KERAMIKA

82 - 41 - M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu obor vychoval řadu dnes již uznávaných osobností, z nichž mnohé působí i mimo oblast keramické tvorby. Studium je rozvrženo tak, aby v návaznosti na stupňující se nároky rozvíjelo individuální talent a schopnosti studenta. Jde především o růst invenční zdatnosti při navrhování a realizaci volné, užité, dekorativní a exteriérové keramiky. Důraz při studiu je kladen na zvládnutí základních řemeslných a výtvarných dovedností, jako je práce na hrnčířském kruhu, zhotovení modelu a sádrové formy, kresba podle živého modelu, popř. úvod do sochařské problematiky. Obor keramika můžete sledovat na facebooku. Kontakt na pedagogy.

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení studia mají absolventi možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného nebo pedagogického zaměření, pracovat jako návrháři či realizátoři v keramických dílnách a závodech, mohou pracovat jako samostatní výtvarníci, případně se po dalším specializovaném studiu věnovat restaurátorství keramiky.

ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI

Maxim Velčovský - designér a vedoucí ateliéru keramiky na VŠUP v Praze - http://www.qubus.cz/index.php/cs
Daniel Piršč - designér a vedoucí ateliéru keramiky na VŠVU v Bratislavě - http://www.pirsc.cz/
Marek Vráblík - šéfdesigner ve společnosti Lasselsberger s.r.o.
Veronika Selingerová - keramický designér a organizátor sympozia Fenomén Gemer
Pavla Vachunová - keramický designér - http://www.tyformy.cz/
Eva Pelechová - keramický designér - http://www.evapelechova.com/work/
Ondřej Batoušek - keramický designér - http://www.batousek.com/
Tereza Zemancová - restaurátorka keramiky v Moravském zemském muzeu v Brně
Markéta Brhelová - pedagog na oboru Restaurování keramiky - SSUD Brno

VÝBĚR PRACÍ fotogalerie 13. 11. 2017
STAVBA PECE PRO ZAKUŘOVANOU KERAMIKU 13. 11. 2017

Ve dnech 11. – 15. září postavili žáci oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu v areálu Parku Rochus keramickou pec, ve které se pro výpal zakuřované (černé) keramiky pálí dřevem. Studenti měli možnost vyzkoušet si šlapání hlíny, následné formování a celý proces výroby a sušení hliněných cihel, zdění hliněnou maltou s finální povrchovou úpravou hliněné stavby. Po vyschnutí pece proběhne během měsíce října první výpal. Odkaz na video

STAVBA PECE PRO ZAKUŘOVANOU KERAMIKU fotogalerie 13. 11. 2017
Keramika spolupracuje se ZOO Brno 4. 10. 2017

V srpnu 2017 otevřela brněnská ZOO nový pavilon lvů a žáci naší školy oboru Keramika měli možnost vytvořit pro tuto událost porcelánový hrnek. Při slavnostním zahájení provozu pavilonu ho dostali jako dárek významní hosté. 

 

 

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ BECHYNĚ 16. 11. 2017

Žačky oboru Keramika, Aneta Kolaříková a Aneta Kleinerová, se zúčastnily 21. ročníku točířské soutěže na SUPŠ v Bechyni. Z celorepublikového výběru středních škol se umístily se svými výkony na 6. a 7. místě. Blahopřejeme.