Multimedia v Praze

Žáci oboru multimédia se zúčastnili exkurzí v hlavním městě v Praze. První den navštívili Muzeum Karla Zemana, kde si měli možnost natočit vlastní krátký film s využitím prostor a kulis muzea. Následně navštívili bývalého studenta SUPŠ Uherské Hradiště malíře Martina Salajku v jeho ateliéru blízko Hradčan. Druhý den žáci absolvovali komentovanou prohlídku muzea NaFilm, kde si prošli historií filmu. Ve Veletržním paláci se seznámili se stálou sbírkou Galerie hlavního města 

Prahy. Na závěr dne prošli výstavu v Domě U Kamenného zvonu s názvem Na film–vizuální umění dnešní doby. Třetí den zasvětili poznání galerie moderního umění DOX, kde se zúčastnili workshopu na téma „S kůží na trh“. Zde na základě výstavy KAFKASQUE–Kafka a jeho působení na současné umění, měli vytvořit vlastní dílo a odprezentovat ho tak, jako by ho měli prodat v dnešním světě. 

  Prosím čekejte...