NADAČNÍ FOND SUPŠ UH 31. 8. 2019

V srpnu roku 2019 byl při Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské Hradiště založen Nadační fond SUPŠ UH. Prostředky z fondu budou využívány ve prospěch žáků SUPŠ UH. 

Statut NF SUPŠ UH

Informace pro rodiče žáků

Návratka