prezentace klauzurních prací v HUB123

V zimním i letním období prezentuje výsledky klauzurních prací jednotlivých oborů. Tyto práce představují vrchol tvůrčího procesu žáků a vznikají pod dohledem oborových učitelů. Témata jednotlivých úkolů zadávají vedoucí oborů a jsou schvalována na poradě vedoucích ateliérů za přítomnosti vedení školy. U příležitosti připravovaných výstav bývají zadávána také společná témata pro vybrané obory. Cílem klauzurních prací je připravit zadání, která ověří kreativní dovednosti i řemeslnou zručnost žáků „Umprumky“.

V rámci čtyřletého studia tvoří klauzurní práce významný element, neboť se jedná o nejdůležitější výtvarnou práci každého žáka v rámci prvního či druhého pololetí. Výsledné hodnocení těchto oborových úkolů navrhuje vždy odborná komise složená z oborových pedagogů. V současné době má škola hned čtyři hodnotící komise (tři pro ateliérové úkoly, jedna pro kresbu). Nejlépe hodnocené práce bývají zasílány na nejrůznější soutěže a přehlídky či veletrhy. V neposlední řadě jsou také prezentovány na školních výstavách.

Kolekce instalovaná v HUB 123 představuje veřejnosti vybrané práce žáků čtyř oborů – designu oděvu, sochařství, multimédií a užité fotografie.

  Prosím čekejte...