SOCHAŘSTVÍ

82 - 41 - M/16 Kamenosochařství – obor je jedním z nejstarších oborů SUPŠ Uherské Hradiště, byl založen v roce 1940. Jeho žáci získávají zkušenosti s různými sochařskými materiály. Základem jejich vzdělávání je studium „věčného materiálu“, kamene a škály možností práce s ním. Důraz je kladen na plastickou invenci a rukodělnou řemeslnou zručnost, s využitím možností počítačových technologií. V současné době se sochařství víc než kdykoliv v minulostí prolíná s designem, architekturou nebo IT technologiemi. Žáci sochařství jsou vedeni k samostatnému tvůrčímu chápání světa a dění v něm, učí se skloubit estetické cítění s dobrou znalostí řemesla. Kontakt na pedagogy.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi oboru Kamenosochařství mají možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách v oborech, které vyžadují kreativní myšlení. Mohou rovněž pracovat jako samostatní výtvarníci, případně se po dalším specializovaném studiu věnovat restaurátorství soch a kamene. Mnozí se stávají úspěšnými sochaři, architekty a designéry.

VÝBĚR PRACÍ fotogalerie 16. 11. 2017