Projekt SPOLEČNĚ V UMĚNÍ, PRAXI I ŠKOLE

Projekt Společně v Umění, Praxi i Škole (CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006863) je spolufinancován Evropskou unií a probíhá na naší škole od 4. září 2017. V rámci tohoto projektu realizuje naše škola širokou škálu aktivit - vzájemnou spolupráci vyučujících v projektové výuce, zapojení odborníků z praxe do výuky a například využití cizího jazyka v odborném vyučování. V rámci projektu také probíhá doučování studentů, pro vyučují jsou připravována školení k prohloubení a zkvalitnění využití ICT, o inkluzivním vzdělávání a další semináře, které mají za úkol rozvoj osobnostních a pedagogických dovedností. Zprávy z jednotlivých realizací zveřejňujeme na webových stránkách školy v sekci Aktuality.

 

ŠKOLENÍ PEADAGOGŮ V RÁMCI ŠABLON 5.1. 2018

Se začátkem nového kalendářního roku se na naší škole rozjela školení pedagogů školy.Tématem těchto osmihodinových školení v šabloně III/2.1k je Efektivní organizace dokumentů. Jelikož se jedná o velmi široké téma, tak si pedagogové ve spolupráci s počítačovou školou GOPAS, která školení lektorsky zajišťuje, vybrali to, co je pro ně v rámci organizace dokumentů ve výuce nejužitečnější. Vyučující teoretických předmětů se učili vytvářet interaktivní testy a kvízy pro studenty. Vyučující výtvarných předmětů si zvolili oblast, která se týká uprav a třídění fotografií. 

OTISKOVÁNÍ BEZE STROJE S MIKOLÁŠEM AXMANNEM 5. 10. 2017

V rámci projektu šablon - Společně v umění, praxi i škole, který byl v září zahájen na naší škole (více viz sekce Kurzy a projekty), proběhl v pátek 29. 9. 2017 projektový den s ak. mal. Mikolášem Axmannem, který vedl workshop Otiskování beze stroje. Tohoto workshopu se zúčastnili žáci a vyučující oboru Grafický design a setkal se s velkým ohlasem. Výsledné práce jsou vystaveny na oboru. 

Otiskování beze stroje
SPOLUPRÁCE S PIK A TIC 14. 12. 2017

Žáci 3. ročníku oboru Multimédia a Grafický design navštívili v rámci projektu Podpora podnikavosti žáků SŠ Podnikatelský inkubátor v Kunovicích. V průběhu dopoledne se konala prezentace soutěže Můj první milión a přednáška na téma Podnikatelský záměr, vedená Mgr. Olesjou Lancevskou z TIC Zlín. Na závěr proběhla diskuse, při které si žáci utvářeli představu o náplni vlastního podnikání. 

SPOLUPRÁCE S PIK A TIC fotogalerie 14. 12. 2017