workshop s VŠUP Praha

Vedoucí ateliéru keramiky a porcelánu na pražské VŠUP a asistentka oboru připravili pro naše žáky oboru keramika workshop na téma glazury. Žáci pod vedením Milana Pekaře a Terezy Slukové a ve spolupráci se studenty VŠUP namíchali několik vzorků glazur pro redukční výpal, který následně probíhal po dobu osmi hodin. Výsledky byly ohromující a spolupráce s pedagogy vysoké školy byla velmi přínosná. 

  Prosím čekejte...