Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
MULTIMÉDIA

82–41–M/17

Multimediální tvorba – je nejmladším oborem SUPŠ Uherské Hradiště. Jeho žáci získávají v průběhu studia zkušenosti s jednotlivými nástroji multimediální tvorby. Důraz se klade zejména na rozšiřování znalostí v oblasti počítačových technologií. Výuka rozvíjí výtvarně praktické dovednosti žáků v problematice grafického designu, vizuální reklamy, obalového designu, 3D grafiky, klasické a digitální animace, audiovizuální tvorby, digitální fotografie a webdesignu. Žáci jsou vedeni k samostatnému tvůrčímu přístupu, mají vztah ke všem formám výtvarného umění, dobře se orientují v multimediální a reklamní tvorbě. 

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi oboru mají široké uplatnění. Mohou se realizovat v produkci multimediální tvorby, počítačových her, počítačové a klasické animace, statické i animované prostorové reality, filmových klipů, značné možnosti jim nabízí tvorba webových stránek, tiskových materiálů či multimediálních výukových prezentací. Další, vysokoškolské studium může být zaměřeno na multimediální tvorbu, fotografickou, filmovou a televizní tvorbu či grafický design. 

vedoucí oboru

MgA. Rostislav Štefánek

pedagogové

MgA. Petr Willert
Jan Křemének
MgA. Radim Ševčík
BcA. Antonín Kindl

práce studentů
přijímací zkoušky
aktuálně z oboru
kontakt na pedagogy
facebook
instagram
slavní absolventi

přijímací zkoušky

Přihlášku ke studiu na SUPŠ Uherské Hradiště musejí uchazeči podat nejpozději do 30. listopadu.

Přijímací zkouška se skládá z talentové zkoušky a další části přijímacího řízení na oboru, který si uchazeč zvolí. V rámci přijímacího řízení se vedle výsledku talentové zkoušky uchazeče přihlíží i k jeho studijním výsledkům ze základní školy.

TALENTOVÁ ZKOUŠKA
kreslený portrét dle živého modelu
Provedení tužkou nebo uhlem na balicí papír formátu A2, nutnost vlastních kreslicích pomůcek a pevného, rovného kreslicího prkna formátu A2. Kreslicí papír uchazeči dostanou ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.
kresebný diktát
Kresba a malba dle zadání na formát A2, nutnost vlastních kreslicích a malířských pomůcek. Kreslicí papír uchazeči dostanou ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.


malovaný plakát včetně písma
Nutnost vlastních malířských pomůcek s sebou, papír na malbu uchazeči dostanou ve škole.
Časová dotace úkolu je 2 hodiny.

OBOROVÁ ZKOUŠKA

domácí práce
Prezentace vlastní tvorby v rozsahu max. 20 kusů domácích prací. Tyto práce je nutno odevzdat i v digitální podobě ve formátu jpg (velikost delší strany je 2000px a 72dpi) a označené názvem: příjmenijméno_čís­lo, pod kterým uchazeč koná zkoušku_rok konání zkoušky.


vzor: NovákJan211_2023

Domácí práce i digitální dokumentaci je třeba přivézt až v den konání zkoušky (na USB nosiči, který bude uchazeči v den konání zkoušky vrácen).
Bez digitální dokumentace nebude tato část přijímacího řízení považována za splněnou.

kontakt na pedagogy

_MG_0988__.jpg

MgA. Rostislav Štefánek

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, obor multimédia a design

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
navrhování, technologie, praktická cvičení, informačně technologický základ, výtvarná příprava

stefanek@supsuh.cz

IMG_0187.jpg

MgA. Radim Ševčík

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, obor animace

výtvarná příprava, technologie, informačně technologický zá­klad

sevcik@supsuh.cz

IMG_0171.jpg

Jan Křemének

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
SUPŠ Uherské Hradiště

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
navrhování, praktická cvičení, písmo

kremenek@supsuh.cz

_MG_0990.jpg

MGA. PETR WILLERT

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, obor reklamní fotografie

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
informačně technologický základ, praktická cvičení, technologie, teorie a vývoj fotografie

willert@supsuh.cz

mg-1313.jpg (762 KB)

Bca: antonín kindl

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra vizuálnej komunikácie

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
písmo, digitální grafický design, multimediální produkce

kindl@supsuh.cz

SLAVNÍ ABSOLVENTI

LUCIE HECHT NAVRÁTILOVÁ

Olomoucká rodačka, absolventka FAMU. Její umělecký záběr je velmi široký. V dílně Toničky Jankové a Jana Daňhela pracovala především na studentských filmech. Jako střihačka se podílela na řadě dokumentárních, filmových a televizních děl. Vedle střihu se věnuje i tvorbě autorských experimentálních filmů. Její filmová koláž Konzerva získala v roce 2017 na MFDF v Jihlavě cenu za Nejlepší český experimentální film. V roce 2019 měl na festivalu Berlinale premiéru její animovaný snímek Pouštět draka. Během stáže v Montrealu pracovala po boku slavných experimentálních filmařů Karla Lemieuxe, Alexandra Larose a Stevena Woloshena. Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti absolvovala v roce 2014. 

ANTONÍN KINDL

Rodák z Francovy Lhoty, vizuální umělec, grafický designér, student Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, člen týmu kreativního multimediálního studia 32b. Už během středoškolských studií se aktivně zapojil do řady projektů. Originálním způsobem například přispěl k vytvoření netradičního tvarosloví dezénu pneumatik pro výstavu Continental Barum Fun Dezén, kdy se inspiroval klasickým japonským dramatem Nó v sepětí s uměním asijské kaligrafie. Kindl neustále zkoumá možnosti grafického designu a experimentování v oblasti výtvarného umění. Střední uměleckoprůmyslovou školu absolvoval v roce 2019. 

PROKOP FINDEIS

Havlíčkobrodský rodák, grafický designér, motion designér, VFX umělec, 3D designér a web designér, student ateliéru digitálního umění na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Ještě během středoškolských studií zdokumentoval se svými spolužáky Mistrovství Evropy v kovbojské akční střelbě Days of truth. Graficky zpracoval haptické mapy Uherského Hradiště. Momentálně je členem týmu kreativního multimediálního studia 32b. Zabývá se modelováním, částicovou simulací, animací, tvorbou a renderováním ve 3D, rád pracuje s novým softwarem, zajímá se o umělou inteligenci a strojové učení, které vnímá jako skvělou volbu v situacích, kdy se neustále mění data. Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti absolvoval v roce 2019.

  Prosím čekejte...