dlouholetá tradice

Malování v plenéru je už tradiční akce, při které se potkávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami, s poruchami autistického spektra i kombinovaným postižením se studenty SUPŠ oboru Užitá malba. S jejich pomocí si mohou vyzkoušet a hlavně užít volné tvoření u malířských stojanů.

S větší či menší dopomocí zachycují atmosféru venkovních prostor našeho města – tvoříme na školní zahradě ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova, ve Smetanových sadech, na Masarykově náměstí, v prostorách Galerie a podobně. Výtvarná díla spolu s fotografiemi z akce vystavujeme v rámci oslav Světového dne porozumění autismu v prostorách kina Hvězda.

  Prosím čekejte...