PRŮMYSLOVÝ DESIGN

82 - 41 - M/04 Průmyslový design – obor je specifickou tvůrčí výtvarnou disciplínou, která v sobě spojuje mnoho nejrůznějších vědeckých a technických oborů. Jeho žáci jsou postupně seznamováni se všemi podstatnými rysy designu: od základních vyjadřovacích prostředků výtvarné činnosti, jako jsou bod, linka, barva, práce s tvarem, přes aspekty estetické, technologické, ergonomické, společenské až po požadavky běžného uživatele výrobku. Při konkrétních úkolech se klade důraz se na samostatný tvůrčí a invenční přístup řešení designu. Žáci během studia rozvíjejí svůj výtvarný talent, schopnost vidět tvar a vyjádřit myšlenku v grafické i trojrozměrné podobě. Kontakt na pedagogy.

PROFIL ABSOLVENTA
Absolventi oboru Průmyslový design se uplatní především v oblasti řešení designu výrobků v malých a středních firmách, a to buď v přímém zařazení jako zaměstnanci, nebo v rámci externí spolupráce s vývojovou skupinou, která vytváří nový výrobní program podniku. Mohou se rovněž realizovat jako výtvarníci pracující ve firmách, které se zabývají užitou grafikou, interiérovým designem, výrobou propagačních modelů, nebo v reklamních studiích. Další rozvoj jim nabízí studium na vysokých školách výtvarného zaměření.
VÝBĚR PRACÍ fotogalerie 16. 11. 2017