O OBORU

Keramický obor SUPŠ patří k nejstarším oborům zřízeným ještě na Škole umění ve Zlíně.Na jeho koncepci se zpočátku, mimo jiných významných pedagogů, podílel i ak. soch. Jan Kavan, který později odešel do Prahy a stal se profesorem sochařského ateliéru VŠUP. V roce 1948 přichází na jeho místo ak. soch. Stanislav Mikuláštík a společně s keramikem Svatoplukem Úředníčkem dlouhodobě vychovávají nastávající keramiky. Stanislav Mikuláštík navazuje na předcházející způsob výuky a obohacuje jej o nové trendy a postupy. Až do roku 1976 zde byl určující postavou. Od školního roku 1968/1969 se na výuce podílel keramik Vladimír Groš. Po odchodu Stanislava Mikuláštíka byl v roce 1976 jmenován vedoucím oboru ak. soch. Jiří Vlach. Od školního roku 2010/2011 se stala vedoucím oboru MgA. Eva Blahůšková, od roku 2012 mateřská dovelená, vedoucí oboru MgA. Jan Benedík. Při výuce spolupracuje s BcA. Vilémem Čechem.

Výběr našich absolventů:

Maxim Velčovský - designér a vedoucí ateliéru keramiky na VŠUP v Praze - http://www.qubus.cz/index.php/cs
Daniel Piršč - designér a vedoucí ateliéru keramiky na VŠVU v Bratislavě - http://www.pirsc.cz/
Marek Vráblík - šéfdesigner ve společnosti Lasselsberger s.r.o.
Selingerová Veronika - keramický designér a organizátor sympozia Fenomén Gemer
Pavla Vachunová - keramický designér - http://www.tyformy.cz/
Eva Pelechová - keramický designér - http://www.evapelechova.com/work/
Ondřej Batoušek - keramický designér - http://www.batousek.com/
Tereza Zemancová - restaurátorka keramiky v Moravském zemském muzeu v Brně
Markéta Brhelová - pedagog na oboru Restaurování keramiky - SSUD Brno