Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

PRŮMYSLOVÝ
DESIGN

82–41–M/04

Průmyslový design – je specifickou tvůrčí výtvarnou disciplínou, která v sobě spojuje řadu vědeckých a technických disciplín. Žáci oboru jsou postupně seznamováni se všemi podstatnými rysy designu: od základních vyjadřovacích prostředků výtvarné činnosti přes aspekty estetické, technologické, ergonomické, společenské až po požadavky běžného uživatele výrobku. Rozvíjejí svoji schopnost vidět tvar a vyjádřit myšlenku v grafické i trojrozměrné podobě, učí se vytvářet fotorealistickou vizualizaci, pracují na výrobě prezentačních materiálů i funkčních prototypů. Důraz je kladen na samostatný tvůrčí a invenční přístup řešení designu.

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi oboru mohou najít uplatnění především v oblasti řešení designu výrobků v malých a středních firmách, rovněž se jim nabízí externí spolupráce s vývojovými skupinami, které vytvářejí nové výrobní programy. Dále se mohou realizovat jako výtvarníci ve firmách zabývajících se užitou grafikou, interiérovým designem, výrobou propagačních modelů nebo v reklamních studiích. Svůj talent mohou následně rozvíjet i při vysokoškolském studiu. 

vedoucí oboru

MgA. Ivan Pecháček

pedagogové

ak. soch. Radek Krcha
ak. soch. Vojtěch Anderle

práce studentů
přijímací zkoušky
aktuálně z oboru
kontakt na pedagogy
facebook
instagram
slavní absolventi

přijímací zkoušky

Přihlášku ke studiu na SUPŠ Uherské Hradiště musejí uchazeči podat nejpozději do 30. listopadu.

Přijímací zkouška se skládá z talentové zkoušky a další části přijímacího řízení na oboru, který si uchazeč zvolí. V rámci přijímacího řízení se vedle výsledku talentové zkoušky uchazeče přihlíží i k jeho studijním výsledkům ze základní školy.

talentová zkouška

kreslený portrét dle živého modelu
Provedení tužkou nebo uhlem na balicí papír formátu A2, nutnost vlastních kreslicích pomůcek a pevného, rovného kreslicího prkna formátu A2. Kreslicí papír uchazeči dostanou ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.

kresebný diktát
Kresba a malba dle zadání na formát A2, nutnost vlastních kreslicích a malířských pomůcek. Kreslicí papír uchazeči dostanou ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.

modelované zátiší dle předlohy
Nutnost vlastních modelovacích pomůcek. Hlínu a modelovací stojan budou mít uchazeči k dispozici ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.

OBOROVÁ ZKOUŠKA

domácí práce
Prezentace vlastní tvorby v rozsahu max. 20 kusů domácích prací je nutno odevzdat i v digitální podobě ve formátu jpg (velikost delší strany je 2000px a 72dpi) a označené názvem: příjmenijméno_čís­lo, pod kterým uchazeč koná zkoušku_rok konání zkoušky

vzor: NovákJan_111_2023

Domácí práce i digitální dokumentaci je třeba přivézt až v den konání zkoušky (na USB nosiči, který bude uchazeči v den konání zkoušky vrácen).
Bez digitální dokumentace nebude tato část přijímacího řízení považována za splněnou.

kontakt na pedagogy

pechacek.jpg

MgA. Ivan Pecháček

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, obor design 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
modelování, praktická cvičení, výtvarná příprava 

pechacek@supsuh.cz

krcha.jpg

ak. soch. Radek Krcha

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, obor tvarování strojů a nástrojů 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
konstrukce, výtvarná příprava, praktická cvičení 

krcha@supsuh.cz

_MG_9943.jpg

ak.soch. Vojtěch Anderle

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vysoká škola uměleckoprůmyslová
v Praze, obor tvarování strojů
a nástrojů 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
navrhování, praktická cvičení, technologie, modelování 

anderle@supsuh.cz

SLAVNÍ ABSOLVENTI

MATĚJ COUFAL

Brněnský rodák, produktový designér, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Ústředním tématem jeho tvorby jsou běžné věci každodenního života. Drží se hesla: Všechno, čím se obklopujeme, je důležité. Fascinují ho nejnovější technologie, klade absolutní důraz na detail, obdivuje ale i stará řemesla a přírodu. Preferuje čistý a minimalistický tvar. Během dosavadní kariéry dosáhl mnoha úspěchů. S Eduardem Herrmannem se stali Grand designéry i Designéry roku cen Czech Grand Design 2020, na svém kontě má rovněž ocenění ze soutěží ELLE Decoration International Award, mezinárodní BIG SEE Award nebo Red Dot Award. Střední uměleckoprůmyslovou školu absolvoval v roce 2013. 

MARTIN FORET

Rodák z Uherského Hradiště, designér, absolvent Vysokého učení technického v Brně. Po studiích prošel několika působišti – Martin Tvarůžek design, ATAK design, Škoda Auto TS Motosport, aby se dostal k tomu, co jej baví nejvíce, k navrhování svých vlastních produktů. Foret si vytvořil vlastní značku, jejíž příběh se začal psát se vznikem Srdce – držákem na městské kolo, který umožnil mít oblíbený dopravní prostředek po ruce v interiéru. Od nástěnných držáků na kola se nyní přesunul k nábytku. Zajímá ho prostor, ve kterém se pohybuje, hledá logické principy, které by byly pro lidi přínosem. Za své produkty Foret získal řadu cen, za zmínku stojí například vítězství v německé Red Dot Award 2017. Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti absolvoval v roce 2008. 

WANDA VALIHRACHOVÁ

Rodačka ze Zlína, držitelka Národní ceny za studentský design, absolventka industriálního designu Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Zabývá se designem interaktivního charakteru. Navrhuje prosklené fasády, příčky, obklady, umělecké dechberoucí stěny, je otevřená všemu, co se dá spojit se světlem, zvukem a pohybem. Pracuje podle zásady „nedokonalost je krása“. V současné době je součástí týmu kreativců, kteří pracují pod taktovkou art direktora Maxima Velčovského pro sklářskou a designérskou společnost Lasvit. K jednomu z jejích nejvýraznějších autorských počinů patří unikátní šestnáctimetrová instalace Art Therapy v Abú Dhabí, kterou navrhla jako poctu kaligrafii a moderním technologiím. Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti Valihrachová absolvovala v roce 2009.

  Prosím čekejte...