UŽITÁ FOTOGRAFIE

82 - 41 - M/02 Užitá fotografie a média – cílem výuky oboru je prohloubení výtvarného talentu žáků a poznání tvůrčích i technických stránek digitální a klasické fotografie. Žáci se učí ovládat fotografickou techniku a získávají dovednosti potřebné v širokém spektru činností profesionální fotografie (fotografie architektury, skla, studiová fotografie, portrét, dokumentární fotografie apod.). Své práce realizují na černobílý i barevný fotomateriál. Současně získávají poznatky o digitalizaci obrazu, a to jak přímo prací s digitálními fotoaparáty, tak díky následnému počítačovému zpracování. Postupně je kultivována jejich schopnost vyjadřovat se specifickými prostředky fotografického obrazu.Kontakty na pedagogy.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi oboru Užitá fotografie a média nacházejí dobré uplatnění v mnoha oblastech, v kulturních institucích, vědeckých ústavech, v redakcích periodik i nakladatelství, ve výstavnictví i v reklamě. Jsou připraveni k samostatné profesionální práci nebo k dalšímu studiu, FAMU, Institut výtvarné fotografie při Slezské univerzitě, VŠUP, Vyšší odborná škola grafická.

VÝBĚR PRACÍ fotogalerie 16. 11. 2017