SOUČASNOST 7. 5. 2015

Dnešní střední uměleckoprůmyslová škola se řadí s celkovým počtem devíti vyučovaných speciálních oborů k nejkomplexnějším a nejrozsáhlejším centrům našeho středního uměleckého školství. Velké procento žáků, kteří vycházejí z této školy, rozvíjí svůj talent a pokračuje v dalším studiu na vysokých školách (Akademii výtvarných umění v Praze, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a obdobných vysokých školách u nás i v zahraničí). To samotné už svědčí o kvalitním vedení školy, protože úroveň se vždy odvíjí od obsazení pedagogického sboru fundovanými odborníky. Video o škole.

HISTORIE

Počátky historie SUPŠ v Uherském Hradišti souvisejí s existencí bývalé Školy umění ve Zlíně, která byla založena v roce 1939 firmou Baťa. Ve škole byly prosazovány moderní koncepce výuky poučené progresivními tendencemi evropského meziválečného uměleckého školství - Gropiova Bauhausu, či moderního utilitárního pojetí amerických škol. Škola umění v té době poskytovala výtvarné vzdělání téměř na úrovni vysokoškolského studia a podporovala tak růst mladých výtvarných talentů i v době války. V roce 1952 škola přesídlila do Uherského Hradiště a na vynikající tradici Školy umění ve Zlíně nejenom těsně navázala, ale snažila se ji nadále prohlubovat a rozvíjet. Více o škole.

VLADISLAV VACULKA Významní pedagogové 26. 3. 2015

Vladislav Vaculka (3. ledna 1914, Jarošov u Uherského Hradiště - 27. září 1977, Uherské Hradiště) byl český malíř, grafik, keramik a sochař.Od roku 1969 až do odchodu do důchodu v roce 1974 vyučoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. V roce 1970 začal umělecky spolupracovat s akademickým sochařem Otmarem Olivou, který tam patřil k jeho žákům. Dne 27. září 1977 zemřel na následky infarktu poté, co u něj doma byla provedena domovní prohlídka jako důsledek udání, že ilustroval samizdatovou sbírku básní Jana Skácela.

FOTOGALERIE Z minulosti a současnosti 20. století