PŘEDNÁŠKA O GALANTERII 21. 11. 2018

V pátek 26. října 2018 proběhla na oboru designu obuvi přednáška odborníka ing. Pokorného se zaměřením na galanterii. Studenti tak získali profesionální informace o střihových řešeních kabelek, aktovek, spisovek atd. Byli seznámeni s možnostmi používaných materiálů a komponentů pro realizaci jednoduchých i komplikovaných modelů. 

Projekt SPOLEČNĚ V UMĚNÍ, PRAXI I ŠKOLE

Projekt Společně v Umění, Praxi i Škole (CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006863) je spolufinancován Evropskou unií a probíhá na naší škole od 4. září 2017. V rámci tohoto projektu realizuje naše škola širokou škálu aktivit - vzájemnou spolupráci vyučujících v projektové výuce, zapojení odborníků z praxe do výuky a například využití cizího jazyka v odborném vyučování. V rámci projektu také probíhá doučování studentů, pro vyučují jsou připravována školení k prohloubení a zkvalitnění využití ICT, o inkluzivním vzdělávání a další semináře, které mají za úkol rozvoj osobnostních a pedagogických dovedností. Zprávy z jednotlivých realizací zveřejňujeme na webových stránkách školy v sekci Aktuality.

 

PŘEDNÁŠKA GALINY MIKLÍNOVÉ 24. 5. 2018

V rámci projektu šablon - Společně v umění, praxi i škole - proběhla pro žáky oboru Grafický design v úterý 15. 5. 2018 přednáška MgA. .Galiny Miklínové. Galina Miklínová je režisérka, výtvarnice animovaných filmů a zároveň ilustrátorka dětských knih. V rámci přednášky, která byla věnována především její tvorbě, měli žáci možnost prohlédnout si celou řadu  ilustrovaných knih a také ukázky z tvorby animovaných filmů. Přednáška Galiny Miklínové, absolventky naší školy, se setkala s velkým ohlasem.  Více na: galinamiklinova.cz

 

FIKTIVNÍ FIRMA SE STÁVÁ REÁLNOU 25. 4. 2018
Do finále soutěže Můj první milión, která má za cíl realizovat podnikatelské záměry mladých, postoupily žákyně 3. ročníku Lucie Mudráková a Jitka Uhříčková, vypracovaly záměry a konzultovaly je s vyučujícími oboru Multimédia, Ekonomie a podnikatelskými inkubátory TIC ve Zlíně a PIK v Kunovicích. V soutěži naše škola obdržela dvě nominace, za Podporu podnikatelského myšlení a Nejaktivnější pedagogický přístup. Největším úspěchem je 1. místo, které získala Lucie Mudráková za autorskou dětskou knihu a aplikaci ilustrací na užité předměty.
METODICKÁ VÝUKA ANGLIČTINY PRO PEDAGOGY 25. 4. 2018
V projektu šablony pro SŠ vznikly nové pracovní listy, které rozvíjejí komunikaci v anglickém jazyce s ohledem na oborové zaměření. Žáci oboru Užitá malba mají možnost se prostřednictvím pracovních listů blíže seznámit s autory vystavujícími na Benátském bienále 2017. Cílem práce je navázání komunikace s umělci jako je malířka a scénografka Xenia Hausner, sochař a pedagog Graham Hay nebo v Česku žijící francouzský tvůrce Denis Defrancesco. Poté, co se žáci seznámí s tvorbou, biografií a splní úkoly k procvičení gramatiky a slovní zásoby, je jejich dalším úkolem sepsat dopis s otázkami jednomu z umělců. 
FOTOGALERIE Ukázka tvorby autorů představených v pracovních listech 25. 4. 2018
VÝVOJ FIKTIVNÍ FIRMY 24. 4. 2018

Fiktivní firma je podporována projektem Podpora podnikavosti žáků SŠ. Prvním aktivitou bylo zprostředkování studentské brigády, návrh a prodej kalendářů v Městském informačním centru ve spolupráci s ICM a Cafe21, dále navázala spolupráci s TIC a PIK podnikatelskými inkubátory, projektovými managery a nově vznikajícím projektem DABS, zaměřeným na etické a zdravé podnikání. Jedná o poskytnutí kanceláře, financování multifunkční učebny a založení Open Air Office, o prostředcích vhodných pro rozvoji podnikatelského myšlení žáků.

 

Díky šablonám zaměřeným na spolupráci s odborníky z praxe proběhla přednáška Zuzany Ševčíkové o hledání nových materiálů a využití prastaré technologie v současných podmínkách. Zuzana Ševčíková je absolventkou oboru Obuv, v současnosti studuje VŠUP a zabývá se experimentálním výzkumem troudnatce kopytovitého. Houba, lidově nazývaná choroš, má nečekané vlastnosti a v mnohém se podobá usni. Jestli je „useň“ z houby využitelná ve výrobě obuvi, ukáže čas. V září nás čeká workshop a výroba chorošových botek. více…

BÍLÁ HORA TROCHU JINAK 9. 4. 2018

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 navštívil spisovatel Josef Špidla naši školu s přednáškou Bílá hora trochu jinak, ve které seznámil žáky třetího ročníku se svou knihou Krvavý měsíc nad horou Liliavou. Tento historický román ze 17. století pohlíží na události doby bělohorské z pohledu moravského dějepisu a líčí i historická regionální fakta. Dále představil příběh románu Strážce modrého tunelu, ve kterém se objevuje budova naší školy, a pohovořil o dobových reáliích 50. let. Přednáška byla ukončena kvízem, za který byli žáci odměněni autorovými knihami. Akce byla realizována v rámci šablon III./2.4 - Nové metody ve výuce, pro ČJL.

HERECKÁ IMPROVIZACE A REŽIJNÍ CVIČENÍ 23. 3. 2018

Druhý ročník oboru Multimédia se připravuje na natáčení cvičení filmový autoportrét, žáci pracují s vlastním storryboardem, improvizují a hledají ve ztvárnění filmové herecké akce přirozený výraz pod vedením herečky a režisérky Vandy Kavkové, mají také prostor vyzkoušet si režijní práci a vést své spolužáky k dobrému hereckému výkonu, který je pro filmové ztvárnění nenahraditelnou součástí. Zvláště režijní práce s "neherci" je důležitou zkušenosti na poli studentské filmové tvorby. Cvičení jsou uskutečňována prostřednictvím projektu Šablony pro SŠ.

 

HERECKÁ IMPROVIZACE A REŽIJNÍ CVIČENÍ fotogalerie 23. 3. 2018
VÝSTAVA VE SLOVÁCKÉM MUZEU 14. 3. 2018

Žáci 1. - 3. ročníku oboru Užitá malba navštívili v rámci realizace šablon výstavu ve Slováckém muzeu. Dvouhodinová komentovaná prohlídka výstavy Josefa Mžyka - Ohlédnutí proběhla ve čtvrtek 8. 3. 2018 za účasti kurátorky, PhDr. Milady Frolcové. Žáky doprovodil oborový vyučující Miroslav Malina. 

PŘEDNÁŠKA PRO GRAFICKÝ DESIGN 28. 2. 2018

V rámci projektu šablon - Společně v umění, praxi i škole proběhla ve středu 14. 2. 2018 přednáška na téma - Grafický design jako sociální odraz společnosti. 
Přednášku připravil doc. Mg. A. Pavel Noga  ArtD., pedagog působící na FMK UTB ve Zlíně. Žáci se seznámili s významnými osobnostmi grafického designu, ale i s různými přístupy a přesahy v oboru. Zároveň zhlédli prezentaci prací studentů oboru grafického designu na FMK UTB ve Zlíně. Přednášky se zúčastnili žáci 1. – 4. ročníku a vyučující oboru Grafický design. http://www.pavelnoga.cz/

FINÁLE SOUTĚŽE MŮJ PRVNÍ MILIÓN 27. 2. 2018

V rámci projektu Podpora podnikavosti žáků SŠ postoupily žákyně Jitka Uhříčková z oboru Multimédia a Lucie Mudráková z oboru Grafický design do finále soutěže Můj první milión. Vlastní podnikatelský záměr budou prezentovat před odbornou porotou 13. 3. 2018 v budově Podnikatelského inovačního centra ve Zlíně. V prezentaci řeší konkrétní postup, který povede k realizaci záměru, stanovení cílových zákazníků, distribuci a místo prodeje,odhad tržeb na příští rok a vývoj produktu do dalších let.

SPOLUPRÁCE S HEREČKOU VANDOU KAVKOVOU 8. 2. 2018

V rámci výuky technologie 2. roč. oboru Multimédia se současní žáci mohli poprvé setkat s herečkou a lektorkou Vandou Kavkovou, která třetím rokem obohacuje výuku audiovize o své nemalé zkušenosti z oblasti režie a herectví. Na prvním setkání studenti zhlédli krátké filmy na téma autoportrét, jak od absolventů kurzu, tak od uchazečů o vysokoškolské studium. Téma autoportrét je častým zadáním u přijímacího řízení na VŠ zaměřených na audiovizuální praxi, a proto bylo zvoleno pro setkávání v hodinách, které jsou uskutečňovány prostřednictvím projektu Šablony pro SŠ.Ukázky studentských prací naleznete zde.

 

UKÁZKY Z REŽIJNÍCH CVIČENÍ Spolupráce žáků s Vandou Kavkovou a studenty herectví ze Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění ve Zlíně 8. 2. 2018
FIKTIVNÍ STUDENTSKÉ FIRMY 8. 2. 2018

Žáci 3. ročníku Multimédií a Grafického designu rozvíjejí spolupráci s podnikatelskými inkubátory ve Zlíně a Kunovicích. Pod vedení manažerky investičních projektů Mgr. Olesji Lancevské založili fiktivní firmu BOKS a TUJI zaměřující se na obalový design a vizualizace produktů, vypracovali podnikatelský záměr, který bude prezentován na letošním ročníku soutěže Můj první milión. Do soutěže se přihlásila také Lucie Mudráková se svými knihami plnými ilustrací. 

 

UKÁZKY Z PREZENTACÍ Soutěžní vizualizace vycházejí z klauzurních cvičení 8. 2. 2018
ŠKOLENÍ PEADAGOGŮ V RÁMCI ŠABLON 5.1. 2018

Se začátkem nového kalendářního roku se na naší škole rozjela školení pedagogů školy.Tématem těchto osmihodinových školení v šabloně III/2.1k je Efektivní organizace dokumentů. Jelikož se jedná o velmi široké téma, tak si pedagogové ve spolupráci s počítačovou školou GOPAS, která školení lektorsky zajišťuje, vybrali to, co je pro ně v rámci organizace dokumentů ve výuce nejužitečnější. Vyučující teoretických předmětů se učili vytvářet interaktivní testy a kvízy pro studenty. Vyučující výtvarných předmětů si zvolili oblast, která se týká uprav a třídění fotografií. 

OTISKOVÁNÍ BEZE STROJE S MIKOLÁŠEM AXMANNEM 5. 10. 2017

V rámci projektu šablon - Společně v umění, praxi i škole, který byl v září zahájen na naší škole (více viz sekce Kurzy a projekty), proběhl v pátek 29. 9. 2017 projektový den s ak. mal. Mikolášem Axmannem, který vedl workshop Otiskování beze stroje. Tohoto workshopu se zúčastnili žáci a vyučující oboru Grafický design a setkal se s velkým ohlasem. Výsledné práce jsou vystaveny na oboru. 

Otiskování beze stroje
SPOLUPRÁCE S PIK A TIC 14. 12. 2017

Žáci 3. ročníku oboru Multimédia a Grafický design navštívili v rámci projektu Podpora podnikavosti žáků SŠ Podnikatelský inkubátor v Kunovicích. V průběhu dopoledne se konala prezentace soutěže Můj první milión a přednáška na téma Podnikatelský záměr, vedená Mgr. Olesjou Lancevskou z TIC Zlín. Na závěr proběhla diskuse, při které si žáci utvářeli představu o náplni vlastního podnikání. 

SPOLUPRÁCE S PIK A TIC fotogalerie 14. 12. 2017