PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přihlášku ke studiu na SUPŠ Uherské Hradiště musejí uchazeči podat nejpozději do 30. listopadu. Přijímací zkouška se skládá z talentové zkoušky a další části přijímacího řízení na oboru, který si uchazeč zvolí. V rámci přijímacího řízení se vedle výsledku talentové zkoušky uchazeče přihlíží i k jeho studijním výsledkům ze základní školy. Talentovou zkoušku tvoří tyto disciplíny: kreslená hlava (portrét dle živého modelu, provedení tužkou nebo uhlem na balicí papír formátu A2), kresebný diktát, úkol podle zvoleného oboru (mod. zátiší dle předlohy nebo mal. plakát). kritéria pdf., přihláška ke stažení, přihláška - verze pro tisk. 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vedení školy oznamuje, že Den otevřených dveří se bude konat ve středu 25. října 2017 od 10:00 – 18:00 hodin. Zájemci mohou konzultovat své práce s vyučujícími jednotlivých oborů.

UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ 13. 1. 2015

Žáci mohou být ubytováni na domově mládeže Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město (ubytování ve školním roce 2016/2017 bude pro dívky v Uherském Hradišti cca 10 min. pěšty od školy, pro chlapce ve Starém Městě na adrese Slavomírova 1522, Staré Město).

Internetové stránky domovů mládeže:

Domov mládeže

PŘÍPRAVNÝ KURZ NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA SŠ a VŠ

Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti  nabízí uchazečům o studium výtvarných oborů, ve kterých jsou součástí přijímacího řízení talentové zkoušky, možnost přihlásit se do přípravného kurzu. Přípravný kurz je určen zejména zájemcům o studium na střední nebo vysoké výtvarné škole.