Dle GDPR - Pověřenec pro ochranu OÚ FO - (Data Protection Officer -  DPO). DPO pro Střední umělckoprůmyslovou školu Uherské Hradiště je :   Mgr.  Petr Willert  e-mail: willert@supsuh.cz

Informace o zpracování osobních údajů pro SUPŠ

Práva poskytovatelů osobních údajů

Souhlas s poskytování osobních údajů pro zletilé žáky  Souhlas s poskytování osobních údajů pro nezletilé žáky

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 - "General Data Protection Regulation" - GDPR.

Kompletní znění nařízení GDPR