ART RAUT 2023

Klauzurní práce žáků školy jsou prezentovány vždy v červnu a prosinci během dne otevřených dveřích na ART RAUTU. Během dne má návštěvník možnost si prohlédnout výtvarné práce žáků, prostoty obou budov školy a občerstvit se ve školní kavárně. Zájemci o studium na škole mohou konzultovat své domácí práce s vedoucími jednotlivých oborů.

  Prosím čekejte...