DESIGN OBUVI

82 - 41 - M/09 Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků – obor vznikl v roce 1947. V současné době je jediným v České republice. Výuka výtvarné a odborné přípravy a následná realizace vlastních originálních modelů je naprosto výjimečná. Podstata spočívá v širokém výtvarném základu, na který navazuje rozvoj řemeslných a designerských znalostí. Během studia se žáci seznamují s rozmanitými technikami, jež využijí při tvorbě jednoduchých doplňků, výtvarně náročných modelů či celých kolekcí z kůže, textilu, dřeva, plastu nebo jiných materiálů. Spolupracujeme s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací, s úspěšnými výrobci a firmami. Kontakt na pedagogy. Facebook.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi oboru Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků jsou připraveni k samostatné práci v oboru a ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na módní design, tedy design oděvu, obuvi, galanterních doplňků a šperků, nebo se zaměřením na textilní tvorbu a technologii výroby a materiálů. Mohou volit rovněž teoretická studia s výtvarným zaměřením, dějiny umění, historii, pedagogiku či arteterapii. Uplatní se v profesích, jako jsou designér obuvi a galanterních doplňků, designér obuvnických a galanterních komponentů nebo modelář obuvi a galanterních doplňků.

VÝBĚR PRACÍ fotogalerie 16. 11. 2017