keramici a sochaři na plenéru v Českém Krumlově

Tento rok jsme opět absolvovali společný plenér obou franklovských oborů keramiky a sochařství. Už počtvrté jsme si vybrali za cíl výjimečné místo naší vlasti, tentokrát Český Krumlov. Nádherným zážitkem byla prohlídka barokního divadla s poutavým výkladem pana Kastelána Slavka. Prohlídku SUPŠ Sv. Anežky České jsme začali budovou tavírny, kterou nás provedl vedoucí oboru kamenosochařství MgA. František Postl. V ateliéru malby jsme zastihli dynamickou MgA. Vieru Chovancovou při korekturách plenérových prací. V druhé budově SUPŠ v “klášteře” jsme se zúčastnili zkoušky připravovaného “Dětství Dona Quijota”- černého divadla na scénografickém oddělení pod vedením vedoucího oddělení pana Krejčího a režiséra pana Ibrahimova. 

Míjejíc středověké fresky na křížových chodbách školy jsme prošli do fotografického ateliéru kde nám MgA. Mahr, vedoucí fotky kromě nejmodernějšího zařízení ukázal i tajný balkon do přiléhajícího kostela. 

V Art Centru Egona Schieleho žáky zaujala výstava Janza Franze a Ivany Lomové. Stálá expozice Art Centra nám hodně napověděla o Schieleho životě a prozradila místa, odkud město Český Krumlov maloval. Hledání těchto míst bylo předmětem soutěže našich studentů na závěr plenéru. 

Hlavní náplní však byla vlastní tvorba, kresba krumlovských uliček a zákoutí. 

Milan Kusenda, Květa Světinská

  Prosím čekejte...