ŘEDITEL ŠKOLY Mgr. Ivo Savara

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury a Pedagogická fakulta, obor Učitelství tělesné výchovy a českého jazyka

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

tělesná výchova

 

KONTAKT

+420 572 551 500 (telefon do školy), email: savara@supsuh.cz

Mgr. VĚRA GABRHELÍKOVÁ zástupkyně ředitele pro teorie

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

UP v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Česká filologie - francouzská filologie

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

český jazyk a literatura

 

KONTAKT

email: gabrhelikova@supsuh.cz

MgA. EVA BLAHŮŠKOVÁ zástupkyně ředitele pro obory

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha – obor Keramika a porcelán

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

praktická cvičení

 

KONTAKT

email: blahuskova@supsuh.cz