projekty školy

letak-o-projektu.jpg (647 KB)
Next Generation EU, Národní plán obnovy v gesci MŠMT ČR 

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy – doučování žáků škol

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Projekt byl financován Evropskou unií – Next Generation EU.

dofe.jpg (73 KB)
DOFE – Mezinárodní cena vévody z Edinburgu

Naše škola se stala součástí projektu DofE, který se věnuje neformálnímu vzdělávání a sebe rozvoji studentů. Projekt je určen studentům od 14 do 24 let a je výzvou, které se může zúčastnit opravdu každý, kdo se chce v něčem zlepšit a potřebuje získat motivaci a pomoc. Studenti si vyberou dovednost, pohyb a dobrovolnickou činnost, které se 1 hod týdně věnují po dohledem a za pomoci mentora z řad školy. Na závěr studenty čeká dobrodružná expedice s ostatními, kteří se zúčastnili tohoto projektu.

sisakova@supsuh.cz

op-jak-lista-povinnych-log.png (21 KB)

1. 9. 2022 se ve škole rozběhl tříletý projekt SUPŠ III – Společně v Umění, Praxi i Škole z výzvy OP JAK „Šablony pro SŠ a VOŠ I“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_00­3/0000510. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. O všech aktivitách spojených s projektem vás budeme informovat.

  Prosím čekejte...