Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

Test test test

UŽITÁ MALBA

82–41–M/01

Užitá malba – patří na SUPŠ Uherské Hradiště k nejstarším oborům. Náplní výuky je práce s barvou jako výtvarným fenoménem. Důraz je kladen na uplatnění barvy ve volné malířské tvorbě, na její využití v architektuře a současné moderní reklamě. Studium vede žáky ke zvládnutí klasických malířských technik. Žáci pracují s akvarelem, temperou, kvašem, akrylem, olejomalbou či kombinovanou technikou. Nechybí ani pokusy o monumentální tvorbu (mozaika, vitraje). Získané znalosti a dovednosti žáci uplatňují při navrhování a realizaci obrazů, objektů nebo exteriérových či interiérových instalací. Studium podporuje rozvoj talentu a kreativity žáků při řešení samostatných úkolů. 

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení studia mají absolventi oboru možnost uplatnit se v široké sféře tvůrčích činností. Mohou pracovat v reklamních agenturách, mohou se stát členy týmů zabývajících se interiérovou či exteriérovou architekturou, scénickou malbou nebo mohou dát přednost vlastní umělecké tvorbě. Řada absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách výtvarného nebo výtvarně pedagogického zaměření. 

vedoucí oboru

ak. mal. Miroslav Malina

pedagogové

ak. mal. Vladimír Zálešák
ak. mal. Jan Pospíšil
Mgr. František Petrák
Mgr. Martin Dvořák

práce studentů
přijímací zkoušky
aktuálně z oboru
kontakt na pedagogy
facobook
instagram
slavní absolventi

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přihlášku ke studiu na SUPŠ Uherské Hradiště musejí uchazeči podat nejpozději do 30. listopadu.

Přijímací zkouška se skládá z talentové zkoušky a další části přijímacího řízení na oboru, který si uchazeč zvolí. V rámci přijímacího řízení se vedle výsledku talentové zkoušky uchazeče přihlíží i k jeho studijním výsledkům ze základní školy.

TALENTOVÁ ZKOUŠKA
kreslený portrét dle živého modelu
Provedení tužkou nebo uhlem na balicí papír formátu A2, nutnost vlastních kreslicích pomůcek a pevného, rovného kreslicího prkna formátu A2. Kreslicí papír uchazeči dostanou ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.
kresebný diktát
Kresba a malba dle zadání na formát A2, nutnost vlastních kreslicích a malířských pomůcek. Kreslicí papír uchazeči dostanou ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.


malovaný plakát včetně písma
Nutnost vlastních malířských pomůcek s sebou, papír na malbu uchazeči dostanou ve škole.
Časová dotace úkolu je 2 hodiny.

OBOROVÁ ZKOUŠKA

domácí práce
Prezentace vlastní tvorby v rozsahu max. 20 kusů domácích prací je nutno odevzdat i v digitální podobě ve formátu jpg (velikost delší strany je 2000px a 72dpi) a označené názvem: příjmenijméno_čís­lo, pod kterým uchazeč koná zkoušku_rok konání zkoušky.

vzor: NovákJan211_2023

Domácí práce i digitální dokumentaci je třeba přivézt až v den konání zkoušky (na USB nosiči, který bude uchazeči v den konání zkoušky vrácen).
Bez digitální dokumentace nebude tato část přijímacího řízení považována za splněnou.

kontakt na pedagogy

IMG_1858.jpg

ak. mal. miroslav malina

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Akademie výtvarných umění v Praze, obor malířství 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
navrhování, praktická cvičení, technologie 

malina@supsuh.cz

_MG_5792.jpg

ak. mal. Jan Pospíšil

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Akademie výtvarných umění v Praze, obor malířství

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
výtvarná příprava, navrhování, přípravné kreslení

pospisil@supsuh.cz

IMG_4696.jpg

ak. mal. Vladimír Zálešák

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Akademie výtvarných umění v Praze, obor malířství

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
výtvarná příprava, praktická cvičení, technologie

zalesak@supsuh.cz

IMG_1827.jpg

Mgr. Martin Dvořák

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor dějiny výtvarných umění

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
praktická cvičení

dvorak@supsuh.cz

_MG_4734.jpg

Mgr. František Petrák

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: český jazyk a výtvarná výchova

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
písmo, výtvarná příprava, přípravné kreslení, figurální kreslení

petrak@supsuh.cz

SLAVNÍ ABSOLVENTI

BORIS JIRKŮ

Zlínský rodák, malíř, sochař, ilustrátor, grafik, dlouholetý pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. V současné době působí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Je zakladatelem projektu FIGURAMA – výstavního cyklu studentské kresby patnácti univerzit z Evropy a USA. Velkou měrou se podepsal na podobě Galerijní ulice stejně jako na podobě současného umění. Realizoval řadu samostatných výstav, účastnil se desítek kolektivních výstav, je zastoupený v Národní galerii v Praze a v řadě dalších galerií a soukromých sbírek u nás i v zahraničí. Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti absolvoval v roce 1974. 

PETR NIKL

Zlínský rodák, malíř, fotograf, ilustrátor, hudebník, divadelní režisér, loutkoherec, spoluzakladatel umělecké skupiny Tvrdohlaví, držitel ceny Jindřicha Chalupeckého. V současné době žije střídavě v Čechách a v New Yorku. Jeho umělecká tvorba je provázena sociálním zájmem a hledáním aktuálního smyslu současného umění. Je velmi všestranný. Za své ilustrace a autorské knihy obdržel řadu významných ocenění, mimo jiné i Magnesii Literu za knihu roku i za nejlepší knihu v kategorii tvorby pro děti a mládež nebo tři Ceny ministra kultury za nejkrásnější knihu roku. Vystavuje po celém světě a jeho knihy vyšly v mnoha zahraničních vydáních. Střední uměleckoprůmyslovou školu absolvoval v roce 1980. 

KAREL KACHYŇA

Rodák z Vyškova, režisér, scenárista, kameraman, pedagog FAMU, jedna z nejvýraznějších osobností českého hraného filmu. Baťovskou výtvarnou školu Kachyňa dokončil po válce. Do české kinematografie vstoupil v 50. letech. V 60. letech vzešla z jeho spolupráce se spisovatelem Janem Procházkou celá řada filmových skvostů – Kočár do Vídně, Noc nevěsty nebo Ucho. I mnohé z jeho pozdějších snímků patří k nejlepším českým a československým filmům vůbec. V roce 1995 získal Karel Kachyňa Českého lva za dlouholetý umělecký přínos českému filmu, v roce 1999 převzal na MFF Karlovy Vary cenu za dlouholetý přínos světové filmografii. Zemřel v roce 2004. 

  Prosím čekejte...