Den otevřených dveří 27. 6. 2024 10—17 hodin

Den otevřených dveří 27. 6. 2024 10—17 hodin

den otevřených dveří na obou budovách školy | výstava klauzurních a maturitních prací | benefiční výstava žákovských prací | otevřené ateliéry | kavárna | hudba

AKtuálně

Jídelna

Jídelna zajišťuje obědy pro žáky a zaměstnance SUPŠ Uherské Hradiště a pro část žáků okolních středních škol, strávníci si mohou také odnést jídlo domů.

Cena obědu je 75,– Kč, cena stravenky pro žáky činí 40,– Kč. Jídelní lístek je stanoven na dva týdny dopředu. Škola jej zveřejňuje na webových stránkách a na nástěnce u jídelny.

STRAVOVACÍ SYSTÉM

obrazek.png

  Prosím čekejte...