PETR NIKL

Petr Nikl, nar. 8. listopadu 1960 ve Zlíně, český malíř, hudebník, fotograf a divadelník. Byl členem již zaniklé umělecké skupiny Tvrdohlaví. Pro jeho obrazy je typická decentní barevnost. Vystavoval masky, které se podobaly podivným zvířatům, sám v nich pak vystupoval. V roce 1995 mu byla udělena Cena Jindřicha Chalupeckého. Zpočátku se věnoval spíše malbě, grafice a kresbě.

STEFAN MILKOV

Stefan Milkov patří dnes již ke klasikům českého sochařství. Studium na vysoké škole uměleckoprůmyslové dokončil v roce 1982 a kolem poloviny 80. let se zapojil do aktivit nově rodící se generace postmoderních umělců (například výstavy Konfrontace), jejichž hnutí vyústilo v založení skupiny Tvrdohlavých v roce 1987, jejímž byl Stefan Milkov zakládajícím členem. Jeho přístup k tvorbě je postmoderní, ale je v něm skryt obdiv i ke klasickému modernímu sochařství první poloviny 20. století. Ještě za studií vzniklo přátelství s Jaroslavem Rónou a Františkem Skálou (další členové Tvrdohlavých) a společně také začali organizovat výstavu, sice v rámci školního salonu, ale přeci jen odlišnou, a tak byla po zahájení zakázána.

MILENA DOPITOVÁ

Milena Dopitová, nar.1963, která se prosadila již v průběhu devadesátých let jako výrazná protagonistka a první silná ženská osobnost nastupující mladé generace, má mimořádnou pozici na české i mezinárodní výtvarné scéně.

BORIS JIRKŮ Významní absloventi 26. 3. 2015

Malíř, sochař, ilustrátor prof. Boris Jirků se narodil 10.dubna 1955 ve Zlíně. V letech 1970 až 1974 absolvoval Střední umělecko průmyslovou školu v Uherském Hradišti a v letech 1974 - 1980 Akademii výtvarných umění , v ateliéru prof.akad.mal. Arnošta Paderlíka. Do roku 1990 učitel LŠU. Vedl 17 let výuku figurální kresby a malby na VŠUP v Praze. Krátce působil jako rektor. Nyní vede výuku figurální kresby a malby na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.

IVAN THEIMER Významní absloventi 26. 3. 2015

Ivan Theimer se narodil roku 1944 v Olomouci. V letech 1963-1965 absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Ivan Theimer pracoval od 70. let na řadě úspěšných veřejných realizací. V 80. letech vytvořil pro sídlo francouzského prezidenta - Elysejský palác v Paříži - známou skupinu obelisků. Z dalších významných počinů na území Paříže je třeba zmínit Monument lidských práv na Martových polích.

VLADIMÍR KOKOLIA Významní absloventi 26. 3. 2015

Vladimír Kokolia (27. listopadu 1956, Brno) je významný současný český malíř, grafik a kreslíř. V letech 1984 - 1997 působil jako zpěvák brněnské skupiny E, patřící svého času k absolutní špičce české alternativní a undergroundové hudby. Vladimír Kokolia vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 1992  je na AVU v Praze vedoucím pedagogem ateliéru Grafika II, V roce 2006 byl jmenován profesorem. Je držitelem Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1990.

DAN PIRŠČ Významní absloventi 26. 3. 2015

Daniel Piršč v roce 2003 absolvoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Po dokončení studií se odebral na jih Moravy, kde si splnil svůj sen a založil zde autorský ateliér Studio Pirsc Porcelain, jenž je alternativou velkovýroby. Daniel Piršč se ve své tvorbě věnuje výhradně porcelánu a v tomto oboru stal se jedním z nejlepších v České republice.

OTMAR OLIVA

Oliva Otmar, Česká republika, Velehrad, nar. 19. února 1952 Olomouc, akademický sochař, medailér. Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti (1967-1972,) Akademie výtvarných umění v Praze (1972-1978), pedagogická činnost - profesor na Scuola dell' arte Spirituale při Studijním institutu Ezio Aletti v Římě, volná sochařská tvorba je duchovně orientovaná na křesťanské duchovní tradice.

MAXIM VELČOVSKÝ

Maxim Velčovský je český designér a pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Vystavoval v Česku i ve světě a jeho práce jsou zařazeny ve sbírkáchUměleckoprůmyslového muzea v Praze, Viktoriina a Albertova muzea v Londýně, v Nové Pinakotéce v Mnichově a v muzeu designu a užitého umění Mudac v Lausanne. Věnuje se především tvorbě ze skla a porcelánu. Navrhuje designové výrobky ve vlastním studiu Qubus, křišťálové výrobky pro firmu Bohemia Machine a působí jako umělecký ředitel firmy Lasvit.

PRAXE PRO AKROPOLIS 27.6.2014

Studenti oboru Multimédia a Užitá malba vytvářeli interaktivní objekty pro multisenzorickou místnost, kterou zřídila nezisková organizace Akropolis - www.akropolis-uh.cz. Místnost je používána pro terapeutickou metodu snoezelen, jež se zaměřuje na rozvíjení vnímání jednotlivými smysly, nabízí prostor pro relaxaci a odpočinek. Studenti prezentovali sérii tří jednotně tematicky laděných kaleidoskopických mandal. Při skupinovém sezení si také zkusili, jak na ně metoda snoezelen  působí.

 

ČESKÁ OBUVNICKÁ A KOŽEDĚLNÁ ASOCIACE 16. 3. 2015

ČOKA vznikla jako dobrovolné sdružení hájící zájmy svých členů, zprostředkovává jejich jednotný a koordinovaný postup a vystupuje jako hlavní garant obuvnického a kožedělného průmyslu ČR při jednáních s centrálními orgány. Společně ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a textilní asociací ATOK se snaží zamezit nelegálním praktikám při dovozech obuvi a textilu do naší republiky, zejména z asijských zemí. Spolupracuje také s oborem Obuv na naší škole. Stránky asociace www.coka.cz

PRAXE PRO FIRMU EDUSCHOOL 27.6.2014

Studenti  4. ročníku oboru Multimédia se účastnili praxe ve spolupráci s firmou Eduschool. Měli možnost projít si skutečnou zakázkou od zadání přes komunikaci s klientem až po konečné řešení, které bylo realizováno. Předmětem zakázky byl návrh loga, vizuálního stylu a webové aplikace. Komise hodnotila průběh i výsledek práce studentů.  Na slavnostním ukončení studenti obdrželi osvědčení o praxi a dárky. Nejlepší práce jsou realizovány. Vývoj můžete sledovat na www.eduschool.eu.

PRAXE PRO FIRMU JOPESS 27. 6. 2014

Absolventka oboru Design oděvu Kateřina Babíková vytvořila pro firmu Jopess ukázkovou kolekci večerních šatů. Spolupráce probíhala dva měsíce, v průběhu praxe měla studentka možnost načerpat nové zkušenosti a poznatky, jež jí ujasňují náhled na současnou situaci na trhu. Další návrhy firmy Jopess si můžete prohlédnout na webových stránkách www.jopess.cz.