Plenérový týden

V druhém zářiovém týdnu probíhá pro žáky prvního až třetího ročníku plenérový týden zaměřený na kresbu i malbu. Žáci prožijí se spolužáky a pedagogy týden na různých místech České republiky a Slovenska. Letos žáci oboru keramika a sochařství pracovali v Kutné Hoře, obor multimediální tvorba na Velké Rači, obor malba a grafika na Bunči, obor design a fotografie na Buchlově, žáci oboru design oděvu ve Strážnici a žáci oboru design obuvi ve Vápenicích.

  Prosím čekejte...