DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 21. 2. 2019

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacích zkoušek na obory, které nebyly obsazeny v kole prvním. Talentové zkoušky se budou konat v ponděli 25. března 2019, na obor Kamenosochařství a na Výtvarné zpracování keramiky a porcelánuZájemci doručí řediteli školy přihlášku do 8. března 2019 a poté dostanou zvací dopis s podrobnostmi o zkoušce. Bude se skládat, stejně jako v prvním kole, ze tří disciplín - kreslený portrét, kresebný diktát a modelované zátiší dle předlohy.

V případě dotazů se obracejte na zástupkyni ředitele Věru Gabrhelíkovou, tel. 776 331 287. 

 

Kritéria pro 2.kolo přijímacího řízení.  Přihláška ke studiu.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přihlášku ke studiu na SUPŠ Uherské Hradiště musejí uchazeči podat nejpozději do 30. listopadu. Přijímací zkouška se skládá z talentové zkoušky a další části přijímacího řízení na oboru, který si uchazeč zvolí. V rámci přijímacího řízení se vedle výsledku talentové zkoušky uchazeče přihlíží i k jeho studijním výsledkům ze základní školy. Talentovou zkoušku tvoří tyto disciplíny: kreslená hlava (portrét dle živého modelu, provedení tužkou nebo uhlem na balicí papír formátu A2), kresebný diktát, úkol podle zvoleného oboru (mod. zátiší dle předlohy nebo mal. plakát). kritéria přijímacího řízení, přihláška ke stažení, přihláška - verze pro tisk. 
 

UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ 13. 1. 2015

Žáci mohou být ubytováni na domově mládeže Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město. 

Kontakt na vedoucí vychovatelku: Marie Zápařková (tel: 731 196 014, e-mail: zaparkova@sosgsm.cz).

Internetové stránky domova mládeže:

Domov mládeže