workshop s Janem Pawlasem

Během workshopu se žáci oboru sochařství a keramiky seznámili s principy a rozdíly v průmyslovém a uměleckém slévárenství, s různými druhy forem a technologiemi pro lití kovů. Žákům byly představeny české slévárenské společnosti a umělci, kteří v těchto slévárnách nechávají zhotovit svá díla (Arik Levy, Karel Nepraš, Anthony Cragg, Štefan Milkov…).

V praktické části si vyrobili pískové klínové formy a vyzkoušeli samotné lití reliéfních a plastických výrobků, Dozvěděli se, jak zhotovit voskový model a jak jej opatřit vtokovými kanály pro výrobu antukové formy. Prakticky se seznámili s moderním způsobem výroby forem pomocí CNC a 3D programu. Žáci se během jednoho dne poznali s

kovoliteckým oborem a mohli si osahat práci s materiály, jako je olejový nebo bentonitový písek, vosk, olovo s příměsí cínu atd. Tento workshop byl realizován v rámci projektu IKAP II a je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

  Prosím čekejte...