projekty školy

letak-o-projektu.jpg (647 KB)
Next Generation EU, Národní plán obnovy v gesci MŠMT ČR 

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy – doučování žáků škol

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Projekt byl financován Evropskou unií – Next Generation EU.

en-fundedbyeu-vertical-rgb-monochrome.jpg (94 KB)Poznáváme studijní prostředí v partnerské škole v Lotyšsku

Minulý měsíc, ve dnech 17. až 28. dubna 2023, se čtyři učitelé se šesti žáky naší školy zúčastnili krátkodobé mobility ve Střední umělecké škole hudby a designu ve městě Liepāja v Lotyšsku (Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (lmmdv.edu.lv)), a to v programu Erasmus+; projekt č. 2022–1-CZ01-KA122-VET-000074241. Tato mobilita byla realizována obory děv, obuv a keramika.

dofe.jpg (73 KB)
DOFE – Mezinárodní cena vévody z Edinburgu

Naše škola se stala součástí projektu DofE, který se věnuje neformálnímu vzdělávání a sebe rozvoji studentů. Projekt je určen studentům od 14 do 24 let a je výzvou, které se může zúčastnit opravdu každý, kdo se chce v něčem zlepšit a potřebuje získat motivaci a pomoc. Studenti si vyberou dovednost, pohyb a dobrovolnickou činnost, které se 1 hod týdně věnují po dohledem a za pomoci mentora z řad školy. Na závěr studenty čeká dobrodružná expedice s ostatními, kteří se zúčastnili tohoto projektu.

sisakova@supsuh.cz

en-fundedbyeu-vertical-rgb-monochrome.jpg (94 KB)

Partnerská škola z Lotyšska znovu na SUPŠ!

Ve dnech 8. – 19. května 2023 navštíví naši školu 3 pedagogové a 7 žáků z naší partnerské lotyšské Střední umělecké školy hudby a designu v Liepaji. V rámci programu Erasmus+, projektu KA1, se bude realizovat krátkodobá mobilita žáků a učitelů, tentokrát na oborech fotografie, grafika a keramika. Žáci se naučí novým dovednostem na svých oborech a rozšíří své kompetence nejen v rámci svého oboru, ale také v rámci svých jazykových, komunikačních, počítačových a ostatních kompetencí.

Během 14 dní si osvojí práci s camerou obscurou, naučí se osvětlit ateliér a zátiší, budou fotit v interiérech i v okolí Uherského Hradiště, vyzkouší ovládání analogových fotoaparátů. Na oboru grafika budou pracovat se sítotiskem, různými technikami leptů, experimentálními technikami a se suchou jehlou. Keramici budou navrhovat, modelovat a pálit Raku keramiku. Učitelé i žáci budou sdílet příklady dobré praxe ze svých oborů na obou školách.

Přejeme tímto lotyšským studentům a pedagogům, abych jejich mobilita u nás byla pro ně stejně přínosná, jako naše zkušenosti nabyté na jejich škole v Liepaji.

op-jak-lista-povinnych-log.png (21 KB)

1. 9. 2022 se ve škole rozběhl tříletý projekt SUPŠ III – Společně v Umění, Praxi i Škole z výzvy OP JAK „Šablony pro SŠ a VOŠ I“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_00­3/0000510. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. O všech aktivitách spojených s projektem vás budeme informovat.

  Prosím čekejte...