VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 26. 3. 2018

Počty bodů z druhého kola PZ zde. Všichni uchazeči byli vyrozuměni telefonicky a po domluvě odevzdají zápisový lístek.

Na základě výsledků druhého kola přijímacích zkoušek bude přijato celkem 10 uchazečů na obory, které byly již dříve uvedeny v kritériích. 

 

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 26. 2. 2018

Ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na pondělí 26. března 2018. Druhé kolo pro školní rok 2018/2019 se týká oborů Kamenosochařství, Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a Průmyslový design. Přihlášku je nutno podat do 12. 3. 2018. Podrobné informace naleznete v přiložených kritériích. 

kriteria.pdf, přihláška ke stažení, přihláška - verze pro tisk

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 5.2. 2018

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení příjímacího řízení pro školní rok 2018/2019 naleznete zde. Upozornění pro uchazeče, kteří se hlásili na dva obory: Z důvodu administrativní přehlednosti jste byli vedeni pod jedním číslem, Vaše číslo, pod kterým jste vedeni na druhém oboru, najdete vedle čísla, které znáte:zdepro nepřijaté - Proti výsledku přijímacího řízení můžete podat odvolání až po doručení písemného rozhodnutí. pro přijaté - Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly ředitel školy splnil povinnost mající právní důsledky oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu (§ 60e odst. 1 a odst. 2, § 62 odst. 5, § 183 odst. 2 školského zákona), tzn. Písemné rozhodnutí v tištěné podobě na adresu bydliště přijatí uchazeči (zákonní zástupci nezletilých uchazečů) neobdrží. Informace o odevzdávání zápisového lístku naleznete zde. Na konci února bude vyhlášeno druhé kolo přijímacích zkoušek pro obory, které nebudou obsazeny.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přihlášku ke studiu na SUPŠ Uherské Hradiště musejí uchazeči podat nejpozději do 30. listopadu. Přijímací zkouška se skládá z talentové zkoušky a další části přijímacího řízení na oboru, který si uchazeč zvolí. V rámci přijímacího řízení se vedle výsledku talentové zkoušky uchazeče přihlíží i k jeho studijním výsledkům ze základní školy. Talentovou zkoušku tvoří tyto disciplíny: kreslená hlava (portrét dle živého modelu, provedení tužkou nebo uhlem na balicí papír formátu A2), kresebný diktát, úkol podle zvoleného oboru (mod. zátiší dle předlohy nebo mal. plakát). kritéria pdf., přihláška ke stažení, přihláška - verze pro tisk. 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vedení školy oznamuje, že Den otevřených dveří se bude konat ve středu 25. října 2017 od 10:00 – 18:00 hodin. Zájemci mohou konzultovat své práce s vyučujícími jednotlivých oborů.

UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ 13. 1. 2015

Žáci mohou být ubytováni na domově mládeže Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město (ubytování ve školním roce 2016/2017 bude pro dívky v Uherském Hradišti cca 10 min. pěšty od školy, pro chlapce ve Starém Městě na adrese Slavomírova 1522, Staré Město).

Internetové stránky domovů mládeže:

Domov mládeže

PŘÍPRAVNÝ KURZ NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA SŠ a VŠ

Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti  nabízí uchazečům o studium výtvarných oborů, ve kterých jsou součástí přijímacího řízení talentové zkoušky, možnost přihlásit se do přípravného kurzu. Přípravný kurz je určen zejména zájemcům o studium na střední nebo vysoké výtvarné škole.