Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

KERAMIKA

82–41–M/12

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – výuka oboru klade důraz na zvládnutí základních výtvarných a řemeslných dovedností s ohledem na individuální talent a schopnosti žáků, kteří jsou postupně vedeni od navrhování keramického objektu pomocí kresby až k jeho výsledné realizaci. K dispozici mají rozmanitou nabídku technologických postupů a materiálů. Žáci získávají rovněž sochařskou průpravu, pracují s porcelánem, majolikou, vytvářejí rozměrné kameninové plastiky. Jejich studium obohacují experimentální plamenné výpaly keramiky a spolupráce se soukromým sektorem při realizaci reprezentativních předmětů.

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení studia mají absolventi oboru možnost pracovat jako návrháři či realizátoři v uměleckořemes­lných a keramických dílnách a závodech, působit mohou jako samostatní výtvarníci a vedoucí soukromých dílen, po případném specializovaném studiu se mohou věnovat i restaurátorství keramiky. Další umělecký rozvoj jim nabízí studium na vysokých školách výtvarného zaměření.

vedoucí oboru

MgA. Eva Blahůšková

pedagogové

Mgr. Květa Světinská
BcA. Vilém Čech

práce studentů
přijímací zkoušky
aktuálně z oboru
kontakt na pedagogy
facebook
instagram
slavní absolventi

přijímací zkoušky

Přihlášku ke studiu na SUPŠ Uherské Hradiště musejí uchazeči podat nejpozději do 30. listopadu.

Přijímací zkouška se skládá z talentové zkoušky a další části přijímacího řízení na oboru, který si uchazeč zvolí. V rámci přijímacího řízení se vedle výsledku talentové zkoušky uchazeče přihlíží i k jeho studijním výsledkům ze základní školy.

TALENTOVÁ ZKOUŠKA

kreslený portrét dle živého modelu
Provedení tužkou nebo uhlem na balicí papír formátu A2, nutnost vlastních kreslicích pomůcek a pevného, rovného kreslicího prkna formátu A2. Kreslicí papír uchazeči dostanou ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.

kresebný diktát
Kresba a malba dle zadání na formát A2, nutnost vlastních kreslících a malířských pomůcek. Kreslicí papír uchazeči dostanou ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.

modelované zátiší dle předlohy
Nutnost vlastních modelovacích pomůcek. Hlínu a modelovací stojan budou mít uchazeči k dispozici ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.

OBOROVÁ ZKOUŠKA

domácí práce
Prezentace vlastní tvorby v rozsahu max. 20 kusů domácích prací je nutno odevzdat i v digitální podobě ve formátu jpg (velikost delší strany je 2000px a 72dpi) a označené názvem: příjmenijméno_čís­lo, pod kterým uchazeč koná zkoušku_rok konání zkoušky

vzor: NovákJan_211_2023

Domácí práce i digitální dokumentaci je třeba přivézt až v den konání zkoušky (na USB nosiči, který bude uchazeči v den konání zkoušky vrácen). Bez digitální dokumentace nebude tato část přijímacího řízení považována za splněnou.

kontakt na pedagogy

_MG_8807.jpg

MgA. Eva Blahůšková

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, obor keramika a porcelán

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
praktická cvičení, navrhování

blahuskova@supsuh.cz

kveta-nova.jpg (505 KB)

Mgr. Květa Světinská

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, učitelství odborných uměleckých předmětů pro střední školy

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
praktická cvičení, výtvarná příprava, technologie

svetinska@supsuh.cz

_MG_9586.jpg

BcA. Vilém Čech

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, obor výtvarná umění, restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
technologie, praktická cvičení, výtvarná příprava 

cech@supsuh.cz

SLAVNÍ ABSOLVENTI

MAXIM VELČOVSKÝ

Pražský rodák, designér, příležitostný grafik. V současnosti působí jako pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a kreativní ředitel společnosti Lasvit. Vystavuje po celém ve světě, jeho práce jsou zařazeny ve sbírkách Uměleckoprůmys­lového muzea v Praze, Viktoriina a Albertova muzea v Londýně, v Nové Pinakotéce v Mnichově a v Muzeu moderního designu a užitého umění Mudac v Lausanne. Věnuje se především tvorbě ze skla a porcelánu, navrhuje designové výrobky ve vlastním studiu Qubus a křišťálové výrobky pro firmu Bohemia Machine. Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti absolvoval v roce 1995. 

DAN PIRŠČ

Ostravský rodák, uznávaný designér a výtvarník, bývalý pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. V současné době žije v Mikulově na jižní Moravě, kde si otevřel vlastní Studio Pirsc Porcelain zaměřené na výrobu autorského porcelánu. Studio se během krátké doby stalo jedním z předních světových ateliérů. Vedle malých sérií se Pirčš věnuje rovněž solitérním realizacím. Je autorem řady ikonických produktů, jako jsou slánka s pepřenkou Zeppelin, zátka Torpédo, kasička Lebka, servírovací set Maryša nebo unikátní kolekce porcelánových 3D tapet. Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti absolvoval v roce 1986. 

EVA PELECHOVÁ

Rodačka z Třebíče, uznávaná designérka, absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, aktivní členka komisí mezinárodních keramických sympozií. Studovala rovněž v Izraeli, Estonsku a v Německu, realizovala desítky výstav doma i v zahraničí, její tvorba je zastoupena v českých, německých, polských, maďarských, italských a taiwanských soukromých i veřejných sbírkách. Užitý design i volná tvorba Pelechové se opírají o silné intelektuální zázemí, obyčejné věci denní potřeby se tak stávají nositeli hlubších významů. Se svým kolegou Gabrielem Vachem je podepsaná pod značkou Hidden Factory. Nejslavnějším výstupem této společnosti jsou retro kelímky, které známe z dětství. Za svou profesní kariéru obdržela Pelechová řadu ocenění, mimo jiné Rossenthal design Award nebo 25° Grottaglie Prize. Střední uměleckoprůmyslovou školu absolvovala v roce 2004.

  Prosím čekejte...