INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT

SUPŠ UHERSKÉ HRADIŠTĚ ZÍSKALA FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT

 • Partnerský projekt malého rozsahu Erasmus+:„Empo­werED – Podpora zaměstnatelnosti, kulturního porozumění a digitální odolnosti v odborném vzdělávání a přípravě“
  č. 2023–2-LV01-KA210-VET-000178458
 • Partnerské školy: lotyšská střední škola Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (MIKC) – hlavní koordinátor; Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště (SUPŠ UH) – partner
 • Realizační období: březen 2024 – březen 2026
 • Celková výše grantu: 60 000 EUR
 • Koordinátorka projektu za SUPŠ UH: Mgr. Marta Šišáková (sisakova@supsuh.cz)

SUPŠ UH a lotyšská střední škola MIKC se spojily v inovativním programu „EmpowerED", který je zaměřen na rozvoj klíčových dovedností pro dnešní trh práce, jako jsou podnikání a zaměstnatelnost, a zároveň posiluje kulturní porozumění a digitální odolnost.

Celý projekt zahájí schůzka zástupců partnerských škol, která proběhne ve dnech 23.–25. dubna 2024 v lotyšské Liepāji. Během schůzky bude vytvořen

základ pro spolupráci a komunikaci a členové českého i lotyšského realizačního týmu si rozdělí role a odpovědnosti rovným dílem. Je důležité, aby každý člen týmu měl jasnou představu o svých úkolech a očekáváních, což pomůže zajistit, že projekt bude pokračovat hladce a efektivně od začátku až do konce realizačního období. Hlavním cílem projektu je vzájemná spolupráce a sdílení odborných znalostí mezi oběma institucemi. Jako klíčové výstupy projektu jsou plánovány:

 • Realizace on-line přednášek vedených odborníky a podnikateli, které podpoří rozvoj dovedností a podnikavosti a poskytnou studentům cenné informace a praktické znalosti přímo od zkušených profesionálů.
 • Vytvoření příručky přizpůsobené specifickým potřebám studentů v oblasti umění, která kombinuje praktické informace o podnikání s inspirativními příběhy úspěšných osobností. Tato příručka poskytne studentům nejen důležité poznatky o základních aspektech podnikání a zaměstnání, ale také je bude motivovat k vlastní tvůrčí práci a rozvoji jejich podnikatelských dovedností.
 • Vývoj sady vzdělávacích materiálů a metodik pro výuku dějin výtvarné kultury, která pokryje klíčové umělecké směry, díla a osobnosti 20. a 21. století. Důraz bude kladen na propojení historických kontextů se současným uměleckým vývojem a na rozvoj schopnosti studentů analyzovat a interpretovat umělecká díla v širších kulturních a společenských souvislostech. Soubor edukačních materiálů bude přizpůsoben současnému digitálnímu výukovému prostředí a bude podporovat interdisciplinární přístup k výuce, zejména v souvislosti s výukou angličtiny.
 • Vytvoření digitální platformy ke sdílení vytvořeného obsahu, spolupráci studentů a pedagogů a kultivaci dovedností potřebných pro úspěch v současném digitalizovaném vzdělávacím prostředí. Tento přístup nejenže podporuje sdílení zdrojů, ale také přispívá k rozvoji bezproblémového ekosystému pro vzájemnou spolupráci.

Financování EU nám tyto cíle umožní realizovat a také přispět k budování silnější a odolnější vzdělávací komunity.

  Prosím čekejte...