Berlín

Střední uměleckoprůmyslová škola uspořádala ve dnech 11. – 14. 5. 2022 odbornou exkurzi pro žáky prvního ročníku. Jako již tradičně směřovala jejich první zahraniční cesta do Německa. Cílem akce bylo seznámit účastníky s významnými německými uměleckými sbírkami s důrazem kladeným na poznání předních artefaktů starověku. Nedílnou součástí akce byly také návštěvy expozic moderního, zejména německého umění. Berlín, dnešní hlavní město Německa, byl v prvních třech desetiletích 20. století důležitým evropským uměleckým centrem. Sbírkový fond tak prezentuje vývoj vizuálního umění na díle Ludwiga Kirchnera, Wilhelma Lehmbrucka, Maxe Beckmanna či dalších sochařů a malířů.

V rámci návštěvy Berlína žáci navštívili Ostrov muzeí (Pergamon Museum, Neues Museum), Gemäldegalerie Berlin, Neue Nationalgalerie Berlin, nebo Židovské muzeum z ruky Daniela Liebeskinda. Během návštěvy žáci poznali také významné architektury německé metropole (Braniborská brána, Berliner Dom, Reichstag, Sony Centrum).
Poslední den exkurze byl vyhrazen návštěvě Drážďan. Město nazývané „Florencie severu“ bylo v dějinách sídlem saských kurfiřtů a králů. Svou nynější podobu získalo především za vlády Augusta II. Silného a jeho nástupců, kteří investovali nemalé prostředky do výstavby barokních chrámů (Frauenkirche, Hofkirche) a také zámku Zwinger, jenž je dnes sídlem Gemäldegalerie Alte Meister.

V rámci krátkého pobytu si žáci prohlédli díla z ruky Giorgioneho, Tiziana, Raffaela nebo Rubense. Posledním cílem školní exkurze byla drážďanská Albertina se svou sbírkou mistrů moderního expresionismu, členů skupiny Die Brücke. Neméně významnou kolekci představují též obrazy romantického malíře Caspara Davida Friedricha.

Závěrem mi dovolte poděkovat vedení školy za možnost uspořádat tuto akci, cestovní kanceláři Primaroute a organizátorům za přípravu akce a také všem žákům, kteří přispěli k jejímu hladkému průběhu.

Martin Dvořák, vedoucí exkurze

  Prosím čekejte...