by byla zkrácena. Zatím se nepočítá se zrušením letních prázdnin. Pokud se školy neotevřou do 1. 6. 2020, maturity se konat letos nebudou a výsledek bude vypočten z průměru posledních 3 vysvědčení.

Milí žáci, prosíme vás o důsledné plnění úkolů, které dostáváte od vyučujících, využijte čas smysluplně a zachovejte si optimismus.

Jsme s vámi, vedení školy

 

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR bude v období uzavření školy z důvodu šíření koronaviru v kanceláři školy přítomen aspoň jeden pracovník v pondělí a ve středu v době od 9 do 12 hodin. Prosíme vás, abyste co nejvíce komunikovali telefonicky nebo mailem a pokud to není nezbytně nutné, abyste do budovy nevstupovali.

Přístup do školy je možný jen po předchozí domluvě s pracovníky kanceláře nebo s vedením.

V případě, že se nedovoláte na pevnou linku, směřujte své dotazy na pana ředitele Savaru - tel. 731 622 925

 

Děkujeme a všem přejeme hodně síly!

!ZMĚNA TERMÍNU 2.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ!

Na základě vyhlášení výjimečného stavu v souvislosti se šířením koronaviru ruší ředitel školy termín druhého kola přijímacích zkoušek. Termín bude stanoven až na základě obnovení výuky ve školách. 

Pozvánky k talentovým zkouškám obdrží uchazeči nejpozději 7 pracovních dnů před zkouškami.

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště vyhlašuje od 11. 3. 2020 v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví uzavření školy, a to do odvolání.

Mimořádné opatření MZ

Dnes končí výuka již ve 13:00 hodin kvůli možnosti dojíždějících žáků dostat se bez potíží domů. 

2.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory Průmyslový design, Kamenosochařství a Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, které proběhne v úterý 31. března 2020

Přihlášku do druhého kola doručte do školy písemně nebo osobně nejpozději do pondělí 16. března 2020. Tiskopis přihlášky ZDE.

Kritéria a podrobnější informace ke druhému kolu přijímacího řízení naleznete ZDE

Případné dotazy směřujte na zástupkyni ředitele Věru Gabrhelíkovou (tel. 776 331 287).

NAŘÍZENÍ KHS ZLÍN

Na základě rozhodnutí KHS Zlín oznamuje ředitel školy rodičům, že žáci, kteří pobývali o jarních prázdninách v Itálii a dalších zemích s výskytem onemocnění COVID-19, zůstanou od pondělí 9. 3. 2020 po dobu 14 dnů v karanténě, to znamená v režimu domácí výuky. Doporučení se týká i pedagogů a všech pracovníků školy.

Pokud se vás doporučení týká, kontaktujte vedení školy, děkujeme.

Podrobnější informace - Výzva KHS Zlín

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

DESIGN OBUVI NA VELETRHU STYL / KABO 22. - 24. 2. 2020

Obor Design obuvi prezentoval své vybrané modely v rámci brněnského veletrhu STYL/KABO na prestižním místě Kabo fóra, kde je měla možnost zhlédnout odborná veřejnost i návštěvníci veletrhu.

Ústředním tématem doprovodných přednášek byla cirkulace módy a její udržitelnost, která se zamýšlí nad konzumním chováním nejen spotřebitele, ale i výrobce, a hledá cestu, jak snížit množství odpadu. Recyklace je pro mladé návrháře stále aktuální a inspirativní téma a bude i do budoucna zdrojem dalších inovací.

 

INFORMACE K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI 28. 2. 2020

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k nastálé epidemiologické situaci.

Vyjádření k 26. 2. 2020 ZDE. 

NAŠI ŽÁCI NA PŘEHLÍDCE GRAFIKA ROKU

Na prestižní výstavě Grafika roku 2019 byly vystaveny litografie žákyň naší školy, Barbory Miklové a Kateřiny Turkové. Gratulujeme!

Tato výstava předkládá výběr nejlepší současné grafické tvorby nejen profesionálních umělců, ale také studentů středních a vysokých uměleckých škol. Grafika roku pravidelně představuje divákům nové možnosti a trendy v současné grafické tvorbě. Výstavu můžete vidět v Praze v Obecním domě do 29. 2. 2020.

http://www.obecnidum.cz/vystava/31057/

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2020/2021

Výsledky přijímacích zkoušek na jednotlivé obory naleznete 5. února 2020 ZDE.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdíte odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.Informace o zápisovém lístku ZDE.

Nepřijatým uchazečům budou poslány dopisy s rozhodnutím o nepřijetí, proti kterému lze podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Informace pro přijaté uchazeče ZDE.

Pro obory, které nebudou obsazeny v 1.kole přijímacího řízení, bude na konci února vyhlášeno 2. kolo, sledujte aktuality na supsuh.cz. Dotazy směřujte na zástupkyni ředitele Věru Gabrhelíkovou ( gabrhelikova@supsuh.cz). 

SPOLUPRÁCE S DSC GALLERY PRAHA

Studenti 4. ročníku oboru multimédia a malba zahájili spolupráci s galerií současného umění v Praze prostřednictvím praktických cvičení, v rámci kterých navrhli redesign grafické značky, webových stránek a vytvořili výstavní soubor na téma / Motýlí efekt. Seznámili se se současnou uměleckou scénou a rozvinuli diskuzi o pozici umělce na trhu práce, prodeji současného umění na národním i mezinárodním trhu, propojení užitého a volného umění. Spolupráci podporuje Technologické Inovační Centrum Zlín.

FOTOGALERIE DSC Gallery, Praha 22. 1. 2020
FOTOGALERIE DSC Gallery, Praha 22. 1. 2020
VÝSLEDKY TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Vážení uchazeči o studium, bodové ohodnocení talentových zkoušek, které proběhly ve dnech 6. a 7. ledna 2020 se dozvíte ZDE. Výsledky jsou zveřejněny pod číslem, které vám bylo přiděleno v přijímacím řízení a obdrželi jste ho ve zvacím dopise k talentovým zkouškám. Pro úspěšné vykonání TZ je potřeba získat minimálně 45 bodů. Písemně vám bude podrobné bodování jednotlivých úkolů zasláno poštou do 21. 1. 2020. K bodům za TZ budou přičteny body za prospěch ze ZŠ podle kritérií, které jste taktéž obdrželi v dopise. Poté stanoví ředitel školy pořadí uchazečů a informace o přijetí a nepřijetí bude podle vyhlášky vyvěšena 5. února 2020. 

Před zveřejněním přijatých uchazečů nebo před rozhodnutím o nepřijetí se může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče dostavit do školy a může tak využít možnosti nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí.

Nahlížení do spisu (tabulek s pořadím přijatých uchazečů) bude umožněno od středy 15. ledna 2020 v kanceláři školy

 

 

SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

SUPŠ se stala fakultní školou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Spolupráce mezi uměleckými vysokými a středními školami je nezbytným předpokladem efektivního přenosu a přínosu znalostí a zkušeností mezi oběma typy institucí. Označení fakultní škola je uděleno mimořádně kvalitní střední škole a podtrhuje tak výjimečnost této školy s ohledem na dosavadní spolupráci s UTB, konkrétně Fakultou multimediálních komunikací.

Mnoho našich absolventů pokračuje ve studiu mimo jiné právě na zlínské univerzitě.

 

 

IMPRESIONISMUS A MÓDA – PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST středa 15.1. 2020 | 16.00–18.00

Zveme všechny zájemce na přednášku PhDr. Blanky Petrákové, která objasní souvislosti mezi malbou francouzských impresionistů, jejich modely a historií módy. Příklady ikonografických artefaktů vycházejí z unikátní výstavy v pařížském Musée d’Orsay konané v roce 2012.

Přednáška je zdarma, více informací na www.doart.cz.

 

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACÍ CEDEFOP

Studentky 4. ročníku multimédií, Natálie Vičánková a Karolína Hubáčková, postoupily do finále mezinárodní soutěže CedefopPhotoAward 2019, Thessaloniki, Řecko, pořádanou organizací Cedefop zaměřenou na rozvoj odborného vzdělávání v členských zemích EU i dalších partnerských zemích. Na základě účasti v soutěži mají studentky možnost své práce prezentovat dále, ve spolupráci s portálem Refernet a podpořit tvorbu představy o odborném vzdělávaní v širším kontextu.

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cedefopphotoaward-2019-winners-announced

BRONZOVÁ PAMĚTNÍ DESKA

Pamětní bronzová deska připomínající hrůzné činy státní bezpečnosti byla slavnostně odhalena dne 4. 10. 2019 za přítomnosti významných hostů v rámci oslav 80. výročí založení školy.

Domníváme se, že je důležité nezapomínat. Péče o paměťovou stopu je zodpovědností celé společnosti.

Financování pamětní desky podpořil Zlínský kraj i město Uherské Hradiště.

 

OSLAVY 80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Děkujeme všem, kteří s námi  přišli v pátek 4. 10. 2019 oslavit 80. výročí školy. Bylo to krásné!

Na fotky ze všech akcí celodenního programu se můžete podívat na následujících odkazech:

https://www.facebook.com/pg/umeleckoprumyslova.skola.uh.hradiste/photos/?tab=album&album_id=2274489672680106

https://www.zonerama.com/jitkadankovaphoto/Album/5661871?secret=NMPL88PC5HHtl1mFRjfu737Vq

VIDEO Z HAPPENINGU NA GRAFICE

 

KAMIL MIKEL - PŘÍBĚH GEOMETRIE

Výstava Příběh geometrie akademického malíře Kamila Mikela, který působí jako vedoucí ateliéru grafiky na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, je situovaná v Galerii Vladimíra Hrocha v Uherském Hradišti (foyer Klubu kultury). Představuje ukázku poslední tvorby Kamila Mikela a je složena s monochromatických obrazů, „plastických kreseb“ a posledních děl charakteristických „zlatavou“ barevností. Jejich společných jmenovatelem však nadále zůstává kompozice, řád, definice obrazového prostoru a práce s rytmem vzájemně se překrývajících či doplňujících prvků v kompozici. Výstavu lze navštívit do 6. 10. 2019. 

 

FOTOGALERIE Kamil Mikel
CENY PRO DESIGN OBUVI NA VELETRHU STYL / KABO 24.- 26. 8. 2019

I letos sklízel obor návrhářství a modelářství obuvi úspěchy na brněnském veletrhu STYL / KABO. V neděli 25.8. se konalo slavnostní předávání cen soutěže mladých návrhářů – Cena Nadace Jana Pivečky. 1.místo v kategorii JUNG SPIRIT získala Nikola Krátká. Cenou je zájezd na milánský veletrh LINEAPELLE v hodnotě 10000,- Kč. Ve stejné kategorii  byly odbornou porotou oceněny  také Anna Roháčová a Nikola Bartíková. Žáci obuvi získali ocenění i v druhé kategorii  pod názvem FUNNY SHOE za modely Hanky Tomašíkové a Anežky Justové.

Vybrané práce měla možnost zhlédnout odborná veřejnost po celou dobu veletrhu. Stejně tak žáci mohli navštívit veletrh a odborné přednášky a načerpat inspiraci pro svoji práci v nastávajícím školním roce.

 

FOTOGALERIE STYL/KABO
EXISTENCIALISMUS – VÝSTAVA MALBY VE VĚZNICI 7.– 8. 9. 2019

Během Dnů evropského dědictví a otevřených památek prezentovaly v prostorách uherskohradišťské věznice studentky čtvrtého ročníku oboru malba své klauzurní práce na téma existencialismus. Svůj projekt zpracovaly v průběhu předchozího školního roku pod vedením Akad. mal. Miroslava Maliny a Mgr. Martina Dvořáka. Během zpřístupnění věznice veřejnosti zhlédly díla nainstalovaná v samovazebních celách více jak tři tisícovky návštěvníků.

 

FOTOGALERIE Výstava ve věznici
OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY
V pondělí 16. 9. 2019 proběhly opravné maturitní zkoušky - gratulujeme úspěšným - maturitní vysvědčení si můžete vyzvednout v kanceláři školy od příštího týdne. Neúspěšní se v případě zájmu mohou přihlásit na jarní termín nejpozději do konce listopadu 2019 (o vydání přihlášek vás budeme informovat). Protokoly o výsledcích společné části MZ vám byly odeslány mailem a lze je vyzvednout i v listinné podobě ve škole.

 

VÝPŮJČKA ŠICÍCH STROJŮ

Na design obuvi a oděvu byly firmou Anita z Boskovic zapůjčeny šicí stroje Garudan pro žáky na celý školní rok. Děkujeme!

https://eshop.garudan.cz/

ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 6. 9. 2019

Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště ruší výběrové řízení na dodávku vybavení mobilní učebny ICT. 

Zrušení veřejné zakázky ZDE. 

START FILM FESTIVAL

Studenti oboru Multimédia spolupracovali na znělce ( odkaz na znělku / https://www.youtube.com/watch?v=LeoUCKjijW4 ) letošního ročníku Start film festivalu, který proběhl 11. 8. - 17. 8. 2019 v Bystřici nad Pernštejnem. Součástí festivalu byla také soutěžní přehlídka studentské tvorby, do finále postoupili snímky od studentů téhož oboru: IBU / Ondřej Mikuš  ( odkaz / https://www.youtube.com/watch?v=2uNMYkI7NVg&t=1s )

Homo Aqualis / Jan Burk (odkaz / https://www.youtube.com/watch?v=aBNLCiDFsSM&t=3s ) Autoportrét / Adéla Podrazká (odkaz / https://www.youtube.com/watch?v=C9vt4kJbfJo )

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO VEŘEJNOST

Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti nabízí uchazečům o studium výtvarných oborů, ve kterých jsou součástí přijímacího řízení talentové zkoušky, možnost přihlásit se do přípravného kurzu.

Kurz proběhne od 30. 9. do 25. 11. 2019 a je určen zájemcům o studium na naší škole nebo vysoké škole s výtvarným zaměřením. Zároveň je otevřen i pro širokou veřejnost. Více informací zde.

 

 

 

VÝTVARNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST – MODELOVÁNÍ

Od letošního roku nabízí Střední uměleckoprůmyslová škola kurzy pro širokou veřejnost, některé z nich jsou určeny speciálně pedagogům v rámci školení DVPP a jsou akreditovány MŠMT. Zájemci si mohou vybrat kurzy se zaměřením na grafické techniky, modelování, počítačové dovednosti, … Výuka v kurzech probíhá pod odborným vedením zkušených pedagogů.

První z nich – kurz modelování hlavy podle antického modelu a částí lidského těla – už úspěšně proběhl. Podrobné informace o kurzech a přihlašování najdete zde: https://www.doart.cz/

 

FOTOGALERIE kurz modelování
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MOBILNÍ UČEBNU ICT 24. 6. 2019

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště vyhlašuje výběrové řízení na dodávku vybavení mobilní učebny ICT. 

Podrobnosti zakázky ZDE.  Dodatek k VZ

Zrušení veřejné zakázky

ODBORNÁ EXKURZE ITÁLIE 2019

První květnový týden navštívilo 47 žáků 2. ročníku poznávací zájezd do Itálie v rámci výuky DVK. Cílem zájezdu byla historická centra v oblasti Toskánska, Umbrie a Emilia Romagna. Žáci měli možnost vidět celou řadu významných architektonických památek ve městech Ravenna, Pisa, Lucca, Siena, San Gimignano, Volterra a Florencie. Poslední den byla celodenní zastávka ve Florencii, kde jsme měli možnost navštívit dvě nejvýznamnější umělecké galerie - Uffizi a Galerii dell Accademia. Všichni žáci byli nadšeni nejenom krásou historické architektury, ale také poetikou toskánské krajiny. Více informací o programu zde. 

FOTOGALERIE Itálie 2. ročník
OCENĚNÍ STUDENTEK NA MEZINÁRODNÍM TRIENÁLE GRAFIKY V POLSKU

Žákyně 4. ročníku oboru Grafický design získaly ocenění na IV. Mezinárodním Trienále Grafiky 2019  v Polsku. Kateřina Turková získala za svou litografii Cenu honorárního konzula České republiky v Bydhošti a Lucie Mudráková získala za litografii ocenění. Soutěže na téma "Vztahy a postoje" se zúčastnilo celkem 439 prací z 19 středních uměleckých škol z Polska, České republiky a Slovenska. Gratulujeme!

 

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 17. 6. 2019

Výsledky 3.kola přijímacího řízení ZDE.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to na veřejně přístupném místě ve škole i na webových stránkách školy. Seznam bude takto zveřejněn nejméně 15 dnů. Písemné oznámení o přijetí se nezasílá. Svůj úmysl vzdělávat se na SUPŠ UH musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. ode dne zveřejnění výsledků). Nepřijatým uchazečům se výsledek přijímacího řízení sdělí písemně. Další informace podá Mgr. Věra Gabrhelíková, tel. 776 331 287.

DRESS CODE SPA INSIROMAT

Od 13. 6. 2019 můžete shlédnout ve Společenském domě v Lázních Luhačovicích a. s. výstavů studentů Designu oděvu Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Originální modely propojují téma minerální vody a lidového oděvu luhačovického Zálesí. Mladí oděvní návrháři hledali inspiraci ke své tvorbě ve vodě a v jejích různorodých formách a podobách, jako jsou například pramen vody, kapky rosy, bouře, oblaka a mlha. Realizace: Hartmannová Kristýna, Hlavicová Marie, Žák Šimon, Voráč Martin, Masná Adéla, Mikulášková Hana, Červenková Tereza, Havránková Tereza, Janíková Eliška, Matúšů Dorota, Veselá Simona.

 

MALOVÁNÍ V PLENÉRU SE SPECIÁLNÍ ŠKOLOU

Ve středu 5.června 2019 se naši žáci zúčastnili tradiční akce se základní a mateřskou speciální školou v Uherském Hradišti.

 

V zahradě školy asistovali žáci 1. - 3. ročníku malby, pod vedením ak.mal. Miroslava Maliny a Mgr. Martina Dvořáka, žákům ze speciální školy a strávili tak při tvorbě příjemné dopoledne. 

Velká fotogalerie z akce na Facebooku školy 

VÍTĚZSTVÍ NA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽI

Žáci oboru Užitá fotografie se jako každoročně zúčastnili fotografické soutěže Chemie objektivem, kterou pořádá SOŠG Staré Město. Tématem osmého ročníku byly oxidy a porota hodnotila u 90 snímků umělecké zpracování a chemický komentář. V kategorii středních škol jsme obsadili 1. a 2. místo s pracemi žákyň Lucie Koperové a Báry Hánečkové. Čestné uznání obdržela i fotorafie Daniely Jurisové. Vítězné práce jsou vystaveny v prostorách Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje v 15. budově (Baťův institut)

EXKURZE DO SKLÁREN V polovině května navštívili studenti Průmyslového designu a 3. ročníku oboru Multimédií malou rodinnou sklárnu Glass Ladislav Breznický a sklárny Cerva Bohemia, dříve Moravské Sklárny Květná s.r.o.
EXKURZE PRVNÍCH ROČNÍKŮ DO PRAHY

Během jednodenní exkurze žáci navštívili výstavní prostory Národní galerie (Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře), Uměleckoprůmyslové museum (Lída & Zika Ascher: Šílený hedvábník) a vědecké pracoviště ČVUT (Tokamak Golem). Komentář Šímovy rané tvorby od brněnských počátků až do jeho setkání s legendární francouzskou skupinou Vysoká hra pomohl studentům pochopit, nakolik bylo jeho působení v básnické skupině klíčovým impulzem pro jeho tvorbu. V Uměleckoprůmyslovém museu se žáci seznámili s příběhem Ziky a Lídy Ascherových, kteří spolupracovali s nejvýznamnějšími umělci minulého století a z jejichž tištěných látek vytvářely modely nejslavnější módní domy. Závěr exkurze patřil návštěvě katedry jaderné fyziky ČVUT. Jen pro umprumáky byla v  Tokamaku na několik milisekund zažehnuta termojaderná fúze a studenti se dozvěděli informace o možnostech získávání energie podobné té, jaká vzniká v nitru hvězd.

 

FOTOGALERIE Praha 1.ročník
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště zveřejňuje výzvu k podání nabídky na statické zajištění objektu Franklovka. Informace k veřejné zakázce ZDE. 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitel školy oznamuje, že vyhlašuje řádné volby do Školské rady, které proběhnou ve čtvrtek 23. 5. 2019. Volit se bude zástupce z řad studentů, protože stávající člen Bolek Klička odchází po maturitě ze školy. Kandidáty na zástupce-studenta mohou navrhnout a volit zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Návrhy oznamte paní Gabrhelíkové do 16. 5. 2019 na email: gabrhelikova@supsuh.cz. Vlastní volba proběhne ve čtvrtek 23. 5. 2019 od 11.00 – 14.00 na sekretariátu školy. U paní Matouškové obdržíte volební lístek. 

 

Navržení kandidáti: Sára Hanušová (2.C), Martin Voráč (2.B), Šimon Žák (2.B)

Volby vyhrál s 16 odevzdanými lístky Šimon Žák. (Sára Hanušová 13, Martin Voráč 0)

PEDAGOGOVÉ SUPŠ UH NA MALÍŘSKÉM SYMPOZIU 30. 4. - 3. 5. 2019

V. malířského sympozia v Jistebníku se zúčastnili dva z našich pedagogů, akademický malíř Miroslav Malina a akademický sochař Zdeněk Tománek. Sympozium bylo zahájeno vernisáží výstavy obrazů vzniklých v Jistebníku v minulém roce, o hudební doprovod se v závěru sympozia postaral Peter Lipa. V prostorách klimkovického kostela Nejsvětější Trojice mohou návštěvníci vidět dílo Borise Jirků, Bohumila Eliáše jr., Zdeňka Tománka, Juraje Čutka, Mariána Komáčka, Aleny Lipinové, Jana Lipiny, Jana Tichého, Miroslava Maliny a Petera Repky.
 

 

OCENĚNÍ ŠKOLY 29. 4. 2019

Umprumka bodovala v soutěži Můj první milión, kterou už podvanácté vyhlásilo Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje. Ze slavnostního předávání cen, které se uskutečnilo 25. 4. 2019 v prostorách Technologického inovačního centra ve Zlíně, jsme si odnesli dvě ceny. Cenu pro nejaktivnějšího pedagoga pro MgA. Niké Silnou, vyučující oboru Multimédia a Cenu střední škole za podporu podnikatelského myšlení u studentů. Navíc jsme obdrželi cenu od UTB v podobě zážitkového dne na Fakultě multimediálních studií. 

http://www.mujprvnimilion.cz/vyhlaseni/

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE RI OKNA

Studenti 4. ročníků pracovali v rámci uzavřené soutěže firmy RI OKNA na motivu kampaně k 25. výročí, které firma v tomto roce slaví. Podmínkou zadání bylo vyjádření svého pohledu na RI OKNA a zpracovaní grafiky se zaměřením na inovaci vizuálního stylu. Výhercem soutěže se stal studentka Lucie Mudráková a získala výhru I Pad a Appel Pencil. Všichni studenti mají dále možnost navázat na své nápady a zahájit svou pracovní kariéru ve firmě RI OKNA.

 

 

FOTOGALERIE soutěžní návrhy
SETKÁNÍ STUDENTŮ S HISTORIÍ 11. 4. 2019

Bývalá uherskohradišťská věznice je nepřehlédnutelným mementem naší historie a po dlouhá desetiletí chátrá v bezprostředním sousedství naší školy – bývalého justičního paláce. Žáci prvních ročníků měli možnost za zdi tohoto objektu nahlédnout a blíže se seznámit alespoň s některými tragickými osudy lidí vězněných ve zdejších celách. Zejména v padesátých letech minulého století se hradišťská věznice stala místem utrpení stovek lidí z řad politické opozice.

Důkladnější prohlídku věznice absolvovaly studentky třetího ročníku malby, které své reflexe tohoto pohnutého místa budou zpracovávat v rámci klauzurních prací.

 

FOTOGALERIE věznice
TEORIE RELATIVITY NA JEVIŠTI HADIVADLA 10. 4. 2019

Čtyřicet našich studentů se letos podruhé vydalo na představení do brněnského HaDivadla. Experimentální scéna jim tentokrát nabídla dnes již kultovní autorskou inscenaci Jiřího Havelky inspirovanou Einsteinovou teorií relativity. V originálním prostředí s vyhraněnou autorskou poetikou se studenti dozvěděli přímo z jeviště, co Einsteinův objev v praxi znamená pro prostor a čas, ve kterém žijeme. Hravý scénický experiment může u studentů rozvíjet zájem o divadelní a scénickou tvorbu v mnoha podobách.

 

Spolupráce s Belgickou školou SISA Cadix Antverpy pokračuje 15. 4. 2019

Ve dnech 3.- 8. dubna 2019 se 4 studenti oboru Multimédia se dvěma pedagogy zúčastnili odborného zájezdu do Belgie. Akce je realizována jako spolupráce mezi naší a antverpskou školou SISA, kterou jsme navštívili a domlouvali spolupráci na další léta. Studenti poté v Antverpách viděli řadu historických památek, galerií a muzeí, především Rubensův dům a Etnografické museum MAS a Museum Plantin Moretus (Museum tisku). Součástí programu byla také návštěva města Bruggy. Zde jsme měli možnost prohlédnout si mj. Groeninge Museum Bruges, v Bruselu The Royal Museums of Fine Arts a unikátní novou stálou expozici, která je věnována René Magrittovi.

 

FOTOGALERIE Belgie
OCENĚNÍ PANÍ ŠÁCHOVÉ 4. 4. 2019

Gratulujeme PhDr. Zdeňce Šáchové, dlouholeté a stále aktivní učitelce angličtiny na naší škole, která dostala v úterý 2. 4. 2019 ocenění za vynikající pedagogickou práci. Cenu převzala při slavnostním ceremoniálu v uherskobrodském muzeu J. A. Komenského z rukou Petra Gazdíka, radního pro školství Zlínského kraje. Ze 74 návrhů vybrala Rada Zlínského kraje 21 výrazných pedagogických osobností z řad učitelů, ředitelů, ale i nepedagogických pracovníků, kteří přispívají k rozvoji školství. TV reportáž zde.

https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-ocenil-vynikajici-ucitele-zaslouzile-reditele-skol-i-dalsi-nepedagogicke-pracovniky-skolstvi-aktuality-15502.html

NÁVŠTĚVA ATELIÉRU OTILIE DEMELOVÉ-ŠUTEROVÉ 3. 4. 2019

Žáci keramického oboru navštívili akademickou sochařku Otilii Demelovou - Šuterovou, absolventku naší školy. Autorka se zabývá sochařskou figurální tvorbou převážně z poštorenské keramiky a její díla najdeme po celém Zlínském kraji - plastiku matky s dítětem nazvanou Radost ve Lhotce u Zlína, v Otrokovicích je oltářní reliéf v kostele Sv. Vojtěcha, v Kroměříži plastika Přesvědčení před bývalým okresním úřadem nebo reliéf Proměny u rehabilitačního střediska. Paní Otilie nás provedla ateliérem, vyprávěla nám o své práci, o vývoji tvorby a jejich možných úskalích. 

 

FOTOGALERIE ateliér Otilie Demelové-Šuterové
VÝSLEDKY 2. KOLA TALENTOVÉ ZKOUŠKY 26. 3. 2019

Vážení uchazeči,

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ZE DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JSOU K NAHLÉDNUTÍ ZDE.

Na obor keramika nejsou výsledky uzavřeny, protože jedna uchazečka bude za zdravotních důvodů konat zkoušky ještě ve středu 27. 3. 2019. Ten den bude přijímací řízení vyhodnoceno a rozhodnutí o přijetí najdete zase zde, na stránkách školy. 

Kamenosochařství je uzavřeno, výsledky jsou v seznamu pod vašimi čísly. Rozhodnutí o nepřijetí vám přijde poštou, rozhodnutí o přijetí nezasíláme. Od dnešního dne mají přijatí uchazeči 10 dní na odevzdání zápisového lístku v kanceláři školy. Zápisový lístek lze zaslat i poštou. 

Dotazy vám ráda zodpoví zástupkyně ředitele Věra Gabrhelíková, tel. 776 331 287

VÝTVARNÉ KURZY 25. 3. 2019

Nabízíme všem zájemcům o výtvarné umění akreditované kurzy mnoha různých oborů a zaměření, které vedou naši kvalifikovaní pedagogové. Přihlašování je již nyní zpřístupněno na stránce https://www.doart.cz/ a lze se k němu dostat i odkazem se stránek školy - pravé menu, záložka Nabídka kurzů. 

Jedná se o večerní kurzy pro veřejnost, přednášky o výtvarném umění, o přípravné kurzy k talentovým zkouškám a o akreditované kurzy pro odbornou veřejnost.

 

VÝSTAVA VOJTY MARTÁSKA NA PORTÁLE 22. 3. 2019

Ve středu 27. března 2019 v 18 hodin bude v Café Portal v Uherském Hradišti zahájena další z výstav k 80letému výročí založení naší školy.

Tentokrát se v prostorách kavárny představí absolvent uherskohradišťské umprumky Vojta Martásek, s kolekcí maleb Bytosti, démoni. alkoholy. Výstava bude přístupná od 25. 3. do 15. 6. 2019, vždy po dobu otevření knihkupectví a kavárny. Jste srdečně zváni!

POZVÁNKA ZDE

VÝSTAVA NAŠICH PEDAGOGŮ V MĚSTSKÉM DIVADLE ZLÍN 21. 3. 2019

Ve foyer Městského divadla Zlín můžete navštívit výstavu prací pedagogů naší školy. Vystavuje celkem šestnáct autorů, kteří připravili 31 děl z oblasti malby, grafiky, ilustrace, fotografie i nových autorských technik. 
Výstava je další z akcí k 80. výročí školy a potrvá od 5. 3. do 2. 4. 2019.

www.divadlozlin.cz

FOTOGALERIE výstava pedagogů ve zlínském divadle
ÚSPĚCHY NA SOUTĚŽI STUDENTSKÝ DESIGN 20. 3. 2019

Natálie Pospíšilíková, studentka 4. ročníku oboru design oděvu, vyhrála 1.místo v celostátní soutěži středních a vyšších odborných uměleckých škol Studentský design. Kolekce s názvem PROMĚNY obsahuje trojici modelů, ve kterých jsou uplatněny prostorové střihové modelace a autorské techniky. Tato kolekce byla  odbornou komisí oceněná nejvyšší cenou soutěže GRAND PRIX.  První místo v kategorii Fotografická a multimediální tvorba a 3. místo celkové získal loňský absolvent Jan Burk, za kreslenou animaci na téma voda/člověk. Vítězné video zde. Gratulujeme!

stránky Studentského designu 

 

FOTOGALERIE vítězné práce
EXKURZE OBUVI VE FIRMĚ GABOR 20. 3. 2019

Hned po jarních prázdninách jeli žáci ateliéru obuvi na exkurzi do výrobního provozu firmy GABOR v Bánovcích nad Bebravou, která se specializuje na výrobu dámské a pánské vycházkové obuvi. Výprava ze SUPŠ byla mile přivítána a odborníci z Gaboru se mladým designerům obuvi ochotně věnovali. Žáci měli možnost vidět nejmodernější způsoby výroby spolu s odborným výkladem a propojit si teoretické znalosti z výuky technologie s praxí. Kromě nových informací a poznatků si žáci odvezli spoustu materiálu z nejnovější kolekce, který jim firma Gabor věnovala.

FOTOGALERIE EXKURZE GABOR
AKTIVITY OBORU UŽITÁ MALBA 14. 3. 2019

Žáci oboru Užitá malba navštívili odborně komentovanou výstavu Prague Stuckists v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kde se blíže seznámili s tématem klasické malby s moderním přístupem. Vystavovanými díly provedla žáky i pedagogy PhDr. Milada Frolcová. 

Třetí ročník absolvoval zajímavou praxi v Základní umělecké škole v Uherském Hradišti, kde žačky učily své mladé kolegy více než 20 hodin a získaly cenné zkušenosti.

PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÝ DAR 13. 3. 2019

Rádi bychom poděkovali řediteli firmy Slezské kamenolomy, Petru Němcovi, za sponzorský dar - kvalitní slezský mramor, materiál, který naši studenti kamenosochařství využijí mimo jiné i na své závěrečné maturitní práce. 

Tímto vstřícným gestem začala spolupráce mezi sochařským oddělením Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a firmou Slezské kamenolomy, které si nesmírně vážíme.

Ivo Savara, ředitel školy

Milan Kusenda, vedoucí sochařského oddělení

 

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 21. 2. 2019

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacích zkoušek na obory, které nebyly obsazeny v kole prvním. Talentové zkoušky se budou konat v ponděli 25. března 2019, na obor Kamenosochařství a na Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Zájemci doručí řediteli školy přihlášku do 8. března 2019 a poté dostanou zvací dopis s podrobnostmi o zkoušce. Bude se skládat, stejně jako v prvním kole, ze tří disciplín - kreslený portrét, kresebný diktát a modelované zátiší dle předlohy.

V případě dotazů se obracejte na zástupkyni ředitele Věru Gabrhelíkovou, tel. 776 331 287. 

Kritéria pro 2.kolo přijímacího řízení.  Přihláška ke studiu.

LEKCE KNIŽNÍHO DESIGNU S MARTINEM PECINOU 13. 2. 2019

Malíři ilustrují, grafici designují je motto probíhajícího workshopu studentů třetího ročníku. Vymyslet, napsat, nakreslit, vysázet, vytisknout a svázat manuál nebo příručku na libovolné téma. Návod, který laikovi představí textově a vizuálně, jak se staví domek svépomocí, šepsují plátna, vážou knihy, paličkuje, vaří pivo nebo večeře ze tří surovin na privátu, jak se léčí kocovina nebo nahrává hip-hop ve sklepě, cvičí policejní pes, ošetřuje nemohoucí babička, nebo jak se stěhuje piano do desátého patra.

Knižní grafik Martin Pecina přijel už podruhé za studenty grafického designu a malby, tentokrát aby s nimi konzultoval jejich návrhy na výše zmíněné téma, které jim při prvním setkání zadal. Několikahodinový detailní rozbor použitého písma, ilustrací, formátu a vazby navrhovaných publikací ukázal studentům řadu možností, jak v zadaném úkolu pokračovat.

 

FOTOGALERIE MARTIN PECINA
VÝSTAVA MADE IN UMPRUMKA 5. 3. 2019

Střední uměleckoprůmyslová škola se chystá nabídnout veřejnosti produkty svých žáků. Prostřednictvím studentských návrhů hledá název prodejní značky, o jejíž budoucí podobě může rozhodnout i veřejnost hlasováním, které je připraveno v prostorách výstavy Made in Umprumka v TIC ve Zlíně. Výstava potrvá do 11. 4. 2019  Pozvánka ke stažení zde. Touto aktivitou je také zahájena šestitýdenní studentská praxe žáků multimédií v Podnikatelském inkubátoru, kde studenti získají nové zkušenosti při tvorbě propagační materiálů, navštíví grafická studia a seznámí se s provozem výstavních galerií. 

 

 

DESIGN OBUVI NA VELETRHU STYL / KABO 16.-19. 2. 2019

Obor design obuvi se již tradičně účastnil brněnského veletrhu STYL / KABO. Tentokrát se atelier kromě výstavy prací žáků představil i prezentací na workshopu pod názvem „Víme o sobě?“, který organizovala  Česká obuvnická a kožedělná asociace. Cílem škol s obuvnickým zaměřením bylo představit se potenciálním zaměstnavatelům absolventů. Kromě maturitních oborů byly představeny i obory učňovské. Naše prezentace popisovala náplň a způsob výuky oborových předmětů, profil absolventa a představila práce bohatou fotodokumentací. Komentář přednesly žákyně 4.roč. Vendula Minaříková a Silvie Gajdůšková, které v minulém roce sklízely úspěchy na soutěži v Miláně.

 

FOTOGALERIE STYL/KABO
LITOGRAFIE LUCIE MUDRÁKOVÉ - GRAFIKA ROKU 2018 19. 2. 2019

Litografie žákyně Lucie Mudráková ze 4. ročníku oboru Grafický design byla porotou vybrána a vystavena v Praze na prestižní výstavě Grafika roku 2018. Tato výstava představuje výběr nejlepší současné grafické tvorby nejen profesionálních umělců, ale také studentů středních a vysokých uměleckých škol. Grafika roku pravidelně nabízí divákům nové možnosti a trendy v současné grafické tvorbě. Výstavu můžete vidět v Praze v Obecním domě do 27. 2. 2019.

 

 

CONTINENTAL BARUM FUN DEZÉN 15. 2. 2019

Přijměte pozvání na vernisáž výstavy, která bude další v řadě akcí k 80. výročí založení naší školy. Ve foyer Barumu v Otrokovicích vystavují studenti čtvrtého ročníku oboru multimédia. Výstava se skládá z barevných a černobílých plakátů s tématem výtvarných návrhů na dezén pneumatik Continental Barum. 

Vernisáž bude zahájena v pondělí 18. 2. 2019 v 18.00 hodin. 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 5. 2. 2019

Vážení uchazeči o studium, výsledky přijímacího řízení naleznete ZDE. Nepřijatým uchazečům přijde oznámení poštou, na které mohou do tří dnů reagovat. Přijatí uchazeči by měli do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, osobně nebo poštou. Informace o zápisovém lístku ZDE. Na obory kamenosochařství a keramika bude na konci února vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení, protože nebyly obory v prvním kole obsazeny. 

DOKUMENT PRO SLOVÁCKÉ DIVADLO 8. 2. 2019

Co umí naši čtvrťáci z multimédií? Podívejte se ZDE. Jan Šmach, Antonín Kindl, Bolek Klička, Hugo Fekar, Prokop Findeis a David Štěpánek sledovali realizaci divadelní hry Rodina Tótů ve Slováckém divadle od čtených zkoušek až po premiéru a vznikl z toho krátký svěží dokument. 

OBOR KERAMIKA V PRAZE 6. 2. 2019

Žáci oboru keramika navštívili v pondělí 28. 1. 2019 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Měli možnost prohlédnout si vystavené klauzurní práce všech oborů VŠUP. Na oboru Keramika a porcelán se jim věnoval docent Milan Pekař, bývalý absolvent naší školy. Návštěva v Praze se nesla také v duchu nedávného výročí úmrtí Jana Palacha - žáci viděli pietní místo s expozicí na Václavském náměstí a v Museu Kampa na všechny silně zapůsobila jedna z výstav s názvem "Síla činu. Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969-2009." Neméně zajímavá byla výstava "Vitální kolaps" fotografa Ivana Pinkavy a sochaře Vojtěcha Míči, ale také stálá expozice prezentující Františka Kupku, Otto Gutfreunda a Jiřího Koláře. 

 

FOTOGALERIE keramika v Praze 6. 2. 2019
KONFERENCE UČITELŮ DĚJIN VÝTVARNÉ KULTURY 28. 1. 2019

V pátek 25. ledna 2019 hostila naše škola setkání učitelů 38 učitelů DVK z celé České republiky. Předmětem jednání byla řada témat - koncepce výuky DVK, problematika maturitních otázek a možnosti jejich úpravy, pořádání odborných exkurzí, úprava RVP a hodinových dotací na předmět. Konference se zúčastnili dva významní hosté – Mgr. Richard Vodička, bývalý prorektor FMK UTB a prof. PhDr. PaeDr. Jindřich Vybíral CSc., děkan VŠUP Praha. Akce byla impulzem pro bližší spolupráci mezi pedagogy a obecně mezi SŠ a VŠ uměleckého zaměření. Na její organizaci se podíleli PhDr. Jarmila Procházková a Mgr. Martin Dvořák.

 

VÝSTAVA PEDAGOGŮ V MUZEU NAPAJEDLA 17. 1. 2019

Ve čtvrtek 17. 1. 2019 proběhla v Muzeu Napajedla vernisáž výstavy pedagogů SUPŠ Uherské Hradiště. Svá díla prezentuje 19 výtvarníků, kteří pracují s různými médii. Vernisáže se zúčastnila celá řada významných hostů, starostka Napajedel Ing. Irena Brabcová, Mgr. Petr Gazdík, absolventi naší školy i široká kulturní veřejnost. Jedná se o zahajovací akci k 80letému výročí školy a potrvá do 17. 2. 2019. TV reportáž zde (8. minuta)

http://muzeum.napajedla.cz/

 

FOTOGALERIE vernisáž v Muzeu Napajedla
JOSEF ČAPEK – PŘEDNÁŠKA HASANA ZAHIROVIĆE 16. 1. 2019

Dvouhodinový program o životě a díle Josefa Čapka si pro naše studenty připravil čapkovský badatel Hasan Zahirović. Představil nejenom Josefa Čapka jako malíře, ilustrátora a novináře, ale také jeho bratra Karla. Studenti díky rozsáhlé prezentaci Hasana Zahiroviće mohli nahlédnout do vily bratří Čapků, do celé škály rodinných a přátelských vazeb, které hrály v životě obou bratrů významnou roli. Vhled do detailů osudu bratří Čapků pomůže studentům přiblížit životy významných osobností a atmosféru v kulturních kruzích meziválečného období a během druhé světové války.

 

FOTOGALERIE Hasan Zahirovič
SETKÁNÍ STUDENTŮ S GRAFIKEM MARTINEM PECINOU 21. 12. 2018

Knižní grafik Martin Pecina se ve škole setkal se studenty třetího ročníku. Ti mu představili svoje pololetní práce, Martin Pecina pak podrobně seznámil studenty se svou profesí grafického designéra, kterou započal před lety studiem na naší škole. Grafickým designem se živí více jak sedmnáct let a za tu dobu se stal respektovaným a oceňovaným tvůrcem ve svém oboru. S našimi grafiky a malíři odstartoval první část workshopu, ve kterém budou studenti pod jeho vedením spolupracovat na vytvoření společné publikace. Více o Martinu Pecinovi na www.book-design.eu/

 

VÝSLEDKY TALENTOVÉ ZKOUŠKY 8. 1. 2019

Vážení uchazeči o studium, v seznamu výsledků talentové zkoušky najdete u čísla, které vám bylo přiděleno k přihlášce a zasláno v dopise s pozvánkou, kolik bodů dostaly vaše práce na TZ. Pokud jste dostali 45 a více bodů, úspěšně jste vykonali talentovou zkoušku a postupujete do dalšího kola přijímacího řízení. V něm budou k bodům ze zkoušky připočteny body za prospěch ze ZŠ a poté bude vyhodnoceno celé přijímací řízení.

Ředitel školy dle zákona zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. do 15. února 2019. Před zveřejněním přijatých uchazečů nebo před rozhodnutím o nepřijetí se může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče dostavit do školy a může tak využít možnosti nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí. Nahlížení do spisu bude umožněno od pondělí 14. ledna 2019 v kanceláři školy.

 

VÁNOČNÍ OTEVŘENÁ UMPRUMKA 21. 12. 2018

S rokem 2018 jsme se na umprumce rozloučili otevřenými dveřmi pro rodiče a přátele školy. Celý den tvořili příjemnou atmosféru naše dvě studentské kapely, voněla káva a horká čokoláda, žáci prodávali svoje výrobky, rodiče si prohlíželi klauzurní práce a přijeli i absolventi ze všech koutů republiky.

Děkujeme vám všem, kteří jste přišli, přejeme vám krásné svátky a zachovejte i nadále přízeň umprumce. 

FOTOGALERIE Vánoční umprumka 21. 12. 2018
OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE 21. 12. 2018

Dne 21. prosince od ranních hodin probíhalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Soutěže se zúčastnilo 8 studentek z 1. až 3. ročníku. Všechny se ctí zdolaly náročné soutěžní disciplíny, kterými byly poslech, rozhovor, prezentace zadaného tématu a detailní popis obrázku. Opět jsme se mohly přesvědčit, že v naší škole nestudují jen výtvarně nadaní žáci, ale že i jazykové dovednosti našich studentů jsou na vysoké úrovni.

Jak už to tak bývá v soutěžích, i my jsme musely určit pořadí nejlepších. Skvělé byly všechny studentky. V okresním kole budou naši školu reprezentovat Antonie Málková z 2. C a Karolína Hubáčková z 3. A. Náhradnicí je Natálie Michlová z 1. B.

Všem ještě jednou gratulujeme.

Vaše angličtinářky.

 

PROHLÍDKY MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ PRO NEVIDOMÉ

V prosincovém čísle Zpravodaje města Uherské Hradiště najdete článek o tvorbě studenta 4. ročníku, Prokopa Fideise z oboru Multimédia.

Článek si můžete stáhnout zde. 

PRODEJ PŘÁNÍČEK V PLACE STORE 13. 12. 2018

Studenti 2. a 3. ročníků, oboru Multimédia rozvíjejí drobné podnikání, za podpory PLACE STORE v Uh. Hradišti prodávají od 14. 12. 2018 vánoční přání. Studenti se seznámili s cenotvorbou a možností prodeje na základě komisionářské smlouvy, mají otevřenou cestu k prodeji dalších produktů. Prodejnu naleznete na  Mariánské nám. 61, vstup je z ulice Výpadová. Přáníčka, vánoční jmenovky a malé kalendáře můžete zakoupit také na umprumce, na Dni otevřených dveří 21. 12. 2018.

UKÁZKY PŘÁNÍČEK Place store, Mariánské nám. 61, Uh. Hradiště 14. 12. 2018
ČERTI, ANDĚLÉ, MIKULÁŠ fotogalerie 6. 12. 2018
VÝZDOBA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ V NEMOCNICI 22. 11. 2018

Naše šikovné třeťačky z malby vyzdobily v právě rekonstruované Uherskohradišťské nemocnici za 5 dní 15 pokojů na dětském oddělení JIP. Vedoucí oboru pan Malina spolupráci domluvil a společně s panem Dvořákem realizaci vedli. Návrhy jim připravil druhý ročník grafiky, pod vedením pana Petráka.

Časosběrné video z realizace zde. 

VÝZDOBA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ V NEMOCNICI fotogalerie
FOTKA V BRATISLAVĚ 27. 11. 2018

Ve čtvrtek 8.11. 2018 se všechny ročníky oboru Užitá fotografie zúčastnili v rámci Měsíce slovenské fotografie výstav v Bratislavě. Studenti měli možnost navštívit za celý den až 12 výstavních galerií. 

 

FOTOGALERIE Výstavy v Bratislavě
PREZENTACE FIKTIVNÍ FIRMY V ICM 21. 11. 2018

Studenti oboru Multimédia prezentovali své práce na ICM v Uherském Hradišti. Měli možnost setkat se socioložkou Mgr. Zuzanou Vandame, která má bohaté zkušenosti v oblasti marketingu a komunikace, pracovala jako obchodní analytik ve firmě Coca-Cola a nyní jako specialista na komunikaci ve firmě Airmobis. Dále rozvíjí projekty pod značkou ZUUM, jenž si kladou za cíl vytvářet kvalitní a citlivou vizuální komunikaci. ICM má zájem podporovat uměleckého i podnikavého ducha mladých talentů, kteří se nebojí odprezentovat své nápady. Odkaz na studentské práce zde.https://cz.pinterest.com/lililei777/multimediasupsuh/

 

SVÁTEK OBUVNÍKŮ - EXKURZE BRATISLAVA 21. 11. 2018

Studenti oboru designu obuvi a designu oděvu oslavili svátek svatých obuvníků Kryšpína a Kryšpiniána exkurzí do Bratislavy. Na Vysoké škole výtvarných umění navštívili katedru textilu a restaurování, kde se jich ujali vstřícní pedagogové a také naši bývalí absolventi. Někteří využili návštěvu ke konzultaci prací a přípravě na talentové zkoušky. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli na 5. mezinárodní trienále textilu do Muzea moderního umění Danubiana Meulensteen Art Museum. Jedná se o mezinárodní výtvarný projekt, který prezentuje současnou textilní tvorbu. Viděli jsme exkluzivní díla, která propojují textilní umění s moderními technologiemi. 

 

 

SVÁTEK OBUVNÍKŮ 21. 11. 2018
EXKURZE DO RI OKNA 19. 11. 2018

Studenti 4. ročníků oboru multimédia a grafika se měli možnost, v rámci spolupráce s firmou RI OKNA www.ri-okna.cz, seznámit s procesem vývoje, výroby a prodeje produktů. Pod vedením zkušených mistrů prošli výrobní halou, kde jim byly prakticky prezentovány principy automatizace výroby, systém evidence výrobních dílů pomocí čárových kódů a obsluha CNC strojů. Dále navštívili marketingové, obchodní oddělení a showroom, sloužící k prezentaci sortimentu zákazníkům. Exkurze byla zakončena v zimní zahradě brainstormingem nad spoluprací - studenti tvoří návrhy na téma 25 výročí firmy. 

FOTOGALERIE Exkurze RI OKNA, Bzenec 15. 11. 2018
VÝSTAVA PEDAGOGA - SOCHAŘE ZDEŇKA TOMÁNKA 16. 11. 2018

V galerii Václava Chada v prostorách zlínské zámku proběhla komentovaná prohlídka výstavy akademického sochaře Zdeňka Tománka, který od 90. let vyučuje žáky kamenosochařského oboru. Expozice s názvem VÝPĚSTKY představila výběr z autorovy současné tvorby. Návštěvníkům galerie Zdeněk Tománek poodhalil pocity, jež ho vedly ke vzniku plastik SCHODIŠTĚ, ANDĚLSKÝ DRÁT nebo například PLODY SOUČASNOSTI. Zodpověděl také dotazy týkající se technologie sochařské práce. Reportáž z výstavy zde (od 7. minuty)

 

ZDENĚK TOMÁNEK fotogalerie
SPOLUPRÁCE NA BROŽUŘE PRŮVODCE STUDENTA

Jitka Uhříčková, žákyně 4. ročníku oboru Multimédia, je autorkou ilustrací pro letošní brožuru  „Průvodce studenta Uherským Hradištěm a okolím“, který vychází  již potřinácté a vydává jej ICM v Uherském Hradišti  www.icm.uh.cz . Jitka v průběhu své práce získala zkušenosti a praxi v grafickém studiu JOKER www.joker-uh.cz  a byla vybrána mezi osobnosti ankety „Slovácko má TALENT! “.

 

3D MAPA UHERSKÉHO HRADIŠTĚ 16. 11. 2018

Prokop Findeis, žák 4. ročníku oboru Multimédia, spolupracuje s ICM v Uherském Hradišti na projektu Mapy historického a nynějšího centra Uherského Hradiště pro nevidomé. Mapy jsou vytištěny na speciální materiál, který umožňuje plasticky vyznačit všechny výškové body klíčových budov a ukázat tak rozložení města v různých obdobích, vše bude doplněno o popisky v Braillově slepeckém písmu. Mapy budou umístěny v Jezuitských kolejích v prostorách Městského informačního centra, kde budou sloužit jako pomůcka k vzdělávacím akcím a kurzům. Prokop Findes dále připravuje v ICM kurz 3D modelování pro veřejnost.

 

FILMOVÝ FESTIVAL AŽ PO UŠI VE FILMU 9. 11. 2018

Studenti oboru Multimédia se zúčastnili filmového festivalu Až po uši ve filmu, který proběhl od 19. 10. - 21.10. 2018 v kině Hvězda. Studenti se účastnili konzultačního semináře k přijímacímu řízení na vysoké školy se zaměřením na audiovizuální tvorbu a animaci, seminářem provázely posluchačky katedry animované tvorby FAMU. Uvedli na pravou míru možnosti studia na FAMU s ohledem na specifika jednotlivých kateder. Část semináře byla věnována rozboru ukázek, které u přijímacího řízeni uspěli a vše bylo doplněno o zpětnou vazbu k filmům které vznikly na oboru Multimédia ( filmy ke stažení zde).

 

 

 

TELEVIZNÍ REPORTÁŽ ZE STUDENTSKÉHO DESIGNU 2018

Česká televize představila v krátké reportáži ze Studentského designu 2018 oceněná díla studentů uměleckých škol, mezi kterými je i ta naše. V reportáži představenou prací je kolekce 3 modelů s názvem Tělo, kterou vytvořila žákyně loni třetího ročníku oboru Modelářství a návrhářství oděvů, Natálie Pospíšilíková. 

Podívejte se na reportáž zde

KŘEST KNIHY MEDVĚDÍ PŘÍBĚH 31. 10. 2018

Lucie Mudráková, studentka 4. ročníku oboru Grafický design, vítězka krajské soutěže Můj první milión www.mujprvnimilion.cz, Vás spolu s Gabrielou Polomíkovou zvou na křest originální knihy Medvědí příběh. Křest je poděkováním za podporu, kterou dostali jak prostřednictvím soutěže, tak v projektu Startovač. V Cafe Portal 1. 11. od 19:00 hodin si u hory jídla a pití budete moct prohlédnout knížku, popřípadě si nějakou koupit. Uvidíte také nové výrobky a handmade hračky značky L+L. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

VÝSTAVA NA HVĚZDĚ 29. 10. 2018

Přijměte pozvání na listopadovou výstavu prací žáků naší školy, která se již tradičně realizuje ve foyer kina Hvězda v Uherském Hradišti.

Vernisáž zahájí ředitel školy ve čtvrtek 1. 11. 2018 v 17 hodin, úvodní slovo pronese Mgr. Martin Dvořák, pedagog SUPŠ. 

Těšíme se na vás!

OCENĚNÍ NA BIENÁLE FIGURA 2018 22. 10. 2018

Kateřina Turková, žákyně 4. ročníku oboru Grafický design, získala třetí místo na Bienále Figura 2018 za kresbu postavy. Soutěž se konala na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém Krumlově, přihlásilo se 20 škol se 101 pracemi a práce hodnotila tříčlenná komise. Oceněné práce budou vystaveny v galerii Klášter v Českém Krumlově od 2. do 21. listopadu 2018. 

https://www.supsck.cz/aktuality/bienale-figura-2018-2/

’68 – PŘEDSTAVENÍ V HADIVADLE 11. 10. 2018

Více než třicet našich studentů s pedagogickým doprovodem navštívilo v brněnském Hadivadle scénickou esej „’68“od dvojice autorů, Matěje Nytry a Jana Antonína Pitínského. Hra je věnována letošním osmičkovým výročím České republiky a Československa. V dramaturgickém úvodu přiblížil Matěj Nytra dění během pařížského jara v roce 1968 a situaci v Československu během okupace sovětskými vojsky od roku 1968 až do roku 1989. Hra „’68“pojednává o obou událostech s odkazy na kultovní filmy režisérů Jeana Luca Godarda a Françoise Truffauta.

HADIVADLO fotogalerie
PLENÉR MULTIMÉDIÍ fotogalerie
PLENÉR FOTKY A DESIGNU 15. 10. 2018

Společný zářijový plenér oborů Užitá fotografie a Průmyslový design proběhl letos v okolí Starého Hrozenkova a Žítkové. Fotografové tvořili land art, fotografovali přírodu a detaily architektury, tvořili kresebné studie přírodnin. Designéři malovali a kreslili úchvatnou krajinu Kopanic, vytvářeli studie stromů, architektury a portéty.

PLENÉR FOTKY A DESIGNU fotogalerie
OBUVNICKÝ PLENÉR 15. 10. 2018

Plenér oboru Designu obuvi proběhl již podruhé v Ostrožské Lhotě pod Blatnickou horou svatého Antonína. Pro inspiraci jsme před odjezdem navštívili Galerii Joži Úprky v Uherském Hradišti. Počasí druhého zářijového týdne přálo, a tak se kreslilo a malovalo v malebné krajině Slovácka až do večerních hodin. Zhlédli jsme film Impresionisté, prvačky upletly své první sandály a nechyběla ani oslava narozenin a stínové divadlo.

 

OBUVNICKÝ PLENÉR fotogalerie
MEZINÁRODNÍ MÓDNÍ VELETRH STYL / KABO 19. 9. 2018

V rámci 52. ročníku módního veletrhu STYL / KABO BVV Brno se odehrálo slavnostní předání cen soutěže pro mladé designéry obuvi - Cena Nadace Jana Pivečky 2018. V kategorii YOUNG SPIRIT pro střední školy zvítězila Kristýna Macková s maturitní kolekcí obuvi a doplňků na téma Struktura. Získala tak studijní zájezd na odborný veletrh LINEAPELLE do Milána. Zvláštní ocenění poroty bylo uděleno Lukáši Bučkovi za maturitní kolekci obuvi doplněnou šperky odlévanými technikou ztraceného vosku a Kristině Sofii Kolískové za dámskou obuv a kabelku s prořezávanými prvky. Ocenění v  kategorii FUNNY SHOE pro studenty do 17 let získaly studentky 2. ročníku Hana Tomášková a Michaela Žáčková. Spolu s vítěznými pracemi bylo na veletrhu STYL / KABO vystaveno dalších dvacet modelů našich studentů, které postoupily do finále. 

 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ NA STYL / KABO fotogalerie
FOTOGALERIE výběr fotografií ze závodů westernových střelců 7. 9. 2018
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 5. 9. 2018

Školní rok 2018/2019 jsme zahájili v pondělí 3. září 2018 přivítáním prvních ročníků ve Velké kreslírně. Slavnostní atmosféru podpořil svou přítomností a projevem pan radní Zlínského kraje, Petr Gazdík, který má na starosti školství. Odkaz na článek a fotogalerie zde. 

 

„CELY 2018“ – MALBA VE VĚZNICI 31. 8. 2018

V sobotu 8. září od 13.00 do 17.00 a v neděli 9. září od 9.00 do 17.00 v rámci Dnů evropského dědictví budou přístupné práce žáků oboru Užitá malba. Téma obětí komunismu zpracovali žáci během školního roku pod vedením akad. mal. Miroslava Maliny a díky vstřícnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových mohli nainstalovat své klauzurní práce přímo do samovazebních cel bývalé uherskohradišťské věznice, která je v těchto dnech přístupná široké veřejnosti.

 

FILMOVÝ AUTOPORTRÉT 20. 8. 2018

Studenti  2. ročníků oboru Multimediální tvorba tvořili, na základě zkušeností získaných při spolupráci s herečkou Vandou Kavkovou, cvičení na téma autoportrét. Tvorbě předcházela improvizační cvičení, která studenti zachytili na ateliérových fotografiích. Výsledek své kreativní práce budou mít možnost prezentovat na besedě ze studenty FAMU pod vedení doktoranda Jiřího Forejta dne 17. 10. 2018 v kině Hvězda. Cvičení jsou uskutečňována na základě realizace projektu Šablony pro SŠ.

UKÁZKY FILMOVÝCH CVIČENÍ IVANA DUŠKOVÁ / AUTOPORTRÉT TOMÁŠ ADÁMEK  / AUTOPORTRÉT CLARA ISABELLA ANDREWS / AUTOPORTRÉT KATEŘINA JANÍKOVÁ / AUTOPORTRÉT ONDŘEJ VLASÁK / AUTOPORTRÉT JOZEFÍNA FUJAŠOVÁ / AUTOPORTRÉT

IMPROVIZACE VE FOTOATELIÉRU 2. ročník, obor Multimediální tvorba 20. 8. 2018
ÚSPĚCH OBUVI NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI 8. 8. 2018

Studentky III. roč. oboru Obuv obhajovaly v červnu svůj projekt továrny budoucnosti SILVEMON na mezinárodní soutěži Evropské obuvnické konfederace "Shake the future of the footwear sector". Galaodpoledne probíhalo v institutu módy v italském Miláně na profesionální úrovni. Týmy prezentovaly své práce před porotou odborníků z celé Evropy, včetně slavného italského návrháře Giuseppe Zanottiho. V první kategorii zvítězil produkt českého týmu ze Západočeské univerzity. Náš projekt SILVEMON naše studentky perfektně obhájily a získaly nejen druhé místo ve své kategorii, ale i hodnotné ceny a kontakty. 

 

LETNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 29. 6. 2018

Se školním rokem jsme se rozloučili Dnem otevřených dveří, který se letos velmi vydařil - nejen kvůli příjemnému počasí, které umožnilo přivítat návštěvníky na dvoře školy v kavárně, o kterou se celý den staral obor Oděv, ale hlavně se vydařil díky hojné návštěvnosti. Pohodu celý den dotvářelo hudební seskupení The Pigeon, které tvoří kluci z prvního a druhého ročníku. Vrcholem dne bylo divadelní představení, které si připravili odcházející čtvrťáci. Jednalo se o velmi originální autorské absurdní drama, na které se můžete podívat znovu ZDE. Děkujeme za přízeň a přejeme hezké léto!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ÚSPĚCH OBUVI NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI fotogalerie
ZA LUDMILOU CEDIDLOVOU 28. 6. 2018

Na konci června po těžké nemoci zemřela dlouholetá pedagožka na oboru Propagační grafika, Ludmila Cedidlová. Narodila se 17. 1. 1944 na Vsetínsku a na SUPŠ v Uherském Hradišti vystudovala obor Propagační grafika u profesorů Jana Hanáčka a Františka Nikla. Po absolvování školy vyučovala na témže oboru až do svého odchodu do důchodu. Kromě pedagogické činnosti se zabývala volnou grafikou se zaměřením především na hlubotiskové techniky.

 

MALBA VE VĚZNICI 26. 6. 2018

Po několikaměsíční práci s tématem „Existencionalismus ve vězeňských celách“ nainstalovali žáci třetího ročníku oboru Užité malby pod vedením akademického malíře Miroslava Maliny své klauzurní práce v prostorách uherskohradišťské věznice. Práce jsou vyústěním dlouhodobé spolupráce se Slováckým divadlem. Bývalý ředitel divadla a režisér Igor Stránský přiblížil žákům problematiku vzniku divadelního představení. Existenciální scénografické instalace ve vězeňských samotkách budou pro veřejnost ke zhlédnutí na přelomu července a srpna během Letní filmové školy a 8.–9. září během Dne otevřených památek a Slavností vína.

 

 

MALBA VE VĚZNICI klauzurní práce žáků
GRAFIKA NA BIENÁLE V BRNĚ 11. 6. 2018

Žáci 2. a 3. ročníku a pedagogové oboru Grafický design  navštívili 7. června 2018 28. ročník Mezinárodního bienále grafického designu v Brně.V Pražákově paláci zhlédli výstavu „1968:computer.art. V galerii Dům pánů z Kunštátu viděli výstavu „Rozhněvaná planeta“.

PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ 11. 6. 2018
VERNISÁŽ OBORU UŽITÁ FOTOGRAFIE Uherský Brod, restaurace Balkán, 7. 6. 2018 11. 6. 2018
MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH STUDENTEK OBORU DESIGN OBUVI 8. 6. 2018

Studentky III.roč. oboru Design obuvi V.Minaříková, S.Gajdůšková a M.Mikulincová postoupily se svým projektem do finále soutěže"Shake the future of the footwear sector". Mezinárodní soutěž je součástí široké komunikační kampaně Evropské obuvnické konfederace se sídlem v Bruselu. Autorky vymyslely koncept firmy pro výrobu obuvi SILVEMON. Navrhují propojení módy s medicínou, využití biotroniky, biomechaniky a moderními technologiemi. Svou práci budou studentky obhajovat a prezentovat v Miláně 25. 6. 2018, kde proběhne závěrečné hodnocení a předání cen vítězům. https://inmyshoesproject.eu/the-finalist/

 

DÁREK OD ČTVRŤÁKŮ 8. 6. 2018

Děkujeme odcházejícím maturantům, že pro své mladší spolužáky ve svém volném čase vyrobili s paní Procházkovou časovou osu pro výuku Dějin výtvarné kultury. Více než pětimetrová práce je vystavena na chodbě u učebny DVK a doufáme, že ji žáci budou často využívat k upevnění znalostí. 

VÝSTAVA OBORU UŽITÁ FOTOGRAFIE 4. 6. 2018

Přijďte na výstavu žáků oboru Užitá fotografie, která bude k vidění v restauraci Balkán v Uherském Brodě. Vernisáž se koná ve čtvrtek 7. června 2018 v 17 hodin. 

UMPRUMKA NA GALERIJNÍ A MUZEJNÍ NOCI VE ZLÍNĚ 14. 5. 2018

Práce našich žáků budou vystaveny v rámci Galerijní a muzejní noci ve Zlíně. Přijďte na vernisáž do Galerie Horizont v pátek 18. 5. 2018 v 17 hodin. 

VÝSTAVA V ARCHEOSKANZENU MODRÁ 10. 5. 2018

Čtyři obory z naší školy - Obuv, Oděv, Keramika a Kamenosochařství - se podílí na výstavě v archeoskanzenu Modrá, Na trhu Moravanů aneb když otroci byli zbožím. Přijďte se podívat na vernisáž, která se bude konat ve čtvrtek 17. 5. 2018 v 17 hodin. Pozvánka zde

NOVÉ BUDKY A KRMÍTKA V LÁZNÍCH LUHAČOVICE 9. 5. 2018

Obor Průmyslový design navrhnul a realizoval nové umělecké objekty na Trase ptačích budek a krmítek v Luhačovicích. Každý student 2. a 3. ročníku k tomuto projektu přistupoval podle své fantazie a podle svého naturelu. Studenti se nebáli použít vedle sebe odlišné netradiční materiály jako například 3D tisk, mech, kov, keramiku či kosterní pozůstatky. Výstava prezentací těchto realizací byla zahájena hojně navštívenou vernisáží v hale Vincentka v Luhačovicích 5. 5. 2018

 

PTAČÍ BUDKY fotogalerie
TŘETÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 3. 5. 2018

Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na pátek 18. 5. 2018. Třetí kolo pro školní rok 2018/2019 se týká oborů Průmyslový design, Grafický design, Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků a Multimediální tvorba. Přihlášku je nutno podat do 9. 5. 2018. Podrobné informace naleznete v přiložených kritériích. 

kriteria.pdfpřihláška ke staženípřihláška - verze pro tisk

PÍSEMNÉ MATURITY 2. 5. 2018

Ve dnech 2. - 5. 5. 2018 probíhají písemné maturitní zkoušky. Ve středu 2. 5. písemná práce z anglického jazyka (od 12:15 hodin), ve čtvrtek 3. 5. didaktický test z českého jazyka (od 8:00 hodin) a v pátek 4. 5. didaktický test z angličtiny (od 8:00 hodin). Zkoušky budou probíhat v učebnách podle rozpisu, ostatní výuka probíhá podle rozvrhu. 

SPOLUPRÁCE S BELGICKOU ŠKOLOU SISA CADIX POKRAČUJE 25. 4. 2018

Od 11. do 15. dubna 2018 se 4 žačky se dvěma pedagogy zúčastnili odborného zájezdu do Belgie, který je realizován v rámci dlouholeté spolupráce mezi naší a antverpskou školou SISA. Žačky v Antverpách viděli řadu historických památek, galerií a muzeí, především Rubensův dům a Etnografické museum MAS, Museum módy a Museum tisku. Součástí programu byla také návštěva Gentu a Bruselu, kde jsme navštívili Královské muzeum výtvarných umění s unikátní novou stálou expozici, která je věnována René Magrittovi, a museum Au Musée du costume s výstavou věnovanou dějinám krinolíny a krajky.

 

ODBORNÝ ZÁJEZD DO BELGIE 25. 4. 2018
FIKTIVNÍ FIRMA SE STÁVÁ REÁLNOU 24. 4. 2018

Do finále soutěže Můj první milión, která má za cíl realizovat podnikatelské záměry mladých, postoupily žákyně 3. ročníku Lucie Mudráková a Jitka Uhříčková. V soutěži naše škola obdržela dvě nominace, za Podporu podnikatelského myšlení a Nejaktivnější pedagogický přístup. Největším úspěchem je 1. místo, které získala Lucie Mudráková za autorskou dětskou knihu a aplikaci ilustrací na užité předměty. Lucčin projekt můžete podpořit zde:

https://www.startovac.cz/projekty/medvedi-pribeh/

 

FIKTIVNÍ FIRMA fotogalerie 24. 4. 2018
STUDENTSKÝ DESIGN 2018 ČESKÝ KRUMLOV 24. 4. 2018

Žákyně třetího ročníku Natálie Pospíšilíková z oboru Oděv získala Grand Prix cenu Asociace výtvarných škol v celostátní soutěži uměleckých škol Studentský design za kolekci 3 modelů s názvem Tělo. Ve své tvorbě se studentka inspiruje svalovinou, tkáněmi a ženskou siluetou. V modelech je použit alternativní materiál (kord) a náročně řešená modelace střihu. 

JUNIOR DESIGN FEST 2018 19. 4. 2018

Valerie Jurčíková, loňská maturantka oboru Modelářství a návrhářství oděvů, získala za maturitní práci na mezinárodní soutěži uměleckých škol Junior Design Fest Hlavnú Cenu Národnej banky Slovenska. Autorka ve své kolekci  s názvem OSTIUM zpracovává téma sebevyjádření a jeho proces. V modelech je uplatněno prostorové střihové modelování v kombinaci s autorskou textilní technikou. Natálie Štěpáníková, žákyně 4. ročníku oboru Multimediální tvorba, získala na soutěži Čestné uznání za autorskou pop-up knihu Krysař. 

JUNIOR DESIGN FEST 2018 fotogalerie 19. 4. 2018
PÁLENÍ KERAMIKY V POLNÍ PECI 19. 4. 2018

Zakuřovanou keramiku s leštěným dekorem vypálili studenti oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu v polní peci, kterou postavili z hlíny na podzim 2017 v areálu Parku Rochus v Uherském Hradišti. Výpal probíhal 8 hodin na teplotu 950°C. Pec se vytápí dřevem a po dosažení požadované teploty musí nastat silná redukce, tzn. že se zamezí veškerému přístupu vzduchu do pece, aby keramický střep zčernal a vznikla listrová glazura. Odkaz na video z pálení

 

 

PÁLENÍ KERAMIKY V POLNÍ PECI fotogalerie
NOVÉ MATERIÁLY PRO DESIGN OBUVI 19. 4. 2018

Díky šablonám zaměřeným na spolupráci s odborníky z praxe proběhla přednáška Zuzany Ševčíkové o hledání nových materiálů a využití prastaré technologie v současných podmínkách. Zuzana Ševčíková je absolventkou oboru Obuv, v současnosti studuje VŠUP a zabývá se experimentálním výzkumem troudnatce kopytovitého. Houba, lidově nazývaná choroš, má nečekané vlastnosti a v mnohém se podobá usni. Jestli je „useň“ z houby využitelná ve výrobě obuvi, ukáže čas. V září nás čeká workshop a výroba chorošových botek.

EXKURZE U BATI 19. 4. 2018

Žáci oboru Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků navštívili firmu Baťa v Dolním Němčí. Je to jediný výrobní podnik firmy Baťa v Evropě. Seznámili se s historií firmy, viděli proces výroby vycházkové obuvi, technickou přípravu, nové modely a materiály. Děkujeme za darované usně a potvrzení další spolupráce.

 

ÚSPĚCH OBORU FOTKA 11. 4. 2018

Žáci oboru Užitá fotografie uspěli v 7. ročníku fotografické soutěže s chemickou tematikou - Chemie objektivem, kterou každoročně pořádá SOŠG Staré Město. V kategorii středních škol obsadila žačka prvního ročníku Natálie Kropáčová 1. místo s fotografií Saturnovy prstence a Aleš Michalčík ze druhého ročníku místo třetí, s fotografií Suezský průplav. Oběma žákům gratulujeme! Vítězné a další vybrané fotografie našich žáků, kteří se neumístili, budou vystaveny v prostorách Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.

CHEMIE OBJEKTIVEM fotogalerie 11. 4. 2018
UMPRUM SPORTUJE! 9. 4. 2018

V přátelské atmosféře proběhl ve čtvrtek 5. dubna ve sportovní hale ve Starém Městě již tradiční umprumácký mezitřídní volejbalový turnaj. U všech zápasů byla znatelná bojová atmosféra a nadšení, výsledky jednotlivých setů byly velmi vyrovnané. Výsledky zde

Ve středu 18. 4. 2018 bude každoroční fotbalový turnaj chlapců všech ročníků.

VOLEJBAL UMPRUMAČEK 9. 4. 2018
GRAFIKA ROKU 2017 21. 3. 2018

Maturitní práce - litografie Kateřiny Dobřanské - loňské absolventky oboru Grafický design, byla odbornou porotou vybrána na prestižní výstavu Grafika roku 2017, která probíhá pravidelně v měsíci březnu v Clam-Gallasově paláci v Praze. Výstava Grafika roku prezentuje pohled na současnou grafickou uměleckou tvorbu za předešlý rok. Vystavují zde nejlepší práce nejen profesionální výtvarníci, ale i studenti středních a vysokých škol.  

 

LITERÁRNÍ ÚSPĚCH 13. 3. 2018

Jan Burk, žák 4. ročníku oboru Multimédiální tvorba, získal třetí místo v celostátní literární soutěži Můj svět v kategorii Próza nad 18 let. Soutěž je tradiční akcí Městské knihovny ve Frýdku-Místku. Je určena mladým začínajícím autorům i těm, kdo rádi píší, aniž by psaní bylo jejich povoláním. Hlásí se do ní velký počet soutěžících z nejrůznějších míst celé České republiky. Soutěží se v próze i poezii, obě kategorie jsou dále rozděleny podle věku.

Oceněnou povídku si můžete přečíst zde.

 

MULTIMÉDIA V PRAZE 8. 3. 2018

Ve dnech 12. - 13. 2. 2018 navštívili žáci 1. a 2. ročníku oboru Multimedií Prahu, zde se v muzeu na Kampě seznámili s tvorbou našeho významného režiséra, kameramana a animátora Karla Zemana. Následovala komentovaná prohlídka po pražských památkách. Druhý den žáci navštívili stálou sbírku českého, zahraničního moderního a současného umění ve Veletržním paláci. Žáci měli příležitost se potkat s našim významným umělcem Krištofem Kinterou, který v tu dobu instaloval v Národní galerii svou plastiku.

FRANCOUZSKO-ČESKÉ SETKÁNÍ VÝTVARNÍKŮ 8. 3. 2018

Normandský Le Havre hostí od února výstavu s názvem Un aller retour, které se účastní francouzští a čeští výtvarníci. Dva vyučující naší školy, Akad.mal. Miroslav Malina (obor Užitá malba) a Akad.soch. Zdeněk Tománek (obor Kamenosochařství) vystavují své práce, které bude možné od června 2018 zhlédnout ve Francouzském institutu v Praze, kam se výstava přesune. Bližší informace o výstavě, leták a reakce v tisku

FINÁLE SOUTĚŽE MŮJ PRVNÍ MILIÓN 27. 2. 2018

V rámci projektu Podpora podnikavosti žáků SŠ postoupily žákyně Jitka Uhříčková z oboru Multimédia a Lucie Mudráková z oboru Grafický design do finále soutěže Můj první milión. Vlastní podnikatelský záměr budou prezentovat před odbornou porotou 13. 3. 2018 v budově Podnikatelského inovačního centra ve Zlíně. V prezentaci řeší konkrétní postup, který povede k realizaci záměru, stanovení cílových zákazníků, distribuci a místo prodeje,odhad tržeb na příští rok a vývoj produktu do dalších let.

VÝSTAVA ŽÁKŮ GRAFICKÉHO DESIGNU 16.1. 2018

Žáci oboru Grafický design zvou všechny zájemce na vernisáž výstavy Litografie a jiné tisky, která se koná ve středu 17. 1. 2018 v 18:00 v Café Klášter v Napajedlích.
Vystaven bude výběr grafických listů a vystoupí grafické hudební duo Antonín Kotráš a Jana Dynková. Výstava potrvá až do 18. 3. 2018. 

PROVOZ ŠKOLNÍ KNIHOVNY 15. 1. 2018

Školní knihovnu přebírá od ledna 2018 Mgr. Lenka Jančaříková, vyučující Českého jazyka a literatury (jancarikova@supsuh.cz). Možnost výpůjček je pro žáky školy zdarma a knihovna bude otevřena následovně:

PO 11:30 - 13:30

ÚT 11:30 - 13:30

ST 10:00 - 13:30

ČT 8: 00 - 10:30 a 11:30 - 13:30 

REPORTÁŽ Z VÁNOČNÍHO DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 22. 12. 2017
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 3. 12. 2017

Tvoříme vánoční atmosféru - koledy s angličtinou. Odkaz na video a fotky 

Zveme Vás na Den otevřených dveří, který proběhne na obou budovách školy v pátek 22. 12. 2017, v době od 10:00 do 16:00 hod. Na oborech si můžete prohlédnout klauzurní práce všech žáků. Uchazeči o studium mohou předložit ke konzultacím své výtvarné práce vyučujícím, kteří budou přítomni celý den.

Ve foyer hlavní budovy na Všehrdově ulici budou některé obory prodávat výrobky svých žáků a bude k dispozici malé občerstvení. Tešíme se na vás! 

POZVÁNKY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM 15. 12. 2018

Vážení uchazeči o studium, byly vám odeslány pozvánky k talentovým zkouškám. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí volejte pro informace na tel. 572 551 500. 

Seznam uchazečů na středu 3. 1. 2018.

Seznam uchazečů na čtvrtek 4. 1. 2018

VÝSLEDKY VOLEB ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY 7. 12. 2017

Dne 7. 12. 2017 proběhly volby členů Školské rady.

Z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků byl zvolen Bolek Klička s počtem 30 odevzdaných platných hlasů. Druhého kandidáta, Šimona Žáka, volilo 8 zletitlých žáků.  

Za pedagogy byl zvolen Mgr. Pavel Adamík s počtem 13 odevzdaných platných hlasů. Druhého kandidáta, Akad.mal. Kamila Mikela, volilo 10 pedagogů. 

PODZIMNÍ VÝSTAVY VE VÍDNI 29. 11. 2017

V sobotu 25. listopadu 2017 navštívilo 24 žáků napříč všemi ročníky a 3 naše absolventky hlavní podzimní výstavy v Albertině – unikátní kolekci z tvorby Raffaela Santiho a Pietra Breughela staršího, jednoho ze zakladatelů vlámské malby. V Leopoldově muzeu nás všechny okouzlila výstava Victora Huga The dark Romanticist – 60 něžných prací na papíře s motivy moře a architektonickými prvky, dále retrospektiva Ferdinanda Hodlera a dynamická expresivní figurativní malba Antona Koliga. Neminuli jsme ani oblíbené  Kunsthistorisches muzeum a ti, kteří měli ještě sílu, viděli i aktuální výstavu Rubensovy malby.

PRAHA A KUTNOHORSKO 29. 11. 2017

Žáci třetího ročníku absolvovali v termínu 7. – 10. listopadu 2017 tradiční a velmi vydařenou odbornou exkurzi do Prahy a na Kutnohorsko. Podrobnější zpráva z akce zde

 

PRAHA A KUTNOHORSKO fotogalerie 29. 11. 2017
VÝPAL KERAMIKY 28. 11. 2017

Ani mrazivé počasí neodradilo studenty oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu od výpalu keramiky venku v plamenné peci na dřevo. Výpal zboží z jemné kameniny probíhal 11 hodin na finální teplotu 1227°C. Keramický obor je vybaven 4 elektrickými pecemi, konstruovanou pecí pro vytápění plynem a již zmíněnou plamennou pecí na dřevo. 

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ BECHYNĚ 16. 11. 2017

Žačky oboru Keramika, Aneta Kolaříková a Aneta Kleinerová, se zúčastnily 21. ročníku točířské soutěže na SUPŠ v Bechyni. Z celorepublikového výběru středních škol se umístily se svými výkony na 6. a 7. místě. Blahopřejeme. 

BIENÁLE ILUSTRACÍ BRATISLAVA 13. 11. 2017

Žáci a pedagogové oboru Grafický design a oboru Užitá malba navštívili 18. října 2017 29. ročník Mezinárodního bienále ilustrací v Bratislavě. V Národní galerii viděli výstavu současné grafiky „drsná škola“ a expozici gotiky. V galerii Bibiana si prohlédli hravé interaktivní instalace věnované umění 20. stol. „Izby a ismy“. Na závěr se v soukromé galerii Nedbalka seznámili s expozicí slovenského umění 20. stol.

BIENÁLE ILUSTRACÍ BRATISLAVA fotogalerie 13. 11. 2017
VERNISÁŽ UMPRUMKY NA HVĚZDĚ fotogalerie
UMPRUMKA NA HVĚZDĚ 17. 10. 2017

Přijďte se podívat na práce našich žáků všech devíti oborů do kina Hvězda v Uherském Hradišti. Vernisáž proběhne v úterý 24. 10. 2017 v 16:30 hodin a výstavu můžete navštívit až do 16. 11. 2017. 

EXKURZE NA BENÁTSKÉ BIENÁLE 2017 6. 11. 2017

Ve dnech 6. - 9. 10. 2017 zamířili naši žáci do italských Benátek, kde se odehrával 57. ročník La Biennale di Venezia (mezinárodní výstava současného výtvarného umění). Kromě Bienále (Giardini, Palazzu Bembo, Arsenale) navštívili žáci také světoznámou galerii moderního umění Collezione Peggy Gugenheim (Chagal, Calder,Brague, Picasso, Magritte). Následovala návštěva galerie tzv. benátské malířské školy 13. – 18. století, Galleria dell’Accademia (Bellini, Giorgione, Tizian, Tintoretto, Veronese, Canaletto, Tiepollo). Samozřejmostí také byla komentovaná prohlídka benátských památek.

BENÁTSKÉ BIENÁLE fotogalerie
BZENECKÝ VÝTVARNÝ PODZIM 24. 10. 2017

Bzenecké vinobraní bylo opět obohaceno o výtvarnou přehlídku, kterou pořádá Město Bzenec, Služby města Bzence ve spolupráci se Sdružením výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy (SVUT JVM) – Unií výtvarných umělců ČR a Galerií výtvarného umění v Hodoníně, a letos i se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Uherském Hradišti, která zde představila obory Keramika, Obuv, Oděv, Design, Malba a Multimédia. Výstava proběhla v termínu od 15. 9. do 1. 10. 2017. 

BZENECKÝ VÝTVARNÝ PODZIM fotogalerie 24. 10. 2017
EXKURZE FRANCIE 2017 Paříž, Normandie, Bretaň 19. 10. 2017

V září absolvovali žáci čtvrtých ročníků jako každoročně nádhernou exkurzi po francouzských městech a pařížských galeriích. V průběhu desetidenního cestování navštívili Mety, Remeš, Giverny, Rouen, Étretat, Dinan, Carnac a Chartres. V Paříži strávili celé čtyři dny a kromě turistických památek se seznámili i s obsahem sbírek několika galerií ( Národní muzeum moderního umění v Centre George Pompidou, Picassovo a Rodinovo muzeum, muzeum Guimet, Orsay, Quai Branly, Orangerie a Louvre). 

FOTOGALERIE EXKURZE FRANCIE 2017 Paříž, Normandie, Bretaň 19. 10. 2017
PLENÉR OBORU MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA Starý hrozenkov 11. 10. 2017
HRADIŠŤSKÁ UMPRUMKA výstava prací žáků 10. 10. 2017

Na výstavě s názvem ,,Hradišťská umprumka“, která právě probíhá v Radniční galerii v Kyjově, můžete zhlédnout mladou originální a nápaditou tvorbu našich žáků. Výstavu tvoří výběr z kolekcí autorské tvorby žáků oboru Design oděvu, Design obuvi, Multimédiální tvorby, Průmyslového designu a Keramiky. K vidění budou i kolekce, které získaly ceny na prestižních soutěžích mladého designu či na módních přehlídkách. Těšíme se na vaši účast.

PLENÉR RAJNOCHOVICE Průmyslový design a Užitá fotografie 9. 10. 2017

Obory Průmyslový design a Užitá fotografie trávili již tradičně druhý zářijový týden na výtvarném plenéru uprostřed Hostýnských vrchů v obci Rajnochovice. V rozmanitých přírodních exteriérech žáci malovali, kreslili a fotografovali zadané úkoly. Vytvářeli například studie struktur, portrétů, detailů přírodnin, architektury, krajiny i zvířat. 

FOTOGALERIE plenér Rajnochovice 9. 10. 2017
Exkurze pedagogů ve Studiu Barrandov Praha 5. 10. 2017

Dne 21. září se učitelé naší školy zúčastnili exkurze ve Studiu Barrandov v Praze. Součástí exkurze byla prohlídka výstavních prostor Filmpointu a především seznámení s jednotlivými ateliéry a fundusem rekvizit a kostýmů. Tato akce je součástí projektu Program výchovy nových talentů pro filmový průmysl ve Zlínském kraji, který vznikl ve spolupráci se Zlín film officem, Barrandov studiem a.s. a Zlínským krajem. Cílem této akce bylo přiblížit pedagogům jednotlivá řemesla spojená s filmem a možnost dalšího uplatnění pro žáky. Exkurze proběhla společně s učiteli Střední školy oděvní a služeb ve Vizovicích.

Barrandov
Stavba pece pro zakuřovanou keramiku 4. 10. 2017

Ve dnech 11. – 15. září postavili žáci oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu v areálu Parku Rochus keramickou pec, ve které se pro výpal zakuřované (černé) keramiky pálí dřevem. Studenti měli možnost vyzkoušet si šlapání hlíny, následné formování a celý proces výroby a sušení hliněných cihel, zdění hliněnou maltou s finální povrchovou úpravou hliněné stavby. Po vyschnutí pece proběhne během měsíce října první výpal. Odkaz na video.

Stavba pece pro zakuřovanou keramiku
Malování se speciální ZŠ v Uherském Hradišti 4. 10. 2017

Na konci září proběhla již tradiční a oblíbená akce "Malování v plenéru", které se zúčastňují pod vedením ak.mal. Miroslava Maliny žáci oboru Malba. Během podzimního dopoledne vznikla ve spolupráci žáků speciální ZŠ v Uherském Hradišti, klientů Zdravotně sociálního střediska Uherskohradišťské nemocnice a našich žáků výtvarná díla zachycující jak portréty, tak atmosféru areálu nemocnice. Vzniklé práce zdobí interiér budovy střediska. Odkaz na články a video z akce: https://www.nemuh.cz/doc/spolecne-malovani-potesilo-klienty-zdravotne-socialniho-strediska http://www.zsmssuh.cz/doc/2933/

 

 

Fotogalerie z "Malování v plenéru" 4. 10. 2017
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST 29. 8. 2017

Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti nabízí uchazečům o studium výtvarných oborů, ve kterých jsou součástí přijímacího řízení talentové zkoušky, možnost přihlásit se do přípravného kurzu.

Je určen zájemcům o studium na naší škole nebo vysoké škole s výtvarným zaměřením. Zároveň je otevřen i pro širokou veřejnost. Více informací zde. Přihláška

 

Vítězství v mezinárodní fotosoutěži 27. 9. 2017

Terezie Fojtová, žákyně 4.ročníku oboru Multimédia, se úspěšně zúčastnila fotosoutěže Our World Is Beautiful, kterou každoročně pořádá firma Cewe.Hlavní myšlenkou je poukázat na krásu našeho světa. Letos soutěžilo více než 183 000 fotek, ze kterých porota volila jen ty nejlepší. Terezie zvítězila v kategorii Příroda s fotografií „Run Forest, run!“, kterou pořídila při návštěvě Islandu. Součástí ohodnocení byla i nemalá finanční částka, určená pro nákup fotografického vybavení. Gratulujeme! https://www.cewe-fotokniha.cz/blog/nejlepsi-fotografie-roku-2017-mezi-nejlepsimi-je-i-ceska-fotografka/

Výstava oboru Užitá malba ve věznici 21. 9. 2017

Během Slavností vína a otevřených památek, které se v Uherském Hradišti konaly v rámci Dnů evropského dědictví 9. -10. 9. 2017, byla už poněkolikáté otevřena pro veřejnost bývalá hradišťská věznice. Společně s budovou naší školy, do šedesátých let minulého století justičním palácem, tvoří budova věznice jeden komplex. Je významnou památkou připomínající léta teroru dvou totalitních režimů minulého století a v České republice ojedinělým takto zachovaným objektem svého druhu. Ve spolupráci se spolkem Memoria (veznice.uh.cz), který se o důstojné využití areálu věznice zasazuje už mnoho let, vystavili žáci oboru Užitá malba své práce v prostorách vězeňských cel. Během Dnů evropského dědictví si přišlo věznici prohlédnout téměř 5 000 návštěvníků. Společně s dalšími výstavami uvnitř věznice tak návštěvníci shlédli i prezentaci našich žáků.

Výstava oboru Užitá malba ve věznici 21. 9. 2017