ohlédnutí 2023

Na Palackého náměstí v Uherském Hradišti je k vidění venkovní výstava Studentské Ohlédnutí, na níž se podíleli žáci tří uherskohradišťských škol – Gymnázia, Střední uměleckoprůmyslové školy a Základní umělecké školy. Vernisáž této výstavy proběhla ve středu 10. ledna od 16 hodin ve vstupním prostoru Střední uměleckoprůmyslové školy. Na projektu, v němž se studující obraceli ke svým kořenům, se podílely obory Užitá fotografie a Multimedia. Každý z nich nahlížel na téma trochu

odlišně. Studentky a studenti fotografie pod pedagogickým vedením Andrey Malinové a Davida Tomana si vybrali osobu starší 50 let, udělali s ní krátký rozhovor na volné téma spojené s jejím životem a pořídili její portrét. K rozhovorům ve formě audionahrávky nebo v textové podobě se můžete dostat pomocí QR kódu vedle vystavené fotografie. Žáci oboru multimédia pod pedagogickým vedením magistra Petra Willerta pracovali na zátiších, jejichž prostřednictvím reflektovali vzpomínky spojené se svými blízkými.

  Prosím čekejte...