Projekt SPOLEČNĚ V UMĚNÍ, PRAXI I ŠKOLE

Projekt Společně v Umění, Praxi i Škole (CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006863) je spolufinancován Evropskou unií a probíhá na naší škole od 4. září 2017. V rámci tohoto projektu realizuje naše škola širokou škálu aktivit - vzájemnou spolupráci vyučujících v projektové výuce, zapojení odborníků z praxe do výuky a například využití cizího jazyka v odborném vyučování. V rámci projektu také probíhá doučování studentů, pro vyučují jsou připravována školení k prohloubení a zkvalitnění využití ICT, o inkluzivním vzdělávání a další semináře, které mají za úkol rozvoj osobnostních a pedagogických dovedností. Zprávy z jednotlivých realizací zveřejňujeme na webových stránkách školy v sekci Aktuality.