Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

GRAFICKÝ DESIGN

82–41–M/05

Grafický design – výuka oboru se zaměřuje na prolínání výtvarných a výtvarně řemeslných disciplín s užitou grafikou. Žáci se učí efektivně používat grafickou stylizaci a zkratku, tříbí si vlastní citlivost k písmu, řeší úkoly z oblasti grafického designu a reklamy. Navrhují propagační materiály, jednotný vizuální firemní styl, velkoplošnou reklamu a obalový design. Zabývají se rovněž ilustrační tvorbou. Do praktické výuky je zahrnuto nejenom zvládnutí klasických grafických technik, od tisků z výšky až po litografii a sítotisk, ale i studium speciální technologie, která se zaměřuje na vývoj grafiky, polygrafie a používané materiály. 

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
Profil absolventa

Absolvent oboru grafický design má předpoklady pro samostatnou grafickou, designérskou nebo ilustrační tvorbu. Je připraven pro práci v grafických studiích, v různých reklamních agenturách, redakcích, nakladatelstvích a tiskárnách. Rovněž může pokračovat v dalším studiu na některé z vysokých škol výtvarné či výtvarně pedagogické orientace.

Vedoucí oboru

akad. mal. Kamil Mikel

Pedagogové

MgA. Dagmar Jahodová
Mgr. František Petrák
akad. mal. Michal Zeman
Mgr. Klára Roche Popelka

práce studentů
přijímací zkoušky
aktuálně z oboru
kontakt na pedagogy
facebook
instagram
slavní absolventi

Přijímací zkoušky

Přihlášku ke studiu na SUPŠ Uherské Hradiště musejí uchazeči podat nejpozději do 30. listopadu.

Přijímací zkouška se skládá z talentové zkoušky a další části přijímacího řízení na oboru, který si uchazeč zvolí. V rámci přijímacího řízení se vedle výsledku talentové zkoušky uchazeče přihlíží i k jeho studijním výsledkům ze základní školy.

Talentová zkouška
kreslený portrét dle živého modelu
Provedení tužkou nebo uhlem na balicí papír formátu A2, nutnost vlastních kreslicích pomůcek a pevného, rovného kreslicího prkna formátu A2. Kreslicí papír uchazeči dostanou ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.
kresebný diktát
Kresba a malba dle zadání na formát A2, nutnost vlastních kreslicích a malířských pomůcek. Kreslicí papír uchazeči dostanou ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.


malovaný plakát včetně písma
Nutnost vlastních malířských pomůcek s sebou, papír na malbu uchazeči dostanou ve škole.
Časová dotace úkolu je 2 hodiny.

OBOROVÁ ZKOUŠKA

domácí práce
Prezentace vlastní tvorby v rozsahu max. 20 kusů domácích prací je nutno odevzdat i v digitální podobě ve formátu jpg (velikost delší strany je 2000px a 72dpi) a označené názvem: příjmenijméno_čís­lo, pod kterým uchazeč koná zkoušku_rok konání zkoušky.

vzor: NovákJan_2011_2023

Domácí práce i digitální dokumentaci je třeba přivézt až v den konání zkoušky (na USB nosiči, který bude uchazeči v den konání zkoušky vrácen).
Bez digitální dokumentace nebude tato část přijímacího řízení považována za splněnou.

KONTAKT NA PEDAGOGY

IMG_1874.jpg

Akad. mal. Kamil Mikel
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Akademie výtvarných umění v Praze, obor grafika

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
navrhování, písmo, přípravné kreslení, praktická cvičení
_MG_0011.jpg

MgA. Dagmar Jahodová
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, obor multimédia a design

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
technologie, praktická cvičení, přípravné kreslení
_MG_4734 (1).jpg

Mgr. František Petrák
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: český jazyk a výtvarná výchova

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

písmo, výtvarná příprava, přípravné kreslení, figurální kreslení

petrak@supsuh.cz

_MG_4745.jpg

akad. mal. Michal Zeman
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér filmové a televizní grafiky

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
písmo, přípravné kreslení, figurální kreslení, výtvarná příprava

IMG_4806.jpg


Mgr. Klára Roche Popelka

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Ostravská univerzita, Fakulta umění, obor volná a užitá grafika, knižní tvorba


VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
sítotisk, písmo, technologie, praktická cvičení, výtvarná příprava


roche@supsuh.cz

SLAVNÍ ABSOLVENTI

VLADIMÍR KOKOLIA

Brněnský rodák, malíř, grafik a kreslíř se širokým záběrem, držitel Ceny Jindřicha Chalupeckého. Od roku 1992 vyučuje na Akademii výtvarných umění v Praze. Vystavoval na všech kontinentech. Známý je i díky své hudební a literární činnosti. 13 let působil jako zpěvák brněnské skupiny E, která patřila k absolutní špičce české alternativní a undergroundové hudby. V roce 2012 získal prestižní cenu od Dalibora Chatrného a v roce 2019 se stal desátým laureátem ceny Michala Ranného, jež je udělována umělcům, kteří zásadním způsobem obohatili českou vizuální kulturu a zároveň ovlivňují nastupující generaci umělců. Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti absolvoval v roce 1975. 

PATRIK HÁBL

Zlínský rodák, grafik, malíř, pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Určujícím momentem jeho tvorby jsou dvě polohy, první pracuje s volným expresivním vyjádřením, druhá s pevnější geometrickou formou. Hábl se jako jediný český žijící malíř podruhé dostal do výběru prestižní aukční síně Sotheby´s. V roce 2019 se stal pátým žijícím Čechem z porevolučního období zařazeným do světového výběru nejlepších děl 20. a 21. století. Kromě obrazu pracuje Hábl i s prostorem. Vytvořil řadu vstupů současného umění do významných historických staveb, mezi nimi například intervence „postních obrazů” v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti absolvoval v roce 1993. 

MILENA DOPITOVÁ

Rodačka ze Šternberka, konceptuální mediální umělkyně sociálního zaměření, jediná žena umělecké skupiny Pondělí, laureátka ceny Michala Ranného v roce 2011. V současné době působí jako pedagožka Akademie výtvarných umění v Praze, kde převzala po Milanu Knížákovi vedení Ateliéru intermediální tvorby. Její díla vyrůstají z velmi intimních kořenů, zaměřují se na obyčejný život, individuální prožívání, na všednodennost. Leitmotivem je přitom otázka osobní identity. Od 90. let 20. století se Dopitová prezentuje na prestižních výstavách jak v Česku, tak v zahraničí. Za zmínku stojí nepochybně Brooklyn Museum v New Yorku, Whitechapel Art Gallery v Londýně či Museum of Contemporary Art v Helsinkách. Studium na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti Dopitová ukončila v roce 1986.

  Prosím čekejte...