Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

DESIGN OBUVI

82–41–m/09

Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků – obor je jediným svého druhu v celé České republice. Výuka poskytuje žákům široký výtvarný základ a současně rozvíjí jejich řemeslné a designérské znalosti a dovednosti. Žáci se během studia seznamují s rozmanitými technikami, které využívají jak při tvorbě jednoduchých doplňků, tak i výtvarně náročných modelů a celých kolekcí z kůže, textilu, dřeva, plastu nebo jiných materiálů. Díky individuálnímu pedagogickému přístupu jsou podporováni v růstu výtvarné inteligence a schopnosti reagovat na podněty současného užitého umění.

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

Profil absoLVENTA

Absolventi oboru jsou schopni profesionálně vykonávat tvůrčí designérskou práci. Uplatní se v profesích, jako jsou designér obuvi a galanterních doplňků, designér obuvnických a galanterních komponentů nebo modelář obuvi a galanterních doplňků. Mohou pracovat jako samostatní designéři nebo v inovačních týmech. Vysokoškolské studium volí většinou se zaměřením na módní design nebo na textilní tvorbu a technologii výroby a materiálů.

Vedoucí odboru

MgA. Jitka Langerová

Pedagogové

ak. mal. Marie Borošová
MgA. Marie Nováková
Bc. Kristýna Macková

práce studentů
přijímací zkoušky
kontakt na pedagogy
aktuálně z oboru
instagram
facebook
slavní absolventi

Přijímací zkoušky

Přihlášku ke studiu na SUPŠ Uherské Hradiště musejí uchazeči podat nejpozději do 30. listopadu.

Přijímací zkouška se skládá z talentové zkoušky a další části přijímacího řízení na oboru, který si uchazeč zvolí. V rámci přijímacího řízení se vedle výsledku talentové zkoušky uchazeče přihlíží i k jeho studijním výsledkům ze základní školy.

Talentová zkouška

kreslený portrét dle živého modelu
Provedení tužkou nebo uhlem na balicí papír formátu A2, nutnost vlastních kreslicích pomůcek a pevného, rovného kreslicího prkna formátu A2. Kreslicí papír uchazeči dostanou ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.

kresebný diktát
Kresba a malba dle zadání na formát A2, nutnost vlastních kreslicích a malířských pomůcek. Kreslicí papír uchazeči dostanou ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.

modelované zátiší dle předlohy
Nutnost vlastních modelovacích pomůcek. Hlínu a modelovací stojan budou mít uchazeči k dispozici ve škole. Časová dotace úkolu je 2 hodiny.

OBOROVÁ ZKOUŠKA

domácí práce
Prezentace vlastní tvorby v rozsahu max. 20 kusů domácích prací. Tyto práce je nutno odevzdat i v digitální podobě ve formátu jpg (velikost delší strany je 2000px a 72dpi) a označené názvem: příjmenijméno_čís­lo, pod kterým uchazeč koná zkoušku_rok konání zkoušky.

vzor: NovákJan_211_2023

Domácí práce i digitální dokumentaci je třeba přivézt až v den konání zkoušky (na USB nosiči, který bude uchazeči v den konání zkoušky vrácen).
Bez digitální dokumentace nebude tato část přijímacího řízení považována za splněnou.

Kontakt na pedagogy

_MG_0982.jpg


MgA. Jitka Langerová

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, obor užitkové umění a textil

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
technologie

langerova@supsuh.cz

_MG_0885.jpg


ak. mal. Marie Borošová

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, obor výtvarné umění a textil

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
navrhování, výtvarná příprava, praktická cvičení

borosova@supsuh.cz 

mg-0053.jpg (376 KB)


bc. kristýna macková

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě,
obor textilní design

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
praktická cvičení, modelářství, technologie

mackova@supsuh.cz

IMG_1912.jpg


MgA. Kateřina Haratyková

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, obor multimédia a design, design obuvi

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
modelářství, praktická cvičení

kudrova@supsuh.cz

IMG_4747_.jpg


MgA. Marie Nováková

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, obor multimédia a design, design obuvi 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY
modelářství, praktická cvičení

novakova@supsuh.cz 

Slavní absolventi

Jana Buch

Rodačka ze Zlína, designérka obuvi, absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové. V současné době vede ateliér Designu obuvi na Univerzitě Tomáše Bati. Jana Buch má zkušenosti s navrhováním obuvi po celém světě. Působila ve Velké Británii, Itálii, Francii, Německu, Singapuru a na Novém Zélandu. Její práce jsou vystaveny v Muzeích obuvi nejen v České republice, ale i ve Španělsku či v Německu. Během své kariéry získala řadu ocenění. Mezi nejvýznamnější patří vítězství v Národní ceně českého designu, cena Josefa Hlávky, nejvyšší ocenění soutěže Footwear Fashion Future v německém Düsseldorfu či cena Red Dot Award za design hasičských rukavic z roku 2018. Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti absolvovala v roce 1994.

MARIE PETRÁKOVÁ ABSOLONOVÁ

Rodačka z Luhačovic, obuvnická designérka, absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Specializuje se na design obuvi a drobných doplňků, ve své tvorbě se inspiruje jak osobními zážitky, tak sledováním světové výtvarné a designérské scény. Vytvořila si charakteristický styl dřevěných a kožených platformových sandálů, které navrhla jednak pro kolekci Simply for simple, jednak pro pařížskou módní návrhářku Anne Valérii Hash. Společně s Petrou Pluháčkovou realizovala jedinečný projekt long distance love, kolekci šatů a obuvi inspirovanou vztahem na dálku a zkušenostmi ze zahraničních stáží. Krátce působila v Atelier du Sartel v Paříži. V současné době pracuje jako návrhářka dámské a dětské obuvi pro španělskou značku Camper. Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti absolvovala v roce 2010.

EVA KLABALOVÁ

Zlínská rodačka, designérka obuvi, absolventka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a magisterského programu Shoes Leather Education Museum v Nizozemí. Zkušenosti sbírala po celém světě. Působila v Číně, Portugalsku, Itálii, ve Spojených státech, na Bezalel Academy v Jeruzalémě pracovala jako asistentka Eliory Ginsburg. Při pobytu v Izraeli objevil její modely časopis Vogue. Po návratu do Čech Klabalová vytvořila vlastní cirkulární značku Kave Footwear, která ve Zlíně vyrábí designové boty z odpadového a zbytkového materiálu s důrazem na co nejmenší ekologickou stopu. Kromě toho mladá návrhářka působí jako developer pro zahraniční firmy, učí na zlínské univerzitě, pořádá workshopy a tréninkové programy pro širokou veřejnost. Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti absolvovala v roce 2008. 

  Prosím čekejte...