Den otevřených dveří 22. 12. 2022

Den otevřených dveří 22. 12. 2022

• v čase od 10 – 17 hodin • otevřené ateliery všech oborů • výstava klauzurních prací • kavárna UMPRUM

AKtuálně

Jídelna

Jídelna zajišťuje obědy pro žáky a zaměstnance SUPŠ Uherské Hradiště a pro část žáků okolních středních škol, strávníci si mohou také odnést jídlo domů.

Cena obědu je 60,– Kč, cena stravenky pro žáky činí 35,– Kč. Jídelní lístek je stanoven na dva týdny dopředu. Škola jej zveřejňuje na webových stránkách a na nástěnce u jídelny.

STRAVOVACÍ SYSTÉM

obrazek.png

  Prosím čekejte...