MULTIMÉDIA

82 - 41 - M/17 Multimediální tvorba – je nejmladším oborem, byl založen v roce 2010. Jeho žáci získávají v průběhu studia zkušenosti s jednotlivými nástroji multimediální tvorby. Důraz se klade na rozšiřování znalostí v oblasti počítačových technologií. Neméně významným vzdělávacím celkem je rozvoj výtvarně-praktických dovedností v oblasti grafického designu, vizuální reklamy, obalového designu, 3D grafiky, klasické a digitální animace, audiovizuální tvorby, digitální fotografie a webdesignu. Žáci jsou vedeni k samostatnému tvůrčímu přístupu, mají vztah ke všem formám výtvarného umění, orientují se v multimediální a reklamní tvorbě. Práce žáků. Facebook. Kontakt na pedagogy.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi oboru Multimediální tvorba mají velmi široké uplatnění. Mohou se realizovat v produkci multimediální tvorby, počítačových her, počítačové a klasické animace, statické i animované prostorové reality, filmových klipů, další možnosti jim nabízí tvorba webových stránek, tiskových materiálů či multimediálních výukových prezentací. Při rozhodování o vysokoškolském studiu mohou absolventi volit z nabídky škol se zaměřením na multimediální tvorbu, fotografickou, filmovou a televizní tvorbu či grafický design nebo mohou zkusit pedagogická studia s výtvarným zaměřením.

VÝBĚR PRACÍ fotogalerie 16. 11. 2017