Nová učebna pro Střih zvuku – Investice do budoucnosti

edugrant-banner-horizontal-500.png (11 KB)Naše škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání studentů v uměleckořemes­lných disciplínách. Tato tradice sahá až ke konceptu baťovského školství, ve kterém vzdělávání bylo neoddělitelně spojeno s praxí. Naším cílem je udržet tuto hodnotnou tradici a poskytnout studentům vzdělání, které je okamžitě přenositelné do praxe. Díky Edugrantu zřídíme specializovanou učebnu pro střih zvuku pro obor multimédia. 

V této učebně se budou studenti oboru multimédia učit: 

- Ozvučovat autorské filmy a animace; vytvářet zvukové stopy, které obohatí filmový zážitek a zprostředkují divákům emoce. 

- Přidávat zvukové, hudební a ruchové stopy do dokumentů a reklamních spotů. V nově zbudované učebně budou studenti pracovat na reálných projektech a budou si osvojovat klíčové dovednosti v oblasti reklamy a audiovizuální tvorby. 

- Pracovat s kontaktním zvukem a se základy postsynchonního zvučení. Studenti získají praktické dovednosti pro zpracování zvukových stop a vytvoření kvalitního zvukového doprovodu. 

Tato učebna se stane klíčovým prvkem pro zkvalitnění výuky studentů oboru multimédia a umožní jim získat praktické zkušenosti a dovednosti nezbytné pro jejich budoucí kariéru. 

Podpora získaná z Edugrantu je pro nás klíčová a umožní nám v plné míře využít současné technologie a trendy v multimediální praxi. 

  Prosím čekejte...